Danmarks største guide til a-kasser

Genoptjening af dagpenge: Sådan er reglerne

Guide til genoptjening af dagpenge: Når du har opbrugt dine dagpenge, skal du genoptjene en ny dagpengeperiode for igen at få ret til dagpenge. Se alle reglerne her.

Compriso

Du kan få dagpenge i en samlet periode på 2 år ud af 3 år. Når du har opbrugt din dagpengeperiode, mister du retten til dagpenge, og du kan først få dagpenge igen, når du har genoptjent en ny periode. Udgangspunktet er, at du skal have arbejdet i 1.924 timer (hvilket svarer til 1 års fuldtidsarbejde) for at få ret til en ny 2-årig periode med dagpenge. Du har dog mulighed for at forlænge dine dagpenge i op til 1 år.

Beskæftigelseskravet: Du skal have arbejdet i 1 år

For at genoptjene retten til dagpenge, skal du arbejde i en periode, der svarer til 1 år ud af en 3-årig periode. Perioden regnes i timer, og du skal dermed have arbejdet 1.924 timer for at have genoptjent en ny dagpengeret. Alle indberettede løntimer tæller med.

Hvis du tidligere har modtaget dagpenge og skal optjene en ny dagpengeperiode, er det som udgangspunkt beskæftigelseskravet, du skal leve op til.

Indkomstkravet: Du skal have tjent 238.512 kroner

Det andet krav, der giver ret til dagpenge, er indkomstkravet. Her skal du inden for en 3-årig periode have tjent 238.512 kroner i 2022. Der kan maksimalt medtages 19.876 kroner om måneden. Din indtjening skal altså have været rimelig fordelt, så det nytter ikke noget at have en meget høj indkomst i 6 måneder, hvis du ingen har haft de øvrige måneder.

Indkomstkravet er lettere at bruge for selvstændige, da den kan været svært at omregne selvstændigt arbejde til faktiske arbejdstimer. Her kan du med fordel kigge på indtægten i stedet.

Har du aldrig modtaget dagpenge før, er det som udgangspunkt indkomstkravet, du skal leve op til for at få ret til din første dagpengeperiode.

Dit forbrug af dagpengeperioden

Det kan måske være lidt svært at gennemskue, hvornår du reelt gør brug af din dagpengeperiode; især hvis du undervejs holder ferie, er sygemeldt, har karantæne eller arbejder.

Følgende tæller med i din dagpengeperiode:

 • Dagpenge
 • Feriedagpenge
 • Dagpenge ved de første 14 dages sygdom
 • Sygedagpenge i de første 6 uger
 • Karantæne
 • Løn ved arbejde med løntilskud
 • Dagpenge ved jobrettet uddannelse
 • Dagpenge ved aktivering

Så længe kan du få dagpenge

Du har ret til dagpenge i en 2-årig periode (3.848 timer), der skal bruges inden for 3 år. Det vil sige, at hvis du inden for perioden kommer i arbejde og igen bliver ledig, vil du fortsætte med din “gamle” dagpengeperiode. Det er en fordel at tage deltidsjob, vikariater, og så videre, mens du er ledig, da du på den måde kan forlænge din dagpengeret på op til 1 år.

Forlængelse af dagpenge

Du kan i visse tilfælde forlænge din dagpengeperiode. Det kræver, at du har deltidsarbejde som lønmodtager. Hver løntime vil da forlænge din dagpengeperiode med 2 dagpengetimer. Du kan sammenlagt forlænge med op til 1 år. Din dagpengeret forlænges med 1 måned ad gangen, og det sker ved indsendelse af dagpengekort (også kaldet ydelseskort).

Dit supplerende arbejde skal følge reglerne herfor. Du skal have en kontrakt, og din arbejdsgiver skal skrive under på, at du fritstilles, såfremt du bliver tilbudt et fuldtidsarbejde eller et arbejde med flere timer. Du skal desuden gøre din a-kasse opmærksom på din ansættelse og anføre dine timer på dit dagpengekort hver måned.

Genoptjening af dagpenge

Hvis du har opbrugt din ret til dagpenge; enten fordi du har brugt 2 år og ikke optjent dagpenge til at forlænge perioden, eller fordi du sammenlagt har fået dagpenge i 3 år, mister du retten til dagpenge. I praksis betyder det, at du i nogle tilfælde vil komme på kontanthjælp, mens du i andre tilfælde skal forsørge dig selv. Det afhænger af en række forskellige faktorer. Reglerne er ret komplekse, men overordnet set vil du kun kunne modtage kontanthjælp, såfremt du:

 • er over 30 år
 • ikke forsørges af en ægtefælle eller samlever
 • ikke ejer noget af nævneværdig værdi
 • ikke har en nævneværdig opsparing

De færreste mennesker kan i dag få kontanthjælp. Det betyder, at du højst sandsynligt skal klare dig selv, hvis du mister retten til dagpenge, og det gælder dermed om at komme i arbejde hurtigst muligt.

Du skal have arbejdet i det, der svarer til 1 år med fuldtidsarbejde (1.924 timer), før du igen har ret til en ny dagpengeperiode på 2 år.

Dagpenge kræver medlemskab af a-kasse

Det er et krav, at du er medlem af en a-kasse, for at få ret til dagpenge. I første omgang skal du have været medlem i minimum 1 år, bortset fra hvis du er dimittend, og du skal fortsat være medlem af a-kassen for at have ret til dagpenge som ledig, og efterfølgende for at optjene ny ret til dagpenge.

Det kan være fristende at spare det månedlige kontingent til a-kassen, mens du er ledig, og økonomien er strammere end normalt, men det er ikke en mulighed, hvis du fortsat vil være have ret til dagpenge. Du bør også beholde dit medlemskab i en fagforening, men her kan du typisk få nedsat dit kontingent, mens du er ledig, da du i sådanne perioder ikke på samme måde har behov for fagforeningens ekspertise.