Danmarks største guide til a-kasser

Her bor Danmarks dagpengemodtagere i 2018

Analyse fra Skift-A-Kasse.dk, viser en stor forskel på andelen af dagpengemodtagere fra kommune til kommune. Se listen med alle Danmarks 98 kommuner her.

Frederik

Denne undersøgelse og analyse dækker over arbejdsløsheden i 2018. Vi har skrevet en ny artikel om tallene fra 2019. Den kan du læse her.

Tal fra marts 2018 fra Danmarks Statistik viser, at Danmark havde det højeste antal lønmodtagere nogensinde i januar 2018. På Skift-A-Kasse.dk har vi foretaget vores egen analyse som påviser, at der er stor forskel på andelen af dagpengemodtagere, alt efter hvilken kommune man bor i.

Mens kommunerne i landdelene Nordsjælland og Vestjylland kan bryste sig med flotte statistikker, så ser det anderledes ud på Fyn, Bornholm og Byen København, hvor ledigheden blandt de forsikringsaktive medlemmer af en a-kasse er markant højere.

De seneste tal fra fjerde kvartal 2017 viser at var der 79.396 dagpengemodtagere i Danmark. Det svarer til 3,64 procent af landets forsikringsaktive medlemmer af a-kasserne. Kigger man nærmere på disse tal, vil man dog opdage at andelen af dagpengemodtagere varierer væsentligt fra kommune til kommune. Se på kortet om du bor i en kommune med få eller mange dagpengemodtagere.

Allerød Kommune har landets laveste andel af dagpengemodtagere

I Allerød Kommune var der blot 196 dagpengemodtagere i fjerde kvartal 2017, svarende til 2,11 procent af kommunens forsikringsaktive a-kasse medlemmer. Dermed har Allerød Kommune den laveste andel af dagpengemodtagere i hele landet.

Generelt ligger kommunerne i Nordsjælland i den pæne ende af skalaen. Således udgør Nordsjælland den landsdel i Danmark med den næstlaveste andel af dagpengemodtagere, kun overgået af kommunerne i Vestjylland.

Danmarks laveste ledighed siden 2007
Det er dog ikke nogen overraskelse at lige præcis Allerød har landets laveste andel af dagpengemodtagere. Borgmester i Allerød, Karsten Längerich (V), forklarer til skift-a-kasse.dk:

“Allerød Kommune har siden 2007 haft landets laveste ledighed, så det er ikke nyt for os, at vi leverer gode resultater på området. Vores udfordring er derfor at fastholde de gode resultater via en fokuseret indsats”, forklarer han og uddyber indsatsen:

“Kommunen udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, som beskriver udfordringer og muligheder for beskæftigelsesindsatsen i Allerød. Det er denne beskæftigelsesplan, der fastlægger mål og strategier for indsatsen i de kommende år. Konkret er vores fokusområder en målrettet indsats for både nyledige og personer med længere ledighedsforløb, virksomhedsrettet aktivering i den private sektor samt øget fokus på samspil mellem uddannelse og beskæftigelsesindsats”.

Derfor har Allerød Kommune så få dagpengemodtagere
Allerød-borgmester Karsten Längerich har sine bud på hvilke konkrete tiltag der bevirker, at Allerød har landets laveste andel af dagpengemodtagere, han forklarer:

“Hvis jeg skal pege på nogle konkrete området vil det være følgende; (1) Iværksættelse af en tidlig indsats for de borgere, som har behov for støtte til jobsøgning, (2) Et tæt samarbejde med erhvervslivet, så beskæftigelsesindsatsen kan målrettes virksomhedernes behov, (3) Helhedsorienteret indsats og udarbejdelse af Én Plan der sikre fokus på job eller uddannelse – gerne i samarbejde med a-kasserne, (4) Fokus på effekt og progression i aktiveringsforløb for at sikre kortest mulig tid på offentlig forsørgelse”.

Læsø Kommune ligger nummer 98 på listen

I den anden ende af skalaen ligger Læsø Kommune, som har den højeste andel af dagpengemodtagere blandt alle kommuner i Danmark. 6,25 procent af de forsikringsaktive i kommunen modtog dagpenge i fjerde kvartal 2017. Kommunen topper dermed en generel trend i Nordjylland, hvor ledigheden blandt de forsikringsaktive a-kasse medlemmer er en af de højeste i landet.

En forklaring på det høje antal dagpengemodtagere skal måske findes i kommunens mange sæsonarbejdere. Borgmester for Læsø Kommune, Karsten Nielsen (O), forklarer til skift-a-kasse.dk:

“Den primære beskæftigelse herovre er turisme-relateret og herudover relateret til fiskeri og fiskeindustri og mindre håndværk – det vil sige at en stor del af arbejdsudbuddet kan betegnes som sæson- og løsarbejdere som jævnligt er i kontakt med dagpengesystemet som kan være en forklaring på den relativt høje procent”.

