Danmarks største guide til a-kasser

Er 2020 ASEs år?

Frederik

De seneste par år har været turbulente for ASE.

Den gule a-kasse og fagforening har over de sidste fem år haft flere prisstigninger, et højt antal klagesager og, overordnet set, mistet medlemmer. Men 2020 kan være året, hvor skuden begynder at vende for den uafhængige a-kasse.

I denne artikel gennemgår vi de seneste sager, der vedrører ASE, og forsøger at nuancerer billedet her i 2020, så du har lettere ved at tage en informeret beslutning om, hvorvidt de er den rette a-kasse for dig.

ASE havde det højeste antal klagesager i 2019 – men hvem og hvad handler klagerne egentlig om?

Som du kunne læse i vores test af de bedste a-kasser i 2020, har ASE haft 329 klager i 2019 ifølge Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA). Det er det højeste klageantal blandt alle a-kasserne.

Rent procentvis, blev de blev kun overgået af Det Faglige Hus – hvis man altså beregner klageprocenten i forhold til antallet af medlemmer. Det betyder, at ASEs medlemmer i gennemsnit havde 0,23% klage. Kun 18,9% af alle afgørelser fra a-kasserne blev omstøbt af CKA.

Hvis man dykker ned i ARVID, en elektronisk database over afgørelser og udtalelser fra myndighederne, der behandler sager om a-kasser og efterløn, ser man også, at flere af sagerne er indsendt af ASE selv, på vegne af deres medlemmer.

Selvom ASE har det højeste antal klagesager registreret i CKA, inkluderer det tal også sager, som ASE har ført for at hjælpe sine medlemmer.

Næsten 1.000 nye medlemmer under coronakrisen

Ase havde i løbet af 2019 også en tilbagegang i deres medlemstal.

I januar 2019 havde ASE 144.842 medlemmer. Det betød, at de havde en markedsandel på cirka 6.9%.

I december var det tal faldet til 143.929 ud af 2.102.159 a-kassemedlemmer. ASEs markedsandel blandt a-kasser var altså faldet til 6.8%, selvom det overordnede antal af medlemmer i de danske a-kasser var steget.

Coronakrisen, og efterskælvene på det danske arbejdsmarked, har dog tydeligt gjort, hvor vigtig en a-kasse er for alle lønmodtagere – og mange selvstændige.

ASE har siden februar 2020 set en fremgang på næsten 1.000 nye medlemmer. Det er en bemærkelsesværdig stigning, især når man tager højde for den øgede usikkerhed.

Fagforening og a-kassen har også arbejdet for at forbedre omstændighederne og hjælpepakkerne rettede mod selvstændige.

De har blandt andet arbejdet for, at den nuværende aftale giver selvstændige mulighed for at få ret til dagpenge uden, at du først skal have været medlem af en a-kasse i 12 måneder – under visse betingelser.

Lønsikring uden jobcenter – en befrielse eller et angreb på den danske dagpengemodel?

I 2019 annoncerede ASE også, at de nu ville tilbyde en lønsikring på 80% af din indkomst – uden om dagpengesystemet. Det kunne de tilbyde i samarbejde med Købstædernes Forsikring.

Ordningen blev stærkt kritiseret af den øvrige fagbevægelse, da den kun dækkede visse faggrupper med en historisk lav ledighed. Det blev derfor set af mange som en usolidarisk løsning, der kun var til gavn for de mest velstillede.

Ejner K. Holst, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), sagde blandt andet til DR.dk, at:

– Det er et tilbud til de velbjærgede med faste stillinger, og ikke til dem med stor risiko for arbejdsløshed, for så ville det aldrig kunne hænge sammen. Det er netop, derfor vi har et fælles solidarisk dagpengesystem.

ASE mente derimod, at ordningen var en nødvendighed – sammen med deres andre tilbud på lønsikring – fordi, den danske model i forvejen var ved at blive udhulet. Kompensationsgraden har været faldende siden 1990’erne.

Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase skrev i et indlæg til Fyens Stifttidende, at deres nye lønsikring uden om dagpengesystemet, ikke skulle ses som en trussel, men som en nødløsning for de mange lønmodtagere, der står til at miste store dele af deres indtægt, hvis de blev ledige.

Han pointerede:

– I dag får akademikere sjældent mere end 35 procent af deres hidtidige indtægt, hvis de bliver ledige.

ASE tilbyder i mellemtiden også en kombinationsordning, Lønsikring+, hvor du både indbetaler til og er dækket af deres a-kasse – men hvor lønsikringen tager sig af de 90% af din tabte indtægt, som ikke ville være dækket af dagpenge.

Sammenlign ASE med de mange andre a-kasser

Er ASE noget for dig? Eller vil du gerne have afklaret om du skal lede efter en anden a-kasse og fagforening?
Så kan du gøre det på vores forside – her har vi et fuldt overblik over alle de danske a-kasser – både tværfaglige og fagspecifikke. Vi sammenligner løbende priser, tilbud, TrustPilot-anmeldelser og medlemsfordele hos de mange a-kasser.