Hvor meget får man i dagpenge? (i 2024)

Bliver du ledig, kan du få dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. Se her, hvor meget du kan få i 2024.

Hvert år stiger den højeste dagpengesats en smule, hvilket vil sige, at du får mere i dagpenge i 2024, end du gjorde tidligere, hvis du da er berettiget til højeste sats. Er du ikke berettiget til højeste sats, vil du fortsat modtage, hvad der svarer til 90% af din tidligere løn.

Højeste dagpengesats 2024

Har du haft en gennemsnitlig indkomst på 24.588 kroner eller mere om måneden i dit lønmodtagerjob, vil du være berettiget til den højeste dagpengesats.

I 2024 udgør den højeste dagepengesats 20.359 kroner før skat. Er du deltidsforsikret medlem af a-kassen, kan du højst få 13.573 kroner om måneden før skat. Der er særlige satser for dimittender.

Se alle dagpengesatser for 2024.

Kan du få dagpenge?

Om du er berettiget til dagpenge, afhænger dels af, om du er medlem af en a-kasse, hvor længe du har været medlem, og hvor meget du har arbejdet eller tjent inden for de seneste 3 år.

Du skal have været medlem af en a-kasse i minimum 1 år for at kunne modtage dagpenge – medmindre du er studerende. Som studerende kan du melde dig ind i en a-kasse i helt op til 14 dage efter endt uddannelse og stadig være dagpengeberettiget. Læs mere om reglerne for studerende her.

Indkomst- og beskæftigelseskrav

Har du været medlem af a-kassen i minimum 1 år, afhænger din dagpengeret af, om du enten har efterlevet indkomst- eller beskæftigelseskravet. Hvis du aldrig tidligere har modtaget dagpenge, eller hvis det er mere end 3 år siden sidst, vil du skulle leve op til indkomstkravet. Det betyder, at du inden for de seneste 3 år skal have tjent 263.232 kroner som fuldtidsforsikret medlem for at kunne modtage dagpenge.

Har du modtaget dagpenge inden for en 3-årig periode, vil a-kassen ikke kigge på din indkomst, men i stedet hvor mange du timer du har arbejdet, jævnfør beskæftigelseskravet. For at være dagpengeberettiget, skal du have arbejdet minimum 1.924 timer inden for de seneste 3 år, hvilket svarer til 1 års fuldtidsarbejde.

OBS: Det er kun indtjening og arbejdstimer, du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse, der bliver medtaget i beregning.

Du kan få dagpenge i 2 år

Op imod 20.359 kroner om måneden kan du få i dagpenge i 2024, hvis du er ledig. Det kan du i en samlet periode på 2 ud af 3 år. I perioden kan der godt være måneder, hvor du ikke modtager dagpenge, ligesom der kan være måneder med supplerende dagpenge, hvis du er midlertidigt i arbejde. Når du har opbrugt din dagpengeret, skal du optjene nye dagpenge jævnfør ovenstående beskæftigelseskrav.

Du kan dog også forlænge din dagpengeperiode, hvis du har arbejdet med supplerende dagpenge. Opgørelsen vil fremgå af din beskæftigelseskonto. Hver optjent time forlænger dagpengeperioden med to timer. Du kan maksimalt forlænge din dagpengeperiode med 1.924 timer, hvilket svarer til et år. Maksimal forlængelse kræver 962 arbejdstimer (det halve af 1.924 timer, da timerne ganges med 2).

De forlængede timer kan gemmes, så hvis du ikke når at bruge dem, inden du kommer i arbejde igen, ligger de på din beskæftigelseskonto og venter på dig. Timerne kan lægges sammen med optjente timer fra dit nye arbejde og medvirke til en ny dagpengeperiode.

Hvordan får man dagpenge?

For at få dagpenge, skal du være medlem af en a-kasse – og have været det i minimum 1 år – og du skal være tilmeldt jobcentret. Dagpengene kommer ikke automatisk, når du bliver ledig. Du skal søge om at få dem. For at kunne modtage dagpenge, skal du leve op til en rækker regler. Det er a-kassens opgave at sørge for, at reglerne overholdes, og a-kassen vil kunne fratage dig din dagpengeret, hvis du ikke overholder reglerne.

Når du bliver ledig, skal du:

  • Registrere dig som ledig i dit lokale jobcenter
  • Søge om at få udbetalt dagpenge hos din a-kasse
  • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Tjekke jobforslag mindst én gang om ugen
  • Oprette et fyldestgørende cv senest to uger efter meldt ledighed

Du kan melde dig ledig hos jobcentret på borger.dk.