Danmarks største guide til a-kasser

 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  69

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  497

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Alle

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  488

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  74

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  527

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Alle

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  506

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  55

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  528

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  487

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  537

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Komunalt ansatte

  Fagforening

  405

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  519

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  139

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  514

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Alle

  Fagforening

  150

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  523

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Akademiker

  Fagforening

  INGEN

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  484

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  SALG/MARKETING

  Fagforening

  167

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  506

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Funktionærer

  Fagforening

  220

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  499

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Komm./sprog

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  481

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Pædagoger

  Fagforening

  511

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  483

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  elektrikere/VVS’ere/malere/artister/fiskere

  Fagforening

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  553

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Industri/transport

  Fagforening

  601

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  535

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Sundhedsudd.

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  470

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Handel/kontor

  Fagforening

  474

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  530

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Lærere

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  488

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Humanister/Scient:er

  Fagforening

  INGEN

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  529

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Fødevareansatte

  Fagforening

  409

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  548

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Teknikere

  Fagforening

  427

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  536

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Socialpædagoger

  Fagforening

  552

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  490

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem

Hvad er den bedste A-kasse i 2020? [Test – Marts 2020]

Frederik

Det kan være svært at finde den bedste a-kasse, når du skal vælge en for første gang – eller hvis du er blevet utilfreds med din nuværende.

På Skift-A-Kasse sammenligner vi dagligt kontingenter og medlemsfordele fra de mange danske a-kasser og fagforeninger. Vi tjekker jævnligt priser og tilbud fra de enkelte a-kasser, så du har det bedste sammenligningsgrundlag, når du skal vælge din a-kasse eller skifte til en ny.

Men selvom de fleste fagforeninger kun dækker enkelte fag og brancher, kan det stadig være godt at vide, hvor populære de enkelte a-kasser er – og hvor stor en kundetilfredshed, der er blandt deres medlemmer.

Vi har derfor gennemgået både TrustPilot, udvikling i medlemstal og klagesager, så du kan finde den bedste a-kasse ud fra de kriterier.

Alle tal er hentet fra TrustPilot og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der hvert år udgiver statistik over medlemstal samt overblik over klagesager, der er blevet behandlet af Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA).

Det skal nævnes, at Business Danmark ikke indgår i STARs eller CKAs statistikker og indgår derfor ikke i den overordnede testen. Vi har dog inkluderet dem i kategorien “Billigste A-kasse.”

A-kassernes medlemstal i 2020 – flest medlemmer

I januar 2020 var der, ifølge STARs månedlige opgørelse over medlemstal, 2.099.467 medlemsbidrag til a-kasserne.

Opgørelsen dækker dog ikke over alle medlemmerne, da nogle kan være pensionerede eller studerende, som begge ofte er fritaget for at betale kontingent. Der kan også være enkelte tilfælde, hvor medlemmerne er bagud med deres a-kasse-kontingent eller i gang med at skifte a-kasse. Men tallene tegner et groft billede af antallet af danskere, der i dag er medlem af en a-kasse.

Den absolut største a-kasse i Danmark er 3F med 224.864 kontingentbetalende medlemmer. A-kassen dækker blandt andet ufaglærte og erhvervsuddannede lønmodtagere inden for transport, industri og offentlige servicemedarbejdere m.m.

A-kasse
Medlemstal
3F – Faglig Fælles A-kasse
224.864
Akademikernes A-kasse
215.555
HK
179.840
Krifa
161.252
ASE
144.221
FOA – Fag og Arbejde
143.230
FTF-a – Funktionærerne og Tjenestemændene
130.850
Det Faglige Hus
130.134
Lederne
117.263
DSA – Danske Sundhedsorganisationer
90.885
Min A-kasse
Min A-kasse
Lærernes A-kasse
69.927
Dansk Metal
65.482
MA – Magistrenes A-kasse
64.287
BUPL – Børne- og Ungdomspædagogerne
56.923
CA A-kasse
51.703
Frie – Frie Funktionærer
40.387
Socialpædagogerne
33.956
Journalistik, Kommunikation og Sprog
22.759
Teknisk Landsforbund
22.316
Dansk El-forbund
18.951
Fødevareforbundet NNF
15.703
BFA – Byggefagenes A-kasse
15.013

TrustPilot over A-kasser – højeste medlemstilfredshed

TrustPilot er efterhånden blevet en tro ven, når man skal sammenligne medlemstilfredshed mellem flere forskellige organisationer inden for samme område.

Det sagt, er det vigtigt at forstå, at fordi a-kasserne er statsligt anerkendte organisationer, og der i de fleste tilfælde kun er en a-kasse pr. fag eller branche, er TrustPilot ikke ligeså pålidelig en indikator, som hvis du for eksempel sammenligner almindelige butikker eller konkurrerende udbydere.