Samarbejde med Frederikshavn Kommune for at få flest mulige på arbejdsmarkedet
Læsø Kommune gør en stor indsats for sine ledige borgere, gennem et tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune. Læsø-borgmester Karsten Nielsen uddyber:

“Jeg kan bekræfte, at der er fuld fokus på problemet med dagpengesystemet fra politisk hold herovre – det sker via og i henhold til den vedtagne beskæftigelsesplan. Læsø Kommune har indgået et forpligtende samarbejdet med Frederikshavn Kommune på beskæftigelsesområdet som betyder, at både Jobcenter Frederikshavn og Jobcenter Læsø har fuldt fokus på at få nedbragt antallet af personer som kommer i kontakt med dagpengesystemet – men som sagt udgør de anderledes beskæftigelsesmæssige forhold hos os en barriere for at opnå fuld beskæftigelse.”, forklarer han og fortsætter:

“Vi har endvidere i forhold til eksempelvis håndværkere og personale på det sociale område, udfordringer med at tiltrække tilstrækkelig arbejdskraft. Det er en udfordring som Læsø Kommune søger at tackle via et samarbejde med Læsø Turist og Erhvervsforening omkring at øge tilflytningen generelt til øen”.

Andel af dagpengemodtagere per kommune, landsdel og landsgennemsnit

Nedenstående tal er baseret på seneste opgørelse fra Danmarks Statistik fra 4. kvartal 2017. Procenttallene viser andel af dagpengemodtagere i forhold til forsikringsaktive a-kasse medlemmer.

Danmark og de 11 landsdele
Område Andel i %
Danmark (landsgennemsnit) 3,64%
Landsdel Vestjylland 2,39%
Landsdel Nordsjælland 2,62%
Landsdel Østsjælland 2,64%
Landsdel Sydjylland 2,75%
Landsdel Vest- og Sydsjælland 3,03%
Landsdel Østjylland 3,19%
Landsdel Nordjylland 3,38%
Landsdel Københavns omegn 3,51%
Landsdel Fyn 3,55%
Landsdel Bornholm 4,06%
Landsdel Byen København 4,33%
Danmarks 98 kommuner
Kommune Andel i %
Allerød 2,11%
Skanderborg 2,17%
Favrskov 2,27%
Hedensted 2,33%
Odder 2,35%
Ringkøbing-Skjern 2,40%
Billund 2,41%
Vejen 2,46%
Solrød 2,47%
Holstebro 2,57%
Varde 2,59%
Egedal 2,61%
Frederikssund 2,62%
Lejre 2,62%
Skive 2,65%
Herning 2,65%
Furesø 2,69%
Rebild 2,69%
Morsø 2,74%
Hillerød 2,75%
Gribskov 2,77%
Middelfart 2,77%
Dragør 2,78%
Rudersdal 2,80%
Viborg 2,81%
Thisted 2,83%
Sønderborg 2,87%
Greve 2,93%
Lyngby-Taarbæk 2,93%
Syddjurs 2,95%
Køge 2,97%
Lemvig 2,98%
Struer 2,98%
Sorø 3,03%
Halsnæs 3,06%
Aabenraa 3,06%
Stevns 3,08%
Kolding 3,08%
Silkeborg 3,09%
Roskilde 3,10%
Haderslev 3,11%
Hørsholm 3,12%
Assens 3,15%
Ringsted 3,16%
Tårnby 3,16%
Tønder 3,20%
Fredensborg 3,21%
Esbjerg 3,22%
Guldborgsund 3,24%
Vejle 3,26%
Brønderslev 3,26%
Ballerup 3,30%
Holbæk 3,32%
Ærø 3,33%
Nyborg 3,35%
Kalundborg 3,36%
Horsens 3,38%
Jammerbugt 3,39%
Helsingør 3,39%
Vesthimmerlands 3,39%
Faxe 3,40%
Mariagerfjord 3,42%
Gladsaxe 3,43%
Næstved 3,43%
Vordingborg 3,45%
Faaborg-Midtfyn 3,47%
Ikast-Brande 3,57%
Gentofte 3,59%
Odsherred 3,59%
Randers 3,64%
Herlev 3,65%
Slagelse 3,65%
Hvidovre 3,67%
Fredericia 3,68%
Nordfyns 3,70%
Vallensbæk 3,73%
Glostrup 3,75%
Lolland 3,89%
Norddjurs 3,93%
Svendborg 3,96%
Kerteminde 4,03%
Høje-Taastrup 4,07%
Fanø 4,13%
Hjørring 4,16%
Frederiksberg 4,21%
Aarhus 4,26%
Rødovre 4,29%
Samsø 4,33%
Frederikshavn 4,40%
Aalborg 4,41%
Bornholm 4,46%
Odense 4,51%
Albertslund 4,57%
Langeland 4,74%
København 5,17%
Brøndby 5,34%
Ishøj 6,01%
Læsø 6,25%

Sådan er analysen af dagpengemodtagere foretaget

Analysen er baseret på de nyest tilgængelige statistikker fra Danmarks Statistik. Statistik AUK01 er anvendt til beregning af antallet af dagpengemodtagere per kommune. Kvartal 2017K4 og følgende ydelsestyper er valgt:

– Nettoledige dagpengemodtagere
– Vejlednings- og opkvalificering i alt (dagpengeberettigede)
– 6 ugers selvvalgt uddannelse (dagpengeberettigede)
– Virksomhedspraktik (dagpengeberettigede)

Statistik AUA01 (efter anvisning fra Danmarks Statistik) er anvendt til at beregne antallet af forsikringsaktive medlemmer i a-kasserne per kommune. Gennemsnittet for månederne 2017M10, 2017M11 og 2017M12 er udregnet.

 

På skift-a-kasse.dk finder du de officielle danske a-kasse priser og rådgivning til spare penge ved at vælge en billig a-kasse.