Danmarks største guide til a-kasse

Hvornår har jeg ret til barselsdagpenge?

Som udgangspunkt har du ret til barselsdagpenge, hvis du har ret til arbejdsløshedsdagpenge. Der kan dog være undtagelser. Se alle reglerne her.

Frederik

Alle forældre har ret til barselsorlov, når de skal have et barn; uanset om der er tale om en fødsel eller adoption. Nogle får hele eller dele af deres barselsorlov med fuld løn fra arbejdspladsens side, mens andre ikke får løn under barsel og i stedet har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Du kan også få barselsdagpenge, hvis du er ledig på dagpenge.

Hvem kan få barselsdagpenge?

Det kræver, at du har en tilknytning til arbejdsmarkedet for at kunne få barselsdagpenge. Det betyder, at du enten er i job eller er jobsøgende. Det kan også være, at du er selvstændig med egen virksomhed. Hvis du er på dagpenge, vil du typisk overgå direkte til barselsdagpenge, og du vil derfor ikke opleve den store forskel; andet end at du ikke længere skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, da du er på barselsorlov.

Barselsdagpenge for jobsøgende

Som jobsøgende skal du opfylde én af følgende betingelser:

  • Du er elev i lønnet praktik i forbindelse med en godkendt uddannelse
  • Du har afsluttet en uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den sidste måned
  • Du er berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse eller en tilsvarende ydelse

Barselsdagpenge for lønmodtagere

Er du lønmodtager, skal du opfylde følgende betingelser for at have ret til barselsdagpenge:

  • Du er stadig ansat på den første dag i din barselsorlov eller dagen før
  • Du har mindst haft 160 timer inden for de seneste 4 måneder inden orloven
  • Du har mindst haft 40 timer om måneden i mindst 3 ud af de 4 måneder

Barselsdagpenge for selvstændige erhvervsdrivende

Er du selvstændig, gælder der andre regler for din ret til barselsdagpenge. I så fald skal du have drevet selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse i mindst 6 måneder inden for de seneste 12 måneder, og heraf som minimum den seneste måned inden barselsorlovens start. Virksomheden skal drives i væsentligt omfang, hvilket vil sige minimum, hvad der svarer til halv tid (18,5 time ugentligt i gennemsnit).

Din barselsdagpengesats vil blive udregnet på baggrund af virksomhedens overskud. Har du kun et mindre overskud, eller måske et underskud, kan du med fordel tegne en sygedagpengeforsikring, der også dækker barselsdagpenge. Her kan du sikre dig at have ret til minimum 2/3 af højeste dagpengesats, uanset virksomhedens overskud.

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Satsen for dine barselsdagpenge afhænger af din indkomst, inden du gik på barsel. Hvis du tjente mere end 18.871,67 i bruttoløn om måneden, har du ret til højeste barselsdagpengesats, der udgør 4.355 kroner før skat om ugen i 2019.

Er din timeløn mindre end 117,70 kroner i timen, vil du få udbetalt, hvad der svarer til din normale timeløn. Timelønnen beregnes ud fra et gennemsnit af din indtægt de seneste 3 måneder inden orlovens start. Har du ikke haft fast arbejdstid, hvis du for eksempel har arbejdet som vikar, kigger Udbetaling Danmark på de seneste 4 uger inden orlovens start og beregner et gennemsnit ud fra antal timer og løn.

Du skal selv søge om barselsdagpenge

Det er vigtigt, at du er klar over, at det er dig selv, der er ansvarlig for, at du får udbetalt barselsdagpenge. Hvis du er i arbejde, skal du gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at han skal give Udbetaling Danmark besked, om at du går på barsel. Det gør din arbejdsgiver på virk.dk/barselsdagpenge.

Herefter får du brev fra Udbetaling Danmark med link til at søge barselsdagpenge. Det er ikke muligt at søge på forhånd. Du skal dog søge senest 8 uger efter fødslen, hvis du ikke får fuld løn i en periode, og 8 uger efter lønstop, hvis du får fuld løn i en periode.