Danmarks største guide til a-kasser

Hvad får jeg udbetalt?

Frederik

“Hvad får jeg udbetalt?”

Det spørgsmål fylder ofte meget, hvis man lige er begyndt i nyt job, er på dagpenge eller på anden vis er ved at overgå fra en indtægtskilde til en anden.

I denne artikel gennemgår vi, hvad du kan få udbetalt hver måned i:

 • Løn
 • Dagpenge
 • Kontanthjælp
 • SU

Hvad får jeg udbetalt i løn efter skat?

Når du er fastansat, får du udbetalt løn hver måned – eller i visse tilfælde hver anden uge.

Du kan selv beregne din udbetaling via SKATs udbetalingsberegner. Den bruger følgende formular til at beregne din udbetaling:

(Bruttoløn – skattefradrag) x (100 + AM-bidrag – trækprocent) + skattefradrag

Det udbetalte beløb kaldes også for din nettoløn. Det er i modsætning til din bruttoløn, som er det beløb, din arbejdsgiver udbetaler. Forskellen på de to er, at du ved nettolønnen har indbetalt til pension og skat i form af bl.a. AM-indkomst, AM-bidrag og A-skat.

Den løn du har til rådighed hver måned bestemmes derfor af dit skattefradrag, din trækprocent og hvis du selv indbetaler til en pensionsordning.

Skattefradrag

Dit skattefradrag er et beløb, du ikke skal betale skat af. Fradraget er personligt, hvilket betyder, at det endelige beløb ikke er ens for alle. Dit totale skattefradrag dækker over en række forskellige fradrag heriblandt:

 • Håndværkerfradrag
 • Kørselsfradrag
 • Job- og beskæftigelsesfradrag
 • Rejsefradrag
 • Børne- og ægtefællebidrag
 • Rentefradrag (ved bank- og realkreditlån)
 • Fradrag for fagforening, a-kasse, efterløn og fleksydelse
 • Fradrag for donationer til velgørenhed
 • Pensionsfradrag

AM-bidrag

AM-bidrag, eller arbejdsmarkedsbidrag, er en skat på al arbejdsindkomst (løn). Den ligger fast på 8%. Skatteindtægten fra AM-bidrag går til at få ledige i arbejde. Beløbbet går bl.a. til dagpenge, barselsdagpenge, efteruddannelse, aktivering m.m.

Trækprocent

Trækprocenten er den samlede procent, du skal betale i skat. Det er altså den total sum af din kommuneskat, sundhedsbidrag, statsskat (bund- og evt. topskat) samt kirkeskat, hvis du er medlem af Folkekirken. Den er mellem 37% til 53%.

Hvad får jeg udbetalt i dagpenge 2024?

Din udbetaling i dagpenge er bestemt af din dagpengesats. Den maksimale dagpengesats i 2024 er 20.3 kroner.

Du kan læse mere i vores artikel om dagpenge efter skat. Her har vi blandt andet eksempler med regnestykket, når du skal beregne, hvad du får udbetalt. Vi giver dig også et bud på, hvordan du med lønsikring kan få mere udbetalt end den maksimale dagpengesats hver måned.

Hvad får jeg udbetalt på kontanthjælp 2024?

Når du er på kontanthjælp afhænger din udbetaling af din alder og rolle som forsøger.

Satserne for kontanthjælp i er:

 • Over 30 år og forsørger: 15.874 kroner
 • Over 30 år uden forsørgerpligt: 11.944 kroner
 • Under 30 år med forsørgerpligt: 15.172 kroner
 • 18-29 år, udeboende: 7.699 kroner
 • 18-29 år, hjemmeboende: 3.715 kroner

I 2016 blev der desuden indført et kontanthjælpsloft for ydelsesmodtagere med ægtefæller og samlevende. Det betyder, at du kan risikere at få udbetalt væsentligt mindre. Du kan læse mere om reglerne for kontanthjælpsloftet og se de aktuelle satser her.

Er du i arbejde – men bange for at blive opsagt og skulle leve på kontanthjælpsydelsen? Så bør du melde dig ind i en a-kasse. På Skift-A-Kasse kan du se en liste over a-kasser med priser, faggrupper og TrustPilot-vurdering.

Hvad får jeg udbetalt i SU 2024?

Din SU bliver bestemt af, hvorvidt du er hjemmeboende (bor med dine forældre eller værger) eller udeboende. Du er først berettiget til SU, når du fylder 18 år.

Udover SU’en har du også mulighed for at tage en SU-lån, som du skal betale tilbage efter din uddannelse. SU-lånet er ofte det lån, der har den laveste rente. Det betyder, at det ofte er bedre at tage en SU-lån frem for et lån i banken.

Er du ved at blive student og i tvivl om, hvor din næste indtægt skal komme fra? Så læs vores guide til studenter.

Hjemmeboende SU

Når du bor hjemme modtager du hjemmeboende SU. Det er en grundsats + tillæg.

Grundsatsen i er 1060 kroner om måneden (før skat).

Størrelsen på tillægget bestemmes af dine forældres samlede indkomst. Du kan læse mere og se de aktuelle tillægssatser på SU.dk.

Udeboende SU

Som udeboende – hvis du går på en videregående uddannelse eller er over 20 år – får du 6.820 kroner i SU om måneden før skat.

Hvis du derimod går på en ungdomsuddannelse – og er under 20 år – er grundsatsen i stedet på 4.375 kroner om måneden før skat. Du har dog mulighed for at få samme tillæg, som de hjemmeboende SU-modtagere.