Danmarks største guide til a-kasser

Guide for Grønland: Dagpenge og a-kasser

I denne guide finder du alt nødvendig information om det danske a-kassesystem, hvis du som grønlænder skal flytte til Danmark.

Frederik

På Grønland findes der ingen a-kasser, så det kan være svært at gennemskue, hvordan a-kassesystemet hænger sammen i Danmark. Læs alt, der er værd at vide, her.

Kommer du fra Grønland, kan det være svært og forvirrende at prøve at sætte sig ind i de danske dagpengeregler. Her på siden forklares det helt simpelt, hvordan du melder dig ind i en a-kasse, om og hvornår du kan modtage dagpenge, og hvor meget du kan få.

Dagpenge for grønlændere

På Grønland er der ikke noget, der hedder a-kasser og dagpenge. Du har som udgangspunkt pligt til at forsørge dig selv. Dog kan du ved ufrivillig arbejdsløshed blive tilkendt en offentlig ydelse, der beregnes på baggrund af din faste udgifter som husleje, el, vand og varme. Som udgangspunkt svarer det højeste beløb, der kan ydes, til 65% af mindstelønnen for en ufaglært.

Har du en opsparing, vil det være denne, der skal forsørge dig i første omgang. Flytter du til Danmark, kan du som grønlænder, og udlænding i øvrigt, blive optaget i det danske a-kassesystem, og dermed få ret til dagpenge.

Hvad er en a-kasse?

En a-kasse er en arbejdsløshedskasse, hvilket kort fortalt er en forsikring, som du indbetaler til, mens du er i arbejde. Hvis du så bliver ledig, kan du få dagpenge som erstatning for din løn.

Kan jeg blive medlem af en a-kasse?

Ja. Alle, der har bopæl og er bosiddende i Danmark, kan i princippet blive medlem af en a-kasse. Hvilken a-kasse, du bør vælge, afhænger af dit arbejde. Du kan finde a-kasser, der er har speciale i netop din branche og dit fag, eller a-kasser der er for alle.

Hvad koster det at være medlem af en a-kasse?

Prisen på medlemskab af en a-kasse varierer en smule. Typisk vil kontingentet dog ligge på mellem 480 og 540 kroner de fleste steder. Du får det samme i dagpenge, uanset hvilken a-kasse du er medlem af. Det eneste, der kan variere, er, hvilke services og medlemsfordele a-kassen i øvrigt tilbyder.

Hvordan melder jeg mig ind i en a-kasse?

Det er meget nemt at melde sig ind i en a-kasse. Du finder blot den a-kasse, du ønsker at være medlem af, og tilmelder dig via linket på skift-a-kasse.dk eller a-kassens hjemmeside. Du kan også ringe eller skrive en e-mail for at tilmelde dig. Her på skift-a-kasse.dk kan du læse om alle de forskellige a-kasser og finde sammenligninger af priser og medlemsfordele, hvilket gør det nemt for dig at vælge.

Kan jeg få dagpenge?

Som udgangspunkt er det de samme regler, der gælder for dig som grønlænder, som for danskere. Det betyder, at du skal have opholds- og arbejdstilladelse, at du skal have været medlem af en a-kasse i minimum 1 år, og at du skal opfylde enten indkomstkravet eller beskæftigelseskravet.

Indkomstkravet kræver at du skal have tjent 263.232 kroner som fuldtidsforsikret og 175.488 kroner som deltidsforsikret inden for tre år (2024-satser). Du skal opfylde indkomstkravet hvis du aldrig har modtaget dagpenge i Danmark før.

Beskæftigelseskravet, som du skal opfylde hvis du tidligere har modtaget dagpenge i Danmark, kræver at du har arbejdet mindst 1.924 timer som fuldtidsforsikret og 1.258 timer som deltidsforsikret inden for de seneste 3 år. Du skal desuden bo og opholde dig i Danmark. Opfylder du dette, har du ret til dagpenge.

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Hvor meget, du kan få i dagpenge, afhænger af din lønindtægt. Du kan få op til 90% af din løn, dog maksimalt 20.359 kroner om måneden som fuldtidsforsikret og 13.573 kroner om måneden som deltidsforsikret i 2024. Det er din a-kasse, der udregner din dagpengesats, og den udregnes ud fra de 12 ud af de sidste 24 måneder, hvor du har tjent mest.

Dagpengeregler

Når du modtager dagpenge, er der en række regler, du skal følge. Gør du ikke det, kan a-kassen stoppe din udbetaling, og du har ikke længere ret til dagpenge. Reglerne er som følger:

  • Du skal bo og opholde dig i Danmark
  • Du skal være meldt som ledig og have kontakt med dit jobcenter
  • Du skal oprette et cv på Jobnet.dk senest 14 dage efter meldt ledighed
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Du skal aktivt søge fuldtidsjob
  • Du skal kunne tage et job med én dags varsel
  • Du skal tjekke jobforslag mindst én gang ugentligt
  • Du skal kunne møde til samtaler dagen efter indkaldelse
  • Du skal deltager i kurser, der øger din chance for job

Skal jeg også være medlem af en fagforening?

Læser du om a-kasser, vil du sandsynligvis også støde på ordet ”fagforening”, som i grove træk er identiske med de grønlandske fagforeninger. De forhandler overenskomster (nogle af dem) og sørger for, at arbejdspladserne overholder disse overenskomster og de gældende love i øvrigt. Det er en rigtig god idé både at være medlem af en a-kasse og en fagforening.

A-kassen står for at udbetale dine dagpenge og hjælpe dig i job igen ved ledighed, mens fagforeningen hjælper dig, mens du er i arbejde. De tværfaglige fagforeninger har typisk et meget lavt kontingent på helt ned til 69 kroner ved samtidig indmeldelse i a-kassen. AseDet Faglige Hus og Frie er nogle af Danmarks billigste fagforeninger med a-kasser.

Gratis medlemskab for studerende

Er du taget til Danmark for at studere, er der gode nyheder i forhold til dit medlemskab af a-kassen. Det er nemlig i langt de fleste tilfælde gratis at være medlem af en a-kasse som studerende. Nogle fagforeninger tilbyder også gratis medlemskab, mens andre tilbyder nedsat kontingent i forbindelse med studiet.

Er du studerende, anbefales det, at du melder dig ind i en a-kasse senest 1 år inden, din uddannelse slutter. Det skyldes, at du i så fald vil have ret til dagpenge efter dimittendsatsen allerede dagen efter, at din uddannelse er slut.

Du kan dog melde dig ind i en dansk a-kasse helt op til 14 dage efter, at din uddannelse er afsluttet. Ved senere indmeldelse end 1 år inden uddannelses afslutning, vil du have 1 måneds karens, inden du kan modtage dagpenge.

Dansk arbejde på Grønland

Hvorvidt, du kan være medlem af en dansk a-kasse, når du er bosiddende på Grønland, afhænger af din arbejdsgiver. Er du dansker, der arbejder på Grønland, kan du være medlem af en dansk a-kasse, hvis din arbejdsgiver er dansk. Det skyldes, at der ikke findes a-kasser på Grønland. Arbejder du for en dansk arbejdsgiver, kan du derfor være medlem af en dansk a-kasse på samme vis, som hvis du arbejdede i Danmark, og din medlemsanciennitet tæller fortsat. Det kræver dog, at du melder dig ind i a-kassen senest 1 år efter ankomst til Grønland, og du skal have boet i Danmark forinden.