Guide til fagforeninger

Hvad er en fagforening?

Måske har du hørt, at du bør være medlem af en fagforening. Men hvad er en fagforening egentlig? Og hvorfor er det vigtigt at være medlem?

Frederik

For at undgå undertrykkelse af medarbejdere og slavelignende tilstande, blev der i 1870’erne og 1880’erne etableret fagforeninger, som dengang var en sammenslutning af medarbejdere inden for samme branche. Fagforeningen skulle sørge for, at arbejdsgiverne overholdt et vist minimum i forhold til løn og arbejdsvilkår. Fagforeningerne findes stadig den dag i dag, og der er kun kommet flere til med tiden. Deres primære opgave er at sørge for, at gældende overenskomster overholdes.

En fagforening taler din sag

Som ansat kan det være svært at have et overblik over sine rettigheder. Det er her, fagforeningen kommer ind i billedet. Fagforeningen kender den overenskomst, der gælder for dit fag, og kan hjælpe dig med at finde ud af, om din ansættelse lever op til overenskomsten. Gør den ikke det, kan fagforeningen hjælpe dig i forhold til at få din arbejdsplads til at ændre i dine arbejdsvilkår eller til at udbetale penge, de eventuelt skylder dig.

Flere slags fagforeninger

Oprindeligt var fagforeningerne en sammenslutning af ansatte inden for samme fag, og i mange år har fagforeningerne derfor været indesluttede kredse. En del fagforeninger er stadig fag- eller branchespecifikke og optager kun medlemmer inden for deres område, men der er med tiden også kommet tværfaglige fagforeninger, der optager medlemmer fra alle områder.

Tværfaglige fagforeninger kaldes typisk også ‘gule fagforeninger’, fordi de er upolitiske. De forhandler ikke overenskomst, og hvis du er medlem af en tværfaglig fagforening, bliver du ikke pålagt at strejke eller har risiko for at blive lockoutet. Til gengæld får du lige så stor glæde af de overenskomster, der forhandles af andre fagforeninger.

Hvad koster det at være medlem af en fagforening?

Der er store prisforskelle, når det kommer til fagforeninger. Typisk er de tværfaglige fagforeninger langt billigere end de traditionelle fagforeninger. Det skyldes, at de traditionelle fagforeninger har flere udgifter blandt andet til ansættelser, da der skal være personale til at forhandle overenskomster.

Et medlemskab af en fagforening kan fås helt ned til 39 kroner om måneden, hvis du også er medlem af en a-kasse samme sted. Den pris kan du få hos Krifa. Flere af de billige fagforeninger ligger desuden mellem 65 og 69 kroner, hvilket blandt andet gælder Det Faglige Hus, ASE og Frie Funktionærer.

Det kan din fagforening hjælpe med

Der er forskelle på, hvad de forskellige fagforeninger tilbyder af services. Når du skal vælge fagforening, kan du blandt andet vælge en fagforening, der tilbyder:

  • Juridisk hjælp og advokathjælp
  • Karriererådgivning
  • Kurser og arrangementer
  • Lønrådgivning
  • Trivselssamtaler
  • Stressrådgivning
  • Adgang til rabatter og tilbud

Det er værd at kigge på de enkelte fagforeningers services frem for kun at kigge på priser.

Hvorfor skal jeg være medlem af en fagforening?

At være medlem af en fagforening er helt frivilligt. Der er dog rigtig mange gode grunde til at blive det, og det kan have stor betydning for din tilværelse at undlade det. Bliver du opsagt uden grund, under barsel eller sygdom, er der ingen hjælp at hente uden en fagforening. Får du for lidt i løn, er der ingen hjælp at hente uden en fagforening.

Bliver du udsat for chikane på din arbejdsplads, er der ingen hjælp at hente uden en fagforening. Og sådan fortsætter det. Din fagforening kan hjælpe dig i alle tilfælde og kan også lægge sag an imod din arbejdsplads, hvis ikke den overholder gældende overenskomster. Det kan være svært at finde råd og mod til uden opbakning fra en fagforening.

Fagforeningen hjælper dig mens du er i arbejde

De fleste ved, at en a-kasse giver adgang til dagpenge ved ledighed. Dermed hjælper a-kassen dig, når du bliver ledig. Modsat hjælper fagforeningen dig, mens du stadig er i arbejde. Det kan have stor betydning både for din økonomi og din trivsel.