Danmarks største guide til a-kasser

Fritvalgsordning – arbejdsgiverbetalt opsparing

Frederik

Et fritvalgsordning er en opsparing, der betales af din arbejdsgiver. Ordningen er en del af den gældende overenskomst på din arbejdsplads.

I dette indlæg gennemgår vi de mest udbredte spørgsmål og vigtigste oplysninger om fritvalgsordningen og -opsparingen, bl.a.:

 • Hvad er en fritvalgsordning?
 • Hvem er dækket af den?
 • Hvad kan den bruges til?
 • Hvad er den nuværende sats?
 • Hvornår skal man beslutte, hvordan opsparingen skal bruges?

Vil du gerne være dækket af en fritvalgsordning? Så kan det være en god idé at melde dig ind i en fagforening.

Hos Skift-A-Kasse sammenligner vi a-kasser og fagforeninger løbende, så du kan tage en informeret beslutning om dit arbejdsliv og økonomiske sikkerhed som lønmodtager, selvstændig eller ledig.

Hvad er en fritvalgsordning?

En fritvalgsordning giver dig en opsparing, som din arbejdsgiver indbetaler et fast beløb til hver måned. Beløbet er (fra marts 2020) 5% af din ferieberettigede løn.

Opsparingen er din egen, hvilket betyder, at du ikke mister din optjente beløb, selvom du skifter arbejdsplads eller bliver ledige.

En særlig fordel ved fritvalgsopsparingen er, at du først skal betale skat af pengene, når de engang bliver udbetalt.

Du kan helt selv bestemme, hvordan du vil bruge det opsparede beløb i din fritvalgsopsparing. Da du først betaler skat ved udbetaling, kan der dog være fordele ved at bruge det opsparede beløb på andet end ekstra løn.

Hvem er dækket af en fritvalgsordning?

Fritvalgsordningen er kun for lønmodtagere under en overenskomst, hvor ordningen er inkluderet.

En overenskomst dækker typisk for alle i en bestemt faggruppe på arbejdspladsen. Det betyder, at lærlinge og elever også er dækket af ordningen. Virksomheder og organisationer kan dog godt have forskellige overenskomster – afhængigt af fag og arbejdsområdet.

Hvis din arbejdsplads, din faggruppe eller du selv er uden for overenskomst, betyder det, at du ikke har ret til fritvalgsordningen.

Som medlem af en rød fagforening, har du også indflydelse på fremtidige overenskomstforhandlinger – og er derfor i stand til at påvirke jeres fritvalgsordning.

Selvom du er medlem af en gul a-kasse og fagforening, kan din arbejdsplads dog stadig være dækket af overenskomst. Du er derfor ikke “låst ude” af fritvalgsordningen, selvom du er medlem af en gul fagforening.

Hvad kan opsparingen bruges til?

Fritvalgsordningen kan blandt andet udbetales som:

 • Løn – mere i løn hver måned
 • Ekstra løn under ferie – en bonusudbetaling under eks. din sommer- og juleferie
 • 6. ferieuge – en ekstra ugesferie med løn om året
 • To børneomsorgsdage – hvis du har børn under 14 år
 • Pension – yderligere indbetaling til din pensionsordning
 • Seniorfridage – 39 fridage om året, de sidste fem år før din pensionsalder

På grund af den seneste overenskomstforhandling, kan fritvalgsopsparingen nu også bruges til:

 • Ret til barns 2. sygedag
 • Ret til lægebesøg med barn

Satser for din fritvalgsordning

Det indbetalte beløb under din fritvalgsordning har en fast sats, der justeres hvert år. Satsen er bestemt af den gældende overenskomst.

Forneden kan du se satsens udvikling fra 2018 og frem til 2022:

 • Fra 1. marts 2018: 3,4%
 • Fra 1. marts 2019: 4%
 • Fra 1. marts 2020: 5%
 • Fra 1. marts 2021: 6%
 • Fra 1. marts 2022: 7%

Deadline for udbetaling af fritvalgsopsparing

Fra 1. september 2020 skal du hvert år inden 1. august fortælle din arbejdsgiver, hvad din fritvalgsopsparing skal gå til.

Din arbejdsgiver er forpligtet til at informere dig om, at du er dækket af fritvalgsordningen – og opfordre dig til at beslutte, hvordan den skal udbetales. Når det er gjort, er det dit ansvar at fortælle din arbejdsgiver, hvordan du ønsker at bruge opsparingen.

Hvis du ikke selv beslutter, hvordan beløbet skal udbetales, vil din arbejdsgiver højst sandsynligt vælge at udbetale den løbende med din løn.

Det kan især have betydning for dig som:

 • Senior – da du ikke optjener seniorfridage for det år
 • Børnefamilie – da du så selv skal betale for fridage, hvor dit barn skal til lægen eller for barnets 2. sygedag.

Du vil heller ikke være i stand til at holde ekstra ferie, feriefridage eller din overenskomstsikrede fridage.

Har du andre spørgsmål vedrørende fritvalgsordningen? Så kan læse løn- og regnskabskonsulenthuset Azets gennemgang af de mest udbredte spørgsmål om fritvalgsordninger.