Danmarks største guide til a-kasser

Hvad er en frigørelsesattest?

Som ledig kan det give mening at tage et deltidsarbejde med supplerende dagpenge, mens du fortsat søger fuldtidsarbejde. Det kræver en frigørelsesattest.

Compriso

Det kan indimellem være svært at få dét fuldtidsarbejde, du gerne vil have, med det samme. For at opretholde kontakten til arbejdsmarkedet og ikke få huller i cv’et, kan det derfor give mening at tage et deltidsarbejde med supplerende dagpenge, hvis muligheden byder sig. For at sikre, at du fortsat kan tage et fuldtidsarbejde, når du får muligheden, skal din midlertidige arbejdsplads udfylde en frigørelsesattest.

Ret til at stoppe deltidsjob uden varsel

En frigørelsesattest er kort fortalt en erklæring på, at du kan stoppe dit deltidsjob fra den ene dag til den anden uden et opsigelsesvarsel. Underskriver din arbejdsgiver en frigørelsesattest, bekræfter de, at det er i orden, at du stopper dit deltidsarbejde, hvis du får tilbudt et fuldtidsarbejde. Din midlertidige arbejdsplads skal stadig overholde gældende opsigelsesvarsler over for dig.

Det er også nok, at din arbejdsgiver i din ansættelseskontrakt bekræfter, at han, hvis du får tilbud om fuldtidsarbejde, vil se bort fra dit opsigelsesvarsel. Er dette tilfældet, kan du nøjes med at sende en kopi af din ansættelseskontrakt til din a-kasse.

Du bør ikke starte på dit deltidsarbejde, før din arbejdsgiver har underskrevet en frigørelsesattest eller en ansættelseskontrakt, hvor det står, at der ved tilbud om fuldtidsarbejde ses bort fra dit opsigelsesvarsel.

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger.

Ikke alle behøver en frigørelsesattest

En frigørelsesattest er for dig, der arbejder deltid, hvor du under normale omstændigheder ville være omfattet af et opsigelsesvarsel. Det betyder, at hvis du tager et arbejde, der ikke er dækket af et opsigelsesvarsel, for eksempel som vikar eller afløser, behøver du ikke at indsende en frigørelsesattest. I det tilfælde kan du arbejde så meget, du vil, og få supplerende dagpenge. Er du ansat uden en frigørelsesattest kan du ligeledes få supplerende dagpenge i en periode på 30 uger inden for 104 uger.

Hvad er supplerende dagpenge?

Når du arbejder deltid, har du mulighed for at få supplerende dagpenge, så det ikke er en underskudsforretning for dig at tage et deltidsarbejde. Du kan få supplerende dagpenge i op til 160,33 timer om måneden. Du skal dog være opmærksom på, at der er et minimum på 14,8 timer om måneden jævnfør mindsteudbetalingsreglen, og du skal dermed have ret til supplerende dagpenge mindst det antal timer, førend du får dem udbetalt.

Frigørelsesattest frister

Ønsker du at arbejde deltid med supplerende dagpenge, skal du stadig stå til rådighed over for arbejdsmarkedet. Du skal dermed stadig kunne tage et fuldtidsarbejde med 1 dags varsel. Det giver frigørelsesattesten dig mulighed for.

Du skal udfylde og indsende en frigørelsesattest til din a-kasse senest 5 uger efter, at du er startet på dit deltidsarbejde. Overholder du fristen, og opfylder du betingelserne, har du ret til supplerende dagpenge fra den dag, du er startet med at arbejde deltid.

Indsender du frigørelsesattesten senere end 5 uger efter, du er startet med at arbejde deltid, har du først ret til supplerende dagpenge fra den dag, din a-kasse modtager attesten.

Optjening af ny ret til supplerende dagpenge

Efter de 104 uger udløber din ret til supplerende dagpenge. Du har dog løbende mulighed for at optjene ny ret til supplerende dagpenge. Det kan du gøre ved at:

  • Indberette mere end 146 timer om måneden i 6 månedsindberetninger
  • Indberette mere end 34 timer hver uge i 26 ugeindberetninger
  • Indberette mere end 68 timer i 13 14-dages-indberetninger

Alle ovenstående skal ske inden for en periode på 12 sammenhængende måneder.

Ny ret til supplerende dagpenge som deltidsforsikret

Som deltidsforsikret ser tallene således ud:

  • Du har indberettet mere end 118 timer om måneden i 6 månedsindberetninger
  • Du har indberettet mere end 27 timer om ugen i 26 ugeindberetninger
  • Du har indberettet mere end 54 timer om ugen i 13 14-dages-indberetninger