Danmarks største guide til a-kasser

Fra dimittendsats til fuld dagpenge: Sådan er reglerne

Som nyuddannet får du dagpenge efter en særlig dimittendsats, som er lavere end den ordinære dagpengesats. Læs her, hvornår du kan få mere i dagpenge.

Frederik

Ved indmelding i en a-kasse senest 14 dage efter endt uddannelse, har du ret til dagpenge efter en måneds karantæne. Du kan dog slippe for karantænen ved at melde dig ind i a-kassen senest 1 år inden, din uddannelse er færdig. Efter afslutning af din uddannelse har du ret til dagpenge efter en såkaldt dimittendsats.

Dimittendsatsen i 2022

Går du på en uddannelse, der varer mindst 18 måneder, og som er offentligt anerkendt, kan du melde dig ind i en a-kasse og få gratis studiemedlemskab, hvor du optjener ret til dagpenge for nyuddannede. Dimittendsatsen udgør 71,5% af den højeste dagpengesats, hvilket er 13.644 kroner om måneden før skat. Har du børn og forsørgerpligt, kan du få en udvidet forsørgersats på 82% af den højeste dagpengesats, hvilket udgør 15.648 kroner om måneden før skat.

Du har ret til dagpenge i 2 år

Ved at være medlem af en a-kasse allerede som nyuddannet, får du ret til dagpenge efter dimittendsatsen i en periode på 2 år. Det vil sige, at det er en god idé at melde dig ind ved endt uddannelse, også selvom du har et job på hånden eller planlægger at læse en overbygning. Bliver du fyret eller dropper ud af din uddannelse inden for 2 år, vil du derved stadig have ret til dagpenge efter dimittendsatsen.

Melder du dig ikke ind i en a-kasse senest 14 dage efter endt uddannelse, skal du optjene din dagpengeret ved at opfylde indkomstkravet.

Indkomstkravet i 2022

Når du ikke at melde dig ind i en a-kasse senest 2 uger efter, du har afsluttet din uddannelse, skal du optjene ret til dagpenge via indkomstkravet. Det vil sige, at du skal have tjent 238.512 kroner som fuldtidsforsikret eller 159.012 kroner som deltidsforsikret inden for en 3-årig periode for at få ret til dagpenge. Kun penge, optjent mens du var medlem af en a-kasse, tæller med.

Få mere i dagpenge efter 6 måneder

Allerede efter 6 måneder på dagpenge efter dimittendsatsen, har du mulighed for at få beregnet en højere sats. Du skal have tjent penge i et ansættelsesforhold af mindst 3 måneders varighed med mindst 320 timers arbejde, for at a-kassen kan lave en ny beregning. Timetallet svarer til 24,67 timer per uge.

Har din månedsløn i din ansættelse været på minimum 23.336 kroner (2022-sats), vil du efterfølgende have ret til højeste dagpengesats. Har lønnen været lavere, vil du have ret til 90% af din løn i dagpenge.

Du skal selv søge om at få beregnet en ny dagpengesats hos din a-kasse. Hos nogle a-kasser kan du gøre det online via dit medlemslogin, mens du hos andre skal kontakte a-kassen direkte per telefon eller mail for at søge om ny beregning.

Hvilken a-kasse skal jeg vælge som nyuddannet?

Det smarteste er allerede at vælge en a-kasse som studerende. Melder du dig ind i en a-kasse minimum 1 år inden, du er færdiguddannet, slipper du for karensperioden og kan modtage dagpenge i forlængelse af din uddannelse. Som studerende kan du gratis være medlem af en a-kasse, så du bør vælge a-kasse efter de a-kasse tilbud, som tiltaler dig mest.

Se: a-kasse priser.

Dagpengeregler som nyuddannet

For at få dagpenge som nyuddannet, skal du dels have gået på en dagpengegivende uddannelse, jævnfør ovennævnte kriterier. Derudover skal du leve op til gældende regler for modtagelse af dagpenge:

  • Du skal bo og opholde dig i Danmark, så du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Du skal opdatere dit cv, tjekke jobannoncer og søge relevante jobs
  • Du skal kunne tage et arbejde eller deltage i møde eller aktivitet hos a-kasse eller Jobcenter med én dags varsel
  • Du skal udfylde og indsende dagpengekort/ydelseskort hver måned