De røde a-kasser, der som fagforening er med til at forhandle overenskomster og lave lobbyarbejde på vegne af lønmodtagerne, kan også opleve at have flere negative anmeldelser fra ikke-medlemmer. Her har de gule a-kasser altså en fordel på TrustPilot, der ikke nødvendigvis har noget at gøre med den leverede ydelse.

TrustPilot giver dig dog mulighed for at danne et overblik over de mest udbredte problemer, der har gjort at medlemmerne er skiftet bort fra en A-kasse.

CA A-kasse, hvis medlemmer er højtuddannede inden for erhvervslivet, har den højeste TrustPilot-score på 4,7 (marts 2020).

Det skal dog også nævnes, at BFA ikke har en TrustPilot, og derfor ikke har kunnet indgå i statistikken.

A-kasse
TrustPilot Score
CA A-kasse
4,7
Frie – Frie Funktionærer
4,6
Akademikernes A-kasse
4,5
FTF-A – Funktionærerne og Tjenestemændene
4,3
Det Faglige Hus
4,3
Krifa
4,2
Dansk Metal
4,2
MA – Magistrenes A-kasse
4,2
ASE
4,1
Lederne
4,1
DSA – Danske Sundhedsorganisationer
4
Min A-kasse
3,9
AJKS – Journalistik, Kommunikation og Sprog
3,9
HK
3,7
Socialpædagogerne
3,4
Teknisk Landsforbund
3
Fødevareforbundet NNF
2,9
BUPL – Børne- og Ungdomspædagogerne
2,4
Lærernes A-kasse
2,3
Dansk El-forbund
2,3
FOA – Fag og Arbejde
2,1
3F – Faglig Fælles A-kasse
1,9
BFA – Byggefagenes A-kasse
N/A

Klager over A-kasserne i 2018 – færrest antal klagesager

Årsstatistikken for 2019 er endnu ikke blevet udgivet.

Men i STAR og CKAs Årsstatistik for 2018 fremgår det, at det totale antal af sager var steget igen i 2018, efter et fald fra 2016 til 2017.

I 2018 var der 2.691 klagesager – hvilket er nogenlunde samme niveau som i 2016. Omkring 18,9% af alle afgørelser fra a-kasserne blev omgjort af CKA. Det betyder, at omtrent hver femte klagesag får medhold.

Det bør fremhæves, at antallet af klagesager er ganske lavt i forhold til det totale medlemstal af alle a-kasserne. Der er ingen af A-kasserne, der har oplevet klagesager fra mere end 0,25% af deres medlemmer (baseret på medlemstal og antal klager).

Lang størstedelen af klager omhandler rådighed og selvforskyldt ledighed (40,5%). Det er næsten halvdelen af alle de indgivne klager. Dernæst følger klager vedrørende selvstændige og beregning (20,4%) og efterløn (14,2%).

Dansk El-forbund, BFA og BUPL ligger alle i toppen med kun 0,03% til 0,04% af klager. Blandt de tværfaglige a-kasser, som er åbne for alle, er det Frie, der ligger højst.

A-kasse
Klagesager
i %
Dansk El-forbund
5
0.03%
BFA – Byggefagenes A-kasse
4
0.03%
BUPL – Børne- og Ungdomspædagogerne
22
0.04%
DSA – Danske Sundhedsorganisationer
45
0.05%
FTF-A – Funktionærerne og Tjenestemændene
77
0.06%
Frie – Frie Funktionærer
26
0.06%
Dansk Metal
43
0.07%
AJKS – Journalistik, Kommunikation og Sprog
17
0.07%
Lederne
106
0.09%
Akademikernes A-kasse
213
0.10%
3F – Faglig Fælles A-kasse
227
0.10%
CA A-kasse
54
0.10%
Krifa
178
0.11%
Lærernes A-kasse
86
0.12%
Min A-kasse
104
0.12%
FOA – Fag og Arbejde
192
0.13%
HK
280
0.16%
Fødevareforbundet NNF
26
0.17%
MA – Magistrenes A-kasse
107
0.17%
Socialpædagogerne
60
0.18%
Teknisk Landsforbund
40
0.18%
ASE
328
0.23%
Det Faglige Hus
322
0.25%

Totale score – baseret på kontingent-pris, medlemstal, medlemstilfredshed og færrest antal klager

Vurderet ud fra de tre kriterier er det FTF-A og Frie som er blandt de bedste A-kasser i 2020.

Når du skal vælge en A-kasse, er det vigtigste dog, at du finder den, der stemmer bedst overens med dit fag, dine interesser og dine behov. Hos Skift-A-Kasse kan du altid danne dig et overblik over de A-kasser, der relevante for dig.