Danmarks største guide til a-kasser

Guide for Færøerne: Dagpenge og a-kasser

I denne guide finder du alt nødvendig information om det danske a-kassesystem, hvis du som færing skal flytte til Danmark.

Compriso

På Færøerne er dagpengesystemet anderledes end i Danmark. Du bliver som lønmodtager automatisk medlem af en obligatorisk arbejdsløshedsforsikring. I Danmark skal du selv melde dig ind.

Som færing kender du måske ikke til a-kasser på forhånd, da du på Færøerne automatisk er medlem af en obligatorisk arbejdsløshedsforsikring, der sikrer dig dagpenge ved ledighed. I Danmark er reglerne anderledes, og du kan kun få dagpenge, hvis du selv har meldt dig ind i en a-kasse og har været medlem i minimum 1 år.

Dagpenge for færinger

På Færøerne betaler du 1,25% af din løn til en obligatorisk arbejdsløshedsforsikring. Din arbejdsgiver betaler ligeledes 1,25%, og det er de indbetalinger, der sætter rammen for det færøske dagpengesystem. Beskæftigelsesministeriet i Danmark og Færøernes Landsstyre har i 2012 indgået en aftale omkring koordination af dagpenge. Koordinationen tager udgangspunkt i reglerne for Nordisk konvention om social sikring. Kort fortalt kan du som dansker tage dine dagpenge med til Færøerne eller som færing tage dine dagpenge med til Danmark i op til 3 måneder for at søge job som ved EU/EØS-lande, og du kan som færing, der får job i Danmark, blive medlem af en a-kasse og få ret til dagpenge.

Hvad er en a-kasse?

De danske a-kasser svarer i grove træk til den færøske arbejdsløshedsforsikring. A-kasse står for arbejdsløshedskasse. Det er a-kassen, der står for at udbetale din dagpenge, og de hjælper dig med at komme i job igen, hvis du bliver ledig. I Danmark er det valgfrit, om du vil være medlem af en a-kasse. Du har dog udelukkende ret til dagpenge, hvis du er medlem.

Kan jeg blive medlem af en a-kasse?

Som færing kan du blive medlem af en a-kasse – og dermed dagpengeberettiget – på lige vilkår med danskere. Det kræver dog, at du bor i Danmark. Du kan vælge a-kasse ud fra din branche, eller du kan vælge en tværfaglig a-kasse, der optager medlemmer fra alle brancher og typer af stillinger.

Hvad koster det at være medlem af en a-kasse?

Priserne på medlemskab af a-kasser varierer en lille smule. De dagpenge, du er berettiget til, er de samme, uanset hvor du er medlem. Det eneste, der er forskelligt fra a-kasse til a-kasse, er de services og medlemsfordele, der tilbydes. Det koster typisk mellem 450 og 550 kroner at være medlem af en dansk a-kasse.

Se også: Prissammenligning af danske a-kasser.

Hvordan melder jeg mig ind i en a-kasse?

Skift-a-kasse.dk har gjort det nemt for dig at melde dig ind i en a-kasse. Vi har samlet alle de billigste a-kasser, og du kan læse om dem enkeltvist for at se, hvad kontingentet koster, og hvilke services du får med i prisen. Når du har valgt den a-kasse, der passer bedst til dig, kan du tilmelde dig direkte ved at trykke ”Se tilbud” under prissammenligningen, og derefter udfylde dine personlige oplysninger.

Kan jeg få dagpenge?

Du kan få dagpenge, hvis du har været medlem af en a-kasse i minimum 1 år, og hvis du opfylder enten indkomstkravet eller beskæftigelseskravet. Du skal opfylde beskæftigelseskravet hvis du tidligere har modtaget dagpenge i Danmark. Beskæftigelseskravet kræver at du har arbejdet 1.924 timer inden for de seneste 3 år som fuldtidsforsikret og 1.258 timer som deltidsforsikret. Har du ikke tidligere modtaget dagpenge skal du opfylde indkomstkravet. Indkomstkravet kræver at du har tjent 238.512 kroner inden for de sidste 3 år som fuldtidsforsikret og 159.012 kroner som deltidsforsikret (2022-satser).

Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Når du bliver ledig, udregnes din personlige dagpengesats. Det er a-kassen, der står for at udregne satsen. A-kassen kigger på de seneste 24 måneder og udvælger de 12 måneder, hvor du har tjent mest. Udregningen ud fra de 24 måneder er altså til din fordel. Du kan få op til 90% af din løn, dog maksimalt den højeste dagpengesats, som er i 2022 er 19.083 kroner som fuldtidsforsikret og 12.722 kroner som deltidsforsikret.

Dagpengeregler

For at modtage dagpenge, skal du selv melde dig ledig hos dit jobcenter. Det kan du gøre via Jobnet.dk. Efterfølgende skal du efterleve dagpengereglerne for fortsat at være berettiget til at modtage dagpenge. Reglerne er som følger:

  • Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark
  • Du skal udfylde dit CV på Jobnet.dk senest to uger efter meldt ledighed
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Du står til rådighed for arbejdsmarkedet blandt andet ved aktivt at søge job, at have kontakt med dit jobcenter, at tjekke jobforslag minimum hver 7. dag, at kunne tage et job med én dags varsel og at kunne møde til kurser eller møder med én dags varsel og være villig hertil.

Skal jeg også være medlem af en fagforening?

Når du leder efter en a-kasse, vil du også støde på fagforeninger, da mange fagforeninger og a-kasser er at finde under samme tag eller samarbejder. Du skal dermed tage stilling til, om du ved indmeldelse i en a-kasse også ønsker at blive medlem af en fagforening. De danske fagforeninger svarer til dem, du kender fra Færøerne.

Hvor a-kassen står for udbetaling af dagpenge og rådgivning og sparring i forbindelse med jobsøgning, er det fagforeningen, der forhandler overenskomster og hjælper dig, mens du er i arbejde. For eksempel ved uoverensstemmelser med ledelsen, forkert lønudbetaling eller ferie og barsel.

Det er frivilligt, om du vil være medlem af både a-kasse og fagforening, men begge er bestemt en god idé.

A-kasse for studerende

Er du flyttet til Danmark for at studere, og måske efterfølgende søge job, er det en god idé allerede at overveje medlemskab af en a-kasse nu. Som studerende vil du i langt de fleste a-kasser blive tilbudt gratis medlemskab. Nogle fagforeninger tilbyder også gratis medlemskab eller nedsat kontingent.

Er du studerende, skal du blot melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter, at du er færdiguddannet, for at være dagpengeberettiget efter dimittendsatsen. Du har 1 måneds karens, inden du kan modtage dagpenge. Vil du slippe for karensen, kan du melde dig ind i en a-kasse senest 1 år inden, du afslutter din uddannelse. Så får du dagpenge allerede fra dagen efter, at du er færdiguddannet.

Dansk arbejde på Færøerne

Skal du som dansker rejse til Færøerne for at arbejde, bliver du automatisk omfattet en den obligatoriske, færøske arbejdsløshedsforsikring, uanset om din arbejdsgiver er dansk eller færøsk. Det betyder, at du skal melde dig ud af din danske a-kasse.

Når du vender retur til Danmark, kan dit arbejde og din anciennitet fra den færøske arbejdsløshedsforsikring tælles med i din dagpengeret. Det kræver dog, at du melder dig ind i en dansk a-kasse senest 8 uger efter hjemkomst eller udmelding af den færøske arbejdsløshedsforsikring.

Søg job på Færøerne med dagpenge

Selvom Færøerne ikke er en del af EØS, bliver de ofte behandlet sådan, og det gør de også i forhold til reglen om at søge job i et andet EØS-land med dagpenge. Det betyder, at hvis du har været ledig i mindst 4 uger, kan du rejse til og søge arbejde på Færøerne med dagpenge i op til 3 måneder.