Guide til a-kasser og fagforeninger

Hvad er forskellen på a-kasser og fagforeninger?

Skal du være medlem af en a-kasse, fagforening eller begge dele? Denne artikel guider dig, så du kan tage et valg, der passer til din situation.

Compriso

Hvad er en a-kasse?

En a-kasse er en organisation, der giver sine medlemmer en forsikring mod arbejdsløshed. Som medlem betaler du et kontingent hvert kvartal. Ved arbejdsløshed kan du få dagpenge, i stedet for eksempelvis at være henvist til kontanthjælp.

Det er a-kassen der udbetaler dagpengene, med støtte fra staten. Staten bestemmer hvilke opgaver a-kasserne skal varetage. Det er blandt andet vejledningssamtaler og forskellige indsatser for at få flere ledige i job.
Der er forskel på hvad den enkelte a-kasse kan tilbyde. Nogle a-kasser udbetaler kun dagpenge ved arbejdsløshed, mens andre tilbyder coaching-samtaler, kurser, gratis netværksmøder m.m.

Du skal opfylde betingelserne for at kunne få dagpenge

Hvis du mister eller selv opsiger dit job, skal du opfylde a-kassens betingelser for at få dagpenge. Det er ligesom ved enhver anden forsikring, at hjælpen er betinget af, at du overholder reglerne. Hvis ikke du opfylder betingelserne for at få dagpenge, risikerer du at få karantæne.

Det kan eksempelvis være, hvis du tager på ferie, uden at oplyse a-kassen om det. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, imens du søger job. Det gør du ikke, hvis du tager på ferie, imens du modtager dagpenge.
Sæt dig derfor godt ind i reglerne, og sørg for at opfylde a-kassens betingelser og krav.

En fagforening udbetaler ikke dagpenge

Hvis du kun er medlem af en fagforening, kan du ikke få dagpenge. Du kan få støtte og vejledning hos din fagforening, men mister du uheldigvis dit job, får du dagpenge fra a-kassen – og ikke fagforeningen.

En fagforening kan vejlede dig om løn og kontraktforhold

En fagforening giver dig tryghed i dit arbejdsliv, fordi du har en tredjepart, som du kan drøfte dine arbejdsforhold med. Alt vedrørende arbejdstider, løn og øvrige punkter i en kontrakt kan du drøfte med din fagforening.

Din fagforening kan fx rådgive dig om, hvor meget du bør have i løn og give gode råd til, hvordan du klarer en lønforhandling. Du kan også med fordel tage kontakt til din fagforening før du siger ja til et job. Din fagforening kan yde juridisk bistand i forhold til kontrakten og gøre dig opmærksom på eventuelle fejl og mangler, som du bør få uddybet hos din arbejdsgiver.

Fagforeningen sikrer dig mod dårlige arbejdsforhold på dit arbejde

I ansættelsesperioden kan du også gå til din fagforening, hvis du føler dig uretfærdigt behandlet. Det kan være det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, der ikke er optimalt.

Du oplever måske et usundt indeklima, der giver dig hovedpine, eller andre fysiske eller psykiske symptomer. Her er det vigtigt, at din arbejdsgiver tager ansvar for problemerne. Sker det ikke kan din fagforening lægge pres på arbejdsgiveren, så du oplever at tingene ændrer sig.

Der kan være mange forskellige problemstillinger, der gør det relevant at kontakte en fagforening. Det kan være at du er blevet fyret på ulovligt grundlag, eller du bliver mobbet eller chikaneret på arbejdspladsen. Det kan også være, at du er blevet syg under din ansættelsesperiode, og har brug for en tredjepart til at klare din sag.

En fagforening kan køre en retssag for dig

En fagforening varetager din interesser, og hjælper dig med vejledning og juridisk bistand, hvis du løber ind i problemer på din arbejdsplads. Hvis problemerne med din arbejdsgiver er gået helt i hårdknude, kan en fagforening køre en retssag for dig.

A-kassen varetager helt andre interesser end fagforeningen

Din a-kasse har til opgave at vejlede dig i forbindelse med jobsøgning. A-kassen ønsker, at du kommer i arbejde hurtigst muligt. Her er det ikke deres opgave at lægge pres på din kommende arbejdsgiver. De rådgiver dig i stedet om, hvordan du sælger dig bedst muligt, får drømmejobbet og skaber den bedste karriere.