Danmarks største guide til a-kasser

Hvor mange timer skal man have for at få dagpenge?

Hvis du har tidligere har modtaget dagpenge, skal du opfylde et beskæftigelseskrav for at genoptjene retten til nye dagpenge.

Frederik

Som ledig, der ønsker at modtage dagpenge, skal du opfylde enten et indkomst- eller beskæftigelseskrav for at have ret til dagpenge. Beskæftigelseskravet er for dig, der tidligere har modtaget dagpenge og vil genoptjene retten til nye dagpenge. Det er et krav om et antal timer, du som minimum skal have arbejdet.

Hvad er beskæftigelseskravet?

For dig, der tidligere har modtaget dagpenge, gælder, at du skal have opfyldt et såkaldt beskæftigelseskrav for at optjene retten til nye dagpenge. Beskæftigelseskravet er et antal timer, du skal have arbejdet for at genoptjene dagpengeretten.

Timetallet afhænger af, om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret hos din a-kasse. Som fuldtidsforsikret skal du have arbejdet 1.924 timer inden for en periode på 3 år for at have ret til nye dagpenge. Timetallet svarer til at have en fuldtidsstilling på 37 timer i 1 år. Er du kun deltidsforsikret ligger timetallet på 1.258 timer inden for samme periode.

Er det mere end 3 år siden, du modtag dagpenge sidst, skal du i stedet opfylde indkomstkravet.

Beskæftigelseskrav regler

Det er kun den tid, du er tilmeldt en a-kasse, som tæller med i beskæftigelseskravet. Har du arbejdet enten fuldtid eller deltid, inden du blev medlem af en a-kasse, tæller disse timer ikke med i regnestykket.

Udover, at timerne kun tæller, når du er medlem af en a-kasse, er der en række andre regler, der gælder. Du skal først og fremmest have indberettet dine arbejdstimer, og de skal være udført inden for gældende overenskomst og lovens rammer. Derudover tæller timer ikke med, hvor du har modtaget offentligt tilskud, for eksempel i form af løntilskud eller jobrotationer.

Du har ikke tidligere modtaget dagpenge

Hvis du ikke tidligere har modtaget dagpenge, skal du ikke tælle timer i forhold til din dagpengeret. I så fald hører du ind under indkomstkravet, der i stedet er et krav til en minimumsindkomst. Dette krav gælder også, hvis det er mere end 3 år siden, du sidst har modtaget dagpenge.

Indkomstkravet er i 2022 på 238.512 kroner for fuldtidsforsikrede medlemmer og på 159.012 kroner for deltidsforsikrede medlemmer. Beløbet skal være tjent inden for en 3-årig periode. Vigtigt er det også at vide, at der er et månedligt loft på beløb, der medtages i indkomstkravet. Loftet er på 19.876 kroner for fuldtidsforsikrede og på 13.251 kroner for deltidsforsikrede.

Som ved beskæftigelseskravet gælder det også ved indkomstkravet, at der kun medtages indkomst, der er tjent, mens du har været medlem af en a-kasse. Ligeledes gælder det, at indkomsten skal være tjent i overensstemmelse med gældende lovgivning og overenskomster. Blandt andet er mindstelønnen på 118,68 kroner, og det forventes dermed, at den indberettede timeløn som minimum svarer til dette beløb.

Øvrige krav for at modtage dagpenge

Du kan modtage dagpenge, hvis du opfylder enten indkomst- eller beskæftigelseskravet, afhængigt af om du tidligere har modtaget dagpenge eller ej. Derudover er der en række andre krav, du skal opfylde, for at være berettiget til at modtage dagpenge.

  • Du skal have været medlem af en a-kasse i minimum 1 år
  • Du skal have meldt dig ledig hos din a-kasse
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Du skal have opdateret dit cv
  • Du skal tjekke jobannoncer minimum hver 7. dag
  • Du skal kunne tage et job med én dags varsel

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Din dagpengesats er personlig. Det betyder, at den beregnes ud fra din tidligere indkomst. Du kan få 90% af din tidligere i løn i dagpenge, dog maksimalt 19.083 kroner om måneden, som er dagpengeloftet i 2022.

Se alle dagpengesatser for 2022.