Danmarks største guide til a-kasser

Hvornår er jeg berettiget til dagpenge?

Mister du dit arbejde, vil du formentlig gerne have dagpenge. Du skal dog overholde visse regler for at være berettiget. Læs mere om reglerne her.

Frederik

For at være berettiget til dagpenge, skal du være medlem af en a-kasse. Det er dog ikke nok bare at være medlem. For at være dagpengeberettiget, skal du have været medlem af a-kassen i minimum 1 år. Derudover skal du opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet. For studerende gælder andre regler, som du kan læse nederst i artiklen.

Du har ikke modtaget dagpenge før

Har du ikke modtaget dagpenge før, eller er det over 3 år siden sidst, skal du have opfyldt et indkomstkrav for at være berettiget til at modtage dagpenge. Det betyder, at der er et mindstekrav for, hvor meget du skal have tjent for at kunne modtage dagpenge. Har du eksempelvis været hjemmegående uden indkomst de sidste 4 år, kan du ikke modtage dagpenge.

Indkomstkravet
Indkomstkravet er et krav til indkomst over de seneste 3 år, inden der søges om dagpenge. For fuldtidsforsikrede medlemmer af en a-kasse er indkomstkravet på 238.512 kroner. Der er dog også et krav til, at der højst kan medregnes 19.876 kroner månedligt. For deltidsforsikrede er tallet 159.012 kroner, og her kan der højst medregnes 13.251 kroner månedligt.

Du har modtaget dagpenge før

Reglerne er anderledes, hvis du har modtaget dagpenge før inden for en periode på 3 år. I så fald skal du optjene ny ret til dagpenge, og det gøres ved at opfylde et beskæftigelseskrav. Det betyder, at du skal have arbejdet i en periode for at kunne få ret til en ny periode med dagpenge.

Beskæftigelseskrav
I beregning til beskæftigelseskravet kigges der på de seneste år inden ansøgning om dagpenge. I denne periode skal du have arbejdet, hvad der svarer til 1 års fuldtidsarbejde. Omregnet til timer er det for fuldtidsforsikrede medlemmer af en a-kasse 1.924 timer, og for deltidsforsikrede medlemmer er det 1.258 timer.

Forlængelse af dagpengeperiode

Du kan i visse tilfælde få forlænget din dagpengeperiode, hvis du har behov for det. Det kan du, hvis du periodisk har arbejdet i den dagpengeperiode, der netop er udløbet. Beregningen herfor er lidt speciel. Du kan få to dagpengetimer for hver løntime du har haft, og du skal bruge dagpengene inden for en periode på tre gange det antal løntimer, du har haft.

Eksempel:

  • I den 2-årige dagpengeperiode har du sammenlagt arbejdet som vikar i 148 timer
  • Du kan få dagpenge i 2 x 148 timer = 296 timer = 8 uger
  • Du skal bruge dagpengene inden 3 x 148 = 444 timer = 12 uger

I dette tilfælde kan du altså få udbetalt dagpenge i 8 uger, der skal bruges inden for en periode på 12 uger.

Ønsker du at søge om forlængelse af din dagpengeperiode, skal du søge via et dagpengekort, som du indsender til din a-kasse. Hos de fleste a-kasser kan du gøre det online.

Dagpengeberettiget som studerende

Er du studerende, skal du ikke opfylde krav i forhold til indkomst eller beskæftigelse. For at komme direkte på dagpenge efter endt uddannelse, skal du have været medlem af a-kassen i minimum 1 år. Det er ligegyldigt for din dagpengeret, hvilken a-kasse du har været medlem af, og om du har været betalende medlem eller gratis studiemedlem.

Du behøver ikke at have været medlem 1 år inden som studerende for at få ret til at modtage dagpenge. Du kan faktisk melde dig ind helt op til 14 dage efter, at din uddannelse er afsluttet. Melder du dig ind senere end 1 år inden, din uddannelse slutter, er der dog 1 måneds karens, før du kan modtage dagpenge.

Læs mere her: a-kasser for studerende.