Danmarks største guide til a-kasser

Hvad er dagpenge?

Hvis du er medlem af en a-kasse og bliver ledig, kan du få dagpenge. Men hvad er dagpenge egentlig, og hvor meget kan du få?

Compriso

Som medlem af en a-kasse får du ret til dagpenge, hvis du er så uheldig at miste dit arbejde. A-kassen står for udbetalingen heraf og for at hjælpe dig videre i arbejde igen.

Dagpenge er en arbejdsløshedsforsikring

I Danmark er det valgfrit, om du vil have en arbejdsløshedsforsikring, som dækker din manglende indtægt ved ledighed. Du har mulighed for at være medlem af den offentlige arbejdsløshedsforsikring ved at melde dig ind i en a-kasse. Det giver ret til dagpenge, hvis du mister dit arbejde.

Alle kan melde sig ind i en a-kasse. Du bør gøre det, mens du er i arbejde – og helst allerede under dit studie. Du skal nemlig have været medlem af a-kassen i minimum 1 år, før du kan få ret til dagpenge ved ledighed.

Ingen arbejdsløshedsforsikring = ingen indtægt ved ledighed

Som med alt andet, er det en god idé at forsikre sig imod tab af arbejde og dermed tab af indtægt. De fleste danskere står ikke i en position, hvor de kan klare sig ret lang tid uden en indtægt. Mister du dit arbejde uden at have en arbejdsløshedsforsikring, har du kun ret til den offentlige, sociale ydelse kontanthjælp – og kun hvis du lever op til kravene herfor, hvilke er stramme.

Du må blandt andet ikke eje noget af væsentlig værdi eller besidde en opsparing. Er du gift eller samlevende, kan du typisk heller ikke få kontanthjælp, da lovgivningen siger, at din samlever skal forsørge dig.

Personlig dagpengesats

Alle, uanset indtægt, betaler det samme for at være medlem af den samme a-kasse. A-kasse-prisen varierer dog fra a-kasse til a-kasse. Derimod er dagpengesatsen forskellig, da den udregnes individuelt ud fra din tidligere indtægt.

 • Du kan få op til 90% af din tidligere indtægt i dagpenge
 • Dagpengeloftet er på 19.083 kroner (2022)
 • Tjente du mere end 23.336 kroner månedligt (2022), kan du få højeste dagpengesats

Udregning af dagpengesats

Din dagpengesats fastsættes på baggrund af en personlig beregning af din indtægt. Havde du fast månedsløn, er beregningen lige til, men var du timelønnet med svingende timetal, eller har din indtægt ændret sig i forbindelse med jobskifte, kan det være lidt sværere at gennemskue din dagpengesats.

Satsen udregnes på baggrund af de 12 ud af de sidste 24 måneder, hvor du tjente mest. Der tages dermed udgangspunkt i den højst mulige indtægt, du havde i en 2-årig periode. Gennemsnittet heraf bruges som grundlag for udregning af din dagpengesats.

Dagpenge regler

Dagpenge er en offentlig ydelse, der betales af staten. A-kassen har de administrative opgaver omkring beregning, udbetaling, opfølgning, med videre. Da der er tale om en offentlig ydelse, kan du blive frataget den, såfremt du ikke overholder lovgivningen på området.

 • Du skal bo og opholde dig i Danmark
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Du skal aktivt søge job

Ovenstående er de tre overordnede hovedregler på området. Herunder hører en række mere specifikke regler, der sikrer, at du overholder dét at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og gøre en indsats for at få et arbejde.

 • Du skal melde dig ledig hos Jobcentretv
 • Du skal opdatere dit cv på Jobnet.dk inden for 14 dage
 • Du skal tjekke jobannoncer minimum hver 7. dag
 • Du skal kunne tage et arbejde med én dags varsel
 • Du skal kunne deltage i møder/aktiviteter hos a-kasse og Jobcenter med én dags varsel

Dagpenge og ferie

Som dagpengemodtager må du gerne holde ferie, men du modtager ikke dagpenge imens. Du kan vælge, om du vil bruge optjente feriepenge fra tidligere arbejdsplads, optjente feriedagpenge, eller om du vil afholde selvbetalt ferie, hvis du ikke har feriepenge eller feriedagpenge til gode.