Guide til fagforeninger og a-kasser

Fradrag for fagforening og a-kasse

Den ultimative guide til fradrag for a-kasse og fagforening: Du kan trække dit kontingent til fagforening og a-kasse fra i skat. Læs reglerne her.

Frederik

Priserne på a-kasser og fagforeninger varierer, men du skal være opmærksom på, at begge dele er fradragsberettiget. Det er altså ikke hele kontingentet, du reelt kommer til at betale, uanset om der er tale om 69 kroner månedligt for et fagforeningsmedlemskab eller 514 kroner månedligt for et medlemskab af a-kasse.

Hvor meget får jeg i fradrag?

For kontingentet til a-kasse og bidrag til efterløn og fleksydelsesordning er der ikke noget loft. Det betyder, at du kan fradrage hele det beløb, du årligt betaler for medlemskabet. For kontingentet til fagforening er der et loft på 7.000 kroner (2024) årligt (6.000 kr. i 2023). Det har dog ingen betydning for dig, hvis du er medlem af én af de billige fagforeninger, da 7.000 kroner årligt svarer til 583 kroner månedligt.

Du får dit fradrag automatisk

Førhen skulle du aktivt gå ind på din årsopgørelse og indtaste dine udgifter til a-kasse og fagforening, så du kunne få det fradrag, du var berettiget til. I dag kører det automatisk, så du ikke behøver at bekymre dig om det. Det betyder, at hvis du intet foretager dig, får du automatisk fradraget, når året slutter, og din skat gøres op. A-kasser og fagforeninger indberetter nemlig automatisk.

Vil du gerne have dit fradrag med det samme, så du løbende får glæde af det, kan du gå ind på din forskudsopgørelse via SKATs hjemmeside og indtaste det årlige kontingent i felt 439. Kontingentet til fagforening kan du indtaste i felt 458.

Eksempel:

 • Dit månedlige a-kasse kontingentet er 502 kroner
 • 502 kroner x 12 = 6.024 kroner
 • Du indtaster 6.024 kroner i felt 439 på din forskudsopgørelse

Hvad er fradrag i kroner?

Fradraget udregnes med cirka 31 kroner af 100 kroners fradrag. Rundt regnet plejer man at sige, at fradraget giver 1/3 udbetalt. Du kan altså cirka regne med, at du kun skal betale 2/3 af medlemsprisen til din a-kasse. Ligeledes med fagforeningen, hvis du vælger en billig fagforening med et kontingent på under 7.000 kroner årligt.

Sådan får du dit fradrag med det samme

På SKATs hjemmeside kan du bruge Tast Selv, som er din online forskuds- og årsopgørelse med mulighed for at indtaste ændringer. Du kan logge ind på Tast Selv her: Indtast fradrag på din forskudsopgørelse.

Via linket kan du læse mere om fradrag for a-kasse og fagforening, og du kan logge ind med NemID, så du kan indtaste kontingent eller ændre de tal, der allerede er indtastet. Er du allerede medlem af en a-kasse, vil SKAT automatisk indsætte kontingentet fra sidste år. Du skal derfor kun aktivt gøre noget, hvis kontingentet ændrer sig. For eksempel hvis du skifter a-kasse, eller hvis du får nedsat kontingent. Du kan eksempelvis få nedsat kontingent i forbindelse med studiestart, barsel eller orlov.

 1. Log ind på Tast Selv med dit NemID via skat.dk
 2. Du kommer nu direkte til din forskudsopgørelse
 3. Søg efter felt #439
 4. Indtast dit årlige kontingent
 5. Tryk Beregn
 6. Tryk Godkend

Ændringer kan medføre restskat

Det er vigtigt, at du, hvis dit kontingent bliver nedsat eller bliver billigere i forbindelse med skift af a-kasse, indberetter ændringerne på din forskudsopgørelse med det samme. Hvis ikke du ændrer det, vil dit fradrag være for højt, og det vil medføre en restskat, der skal betales i kommende skatteår, når skatten gøres op.

Har du glemt at ændre din forskudsopgørelse, kan du gøre det nu. Det er bedre at gøre det hurtigst muligt, da dit fradrag så vil ændre sig for det resterende skatteår. Det vil i praktisk betyde, at du vil få en smule mindre udbetalt om måneden. Til gengæld slipper du for at betale restskat.

NB: Skift-a-kasse.dk tager forbehold for ændringer på Skats hjemmeside eller ændringer af gældende regler.

Hvad betyder fradragene for min økonomi?

Én ting er, at du kan få et fradrag, men hvad betyder det egentlig for din selvbetaling og dermed din økonomi? Tommelfingerreglen er, at du med et fradrag slipper for at betale cirka 1/3. Det betyder, at du, hvis dit medlemskab til a-kassen koster 603 kroner om måneden, med fradraget kun kommer til at betale cirka 401 kroner selv.

Når du skifter fagforening eller a-kasse

Hvis du skifter fagforening eller a-kasse, vil dit kontingent højst sandsynligt ændre sig en smule. Fradraget afspejler dét, du betaler i kontingent, så det er vigtigt at ændre det i din forskudsopgørelse ved skifte. I så fald skal du indtaste dét, du samlet kommer til at betale i kontingent til henholdsvis fagforening og a-kasse i det indeværende år.

Eksempel:
Du har til og med maj været medlem af en fagforening, der koster 450 kroner om måneden. Fra juni skifter du til en fagforening, der koster 65 kroner om måneden.

 • 450 x 5 = 2.250 kroner
 • 65 x 7 = 455 kroner
 • 2.250 + 455 = 2.705 kroner
 • Du skal indtaste 2.705 kroner i felt 458 i din forskudsopgørelse.

Hvis du glemmer at ændre dit fradrag i din forskudsopgørelse, risikerer du at skulle betale penge tilbage i skat, da du i så fald har fået for meget i fradrag. Omvendt er det naturligvis, hvis du skifter til en dyrere fagforening eller a-kasse, end du havde i forvejen. Her vil du, hvis du ikke foretager dig noget, få penge tilbage i skat, da du har fået for lidt udbetalt i fradrag.