Guide til lejereglerne ved ny arbejdsplads

Flere og flere arbejdssøgende søger væk fra den traditionelle fastansættelse, men er i højere grad begyndt at foretrække freelancearbejde, vikariatstilling eller midlertidigt arbejde. Ens lejeforhold kan spille ind i disse situationer. Læs lejereglerne her.

Lejeloven – Hvad siger den?

Hvis du skal flytte for at passe dit nye lejeforhold, så har du to muligheder: Enten kan du opsige dit lejeforhold eller fremleje det, mens du bor et andet sted. Hvis du opsiger lejekontrakten, så skal du huske opsigelsesreglerne. Hvis du lejer en hel lejlighed, så har du 3 måneders opsigelse. Hvis du lejer et værelse, så har du en måneds opsigelse. Når du opsiger, så skal du aflevere opsigelsen, inden måneden skifter, da det altid gælder løbende måned + opsigelsesperioden.

Hvis du ikke vil opsige dit lejeforhold, så kan du fremleje dit lejemål. Her kan du enten leje det ud i en periode på 2 år, så længe der er en saglig begrundelse. En saglig begrundelse kan blandt andet være nyt eller midlertidigt job. Hvis du ønsker at gøre det sådan, så skal du huske at lave en lejekontrakt med fremlejeren, således både lejeforholdet kan dokumenteres og at lejekontrakten kan sendes til udlejer. Det, du skal være opmærksom på ved fremleje, er blandt andet, at du hæfter for hele lejemålet. Det vil sige sige, at det er dit ansvar at husleje betales og at lejemålet ikke bliver misligholdt. Hvis din nye lejer ikke passer på det, så kan du selvfølgelig rette krav imod denne lejer og kræve det godtgjort – men det ændrer stadig ikke på, at du har hovedansvaret overfor udlejer.

Lejebolig – Hvad er reglerne?

Når du skal finde et nyt sted at bo, så skal du kræve at få en lejekontrakt, som er underskrevet af dig og udlejer. Her skal du højest sandsynlig betale depositum og forudbetalt husleje – Det kan maksimalt udgøre 3 måneder pr. ting. Det vil sige, hvad der i alt svarer til 6 måneders husleje. Det er meget vigtigt, at du får kigget § 11 i lejekontrakten grundig igennem inden underskrift, da det er her hvor udlejer kan indskrive punkter, som enten pålægger dig flere forpligtelser eller indskrænker dine rettigheder som lejer. Her kan der med fordel bruges en juridisk ordbog, til forståelse. Når du har godkendt indholdet i lejekontrakten, så er det først der hvor du skal overføre pengene til lejeforholdet. Sørg for altid at gøre det via din bank og ikke ”under bordet”, så du altid kan dokumentere betalingen.