Danmarks største guide til a-kasser

Hvad er dagpengesatsen per dag?

Dagpengesatsen opgives typisk per måned, men når du arbejder deltid, er syg eller holder ferie, kan det være relevant at kigge på satsen per dag i 2022.

Compriso

Din dagpengesats er personlig. Det er den i og med, at den beregnes ud fra din tidligere indkomst, så den i høj grad er en afspejling heraf. Du kan få op til 90% af din tidligere gennemsnitlige månedsløn, dog maksimalt 19.083 kroner om måneden i 2022. Hvis du fraskriver dig dagpenge i en periode, for eksempel på grund af sygdom, ferie eller arbejde, bliver disse dage fratrukket i din dagpengeudbetaling, så du får mindre udbetalt. Derfor kan det være relevant at vide, hvad dagpengesatsen per dag er.

Hvor meget får jeg i dagpenge per dag?

Du får det samme i dagpenge hver måned, uanset hvor mange uger og dage, der har været i den fortløbende måned; præcis ligesom hvis du var månedslønnet. Regnestykket kan altså se lidt forskelligt ud, afhængigt af om der er 19 eller 22 arbejdsdage i en måned.

I princippet kan du dividere din personlige dagpengesats med det antal arbejdsdage, der er i måneden. Arbejdsdagene i løbet af året svinger mellem 18 og 23. Nedenfor er der taget udgangspunkt i højeste dagpengesats på 19.083 kroner om måneden.

  • Måned med 18 arbejdsdage: 19.083 / 18 = 1.060,17 kr. pr. dag
  • Måned med 19 arbejdsdage: 19.083 / 19 = 1.004,37 kr. pr. dag
  • Måned med 20 arbejdsdage: 19.083 / 20 = 954,15 kr. pr. dag
  • Måned med 21 arbejdsdage: 19.083 / 21 = 908,70 kr. pr. dag
  • Måned med 22 arbejdsdage: 19.083 / 22 = 867,41 kr. pr. dag
  • Måned med 23 arbejdsdage: 19.083 / 23 = 829,70 kr. pr. dag

Dagpenge svarer til din indkomst. Det vil sige, at hvis du er fuldtidsforsikret, bliver der taget udgangspunkt i en 37 timers arbejdsuge, hvilket igen svarer til en arbejdsdag på 7,4 timer 5 dage om ugen.

Husk at udfylde dit ydelseskort

Ovenstående er ikke en beregning, du selv behøver at lave; medmindre du gerne vil for din egen skyld. Til gengæld skal du hver måned udfylde og indsendte et ydelseskort (også kaldet dagpengekort) til din a-kasse. Her oplyser du, om du i den pågældende måned har arbejdet, været syg eller holdt ferie – og hvor mange timer der er tale om. A-kassen beregner på det grundlag, hvor mange dagpenge du skal have udbetalt. Det behøver ikke nødvendigvis betyde, at du får mindre udbetalt, da du i stedet får supplerende løn, feriepenge eller sygedagpenge.

Du skal udfylde ydelseskortet for hele måneden på forhånd, men det skal allerede indsendes til din a-kasse cirka 1 uge inden månedens udgang. Dette er for, at a-kassen kan nå at beregne og udbetale dine dagpenge til tiden. Sker der ændringer i den forud indberettede uge, indsender du ændringerne hurtigst muligt. De vil da typisk blive medtaget i den kommende dagpengeudbetaling.

Overhold dagpengereglerne

Når du er på dagpenge, skal du overholde en række dagpengeregler. Hvis ikke, du gør det, risikerer du at miste din dagpengeret. Mister du først dagpengeretten, skal du genoptjene en ny dagpengeret, inden du kan få dagpenge igen.

Dagpengeregler:

  • Du skal bo og opholde dig i Danmark
  • Du skal melde, hvis du holder ferie
  • Du skal aktivt søge job (tjekke jobannoncer minimum hver 7. dag, sende jobansøgninger til relevante jobopslag, takke ja til relevante jobtilbud)
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet; det vil sige, at du ikke må arbejde selvstændigt ved siden af eller passe dine egne børn hjemme. Du må heller ikke tage på ferie uden at melde det, og du skal ligeledes melde, hvis du bliver syg eller har vikar- eller deltidsarbejde