Din Faglige A-kasse

Om FAK…

Text om Din Faglige A-kasse…

Hvem kan blive medlem af El-faget?

El-faget er en branchespecifik a-kasse for elektrikere og andre inden for el-branchen, herunder dig der er beskæftiget med energi, installation, kommunikation, sikring, alarm, energioptimering, processtyring samt styring og regulering. Den dertilhørende fagforening hedder Dansk El-Forbund. Fagforeningen har mere end 110 års erfaring.

Hvad koster det at være medlem af El-faget?

Kontingentet hos El-faget er bestemt af en række forskellige faktorer som bopæl og arbejdssted, samt din arbejdsmæssige stilling, da der er prisforskelle mellem ledige, svende og lærlinge. Derudover skal du beslutte, om du udelukkende vil være medlem af a-kassen, eller om du også vil være medlem af fagforeningen (2022-priser).

  • Fuldtidsforsikret medlem af a-kassen: 514 kroner månedligt
  • Efterlønsbidrag, fuldtid: 514 kroner månedligt
  • Fuldtidsmedlem af fagforeningen København: 630 kroner månedligt
  • Fuldtidsmedlem af fagforeningen Midtjylland: 518 kroner månedligt
  • Fagforening for lærlinge: 165 kroner

Priserne på kontingent af fagforeningen er eksempler, og de øvrige regioner har muligvis andre priser. Dertil kan de forskellige afdelinger have et særskilt klubkontingent, som skal lægges oven i prisen. Prisen for kontingent af fagforeningen for lærlinge er det samme i alle afdelinger.

Disse services får du som medlem af El-faget

Vælger du at melde dig ind i El-faget a-kasse og Dansk El-Forbund, får du nedenstående services inkluderet i dit kontingent. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle services kun opnås, hvis du både er medlem af a-kasse og fagforening.

Overenskomstforhandling: Dansk El-Forbund er er en fagforening, der forhandler overenskomster. Som medlem får du glæde af disse overenskomster, og det betyder blandt andet bedre forhold, når det kommer til arbejdstider, løn, opsigelse, pension og meget mere.

Fagbladet Elektrikeren: Som medlem modtager du otte gange om året elektrikernes fagblad med posten. Her kan du læse om miljø, sikkerhed, efteruddannelse, arbejdsmarkedspolitik, med mere.

Rådgivning ved ledighed: Hvis du bliver ledig, skal du omstille dig fra lønmodtager til dagpengemodtager, og det indebærer blandt andet en masse nye regler, som du skal overholde og måske endda forholde dig til. El-faget kan hjælpe med at oplyse om det at være på dagpenge og hjælpe med jobsøgningen, så du hurtigst muligt kommer tilbage i arbejde igen.

Vejledning om efteruddannelse: Som ledig kan det være tid til eller ligefrem nødvendigt at efteruddanne sig for at blive klar til at søge nyt job. El-fagets a-kasse kan hjælpe og rådgive dig, også i forhold til udbetaling af VEU-godtgørelse, som er kompensation for tabt løn ved at deltage i efteruddannelse.

Arrangementer: Fordelt over hele året og alle afdelinger finder du en lang række møder, kurser og foredrag, som du som medlem kan vælge at deltage i. Det være sig alt fra oplysningsmøder til hyggeligt samvær som bowling og fællesspisning.

Netværk: som medlem af El-faget, bliver du også medlem af El-forum, som er et sjovt og hyggeligt forum for ansatte i branchen, og som også giver dig mulighed for at læse om relevante emner og få svar på spørgsmål eller sparring i forhold til problematikker eller udfordringer.

El-faget for selvstændige

Er du selvstændig elektriker eller selvstændig inden for el-branchen i øvrigt, kan du også blive medlem af El-faget. Størstedelen af de selvstændige medlemmer er mindre enkeltmandsvirksomheder. Det vil sige, at du eksempelvis som elektriker har eget CVR-nummer, selv opsøger arbejde og fakturerer kunden herfor. Driver du et selskab med ansatte, kan du dog også være medlem.

Som selvstændig i El-faget får du ikke en lang række tilbud, der understøtter dét at drive selvstændig virksomhed. Til gengæld får du en a-kasse, der kender til dit fag og din branche. Som elektriker er det formentlig dét, du har behov for.

Du skal være opmærksom på, at du som selvstændig selv er ansvarlig for at dokumentere, at du har ret til dagpenge. Det betyder blandt andet, at du skal kunne dokumentere, at din virksomhed er lukket ned, afmeldt diverse registre og ikke længere ejer noget.

El-faget for studerende

Som studerende har du mulighed for at være gratis medlem af a-kassen. Det kræver, at du er under 30 år, at du går på en statsgodkendt uddannelse af mindst 18 måneders varighed, og at du selv aktivt søger om kontingentfritagelse én gang årligt.

Når du søger om fritagelse for kontingent som studerende, søger du 1 år ad gangen, og du har mulighed for sammenlagt at søge op til 5 års fritagelse.

Udover din alder, kræver en fritagelse også, at du har dansk bopæl, og at du ikke tjener for meget. Som modtager af SU, må din samlede indtægt inklusive SU’en ikke overstige den maksimale dagpengesats, som i 2018 er 223.596 kroner årligt. Er du lærling, må du ikke have anden indtægt end din lærlingeløn.

Medlemsfordele hos El-faget

Udover de services, der er inkluderet i dit kontingent, får du også en række ekstra fordele, da du som medlem af Dansk Elforbund, får et LO-Plus kort. Det giver dig tilbud og rabatter på en lang række webshops, i butikker, ved ferieophold og meget andet, blandt andet følgende:

  • Gratis adgang til Arbejdermusset
  • Gratis adgang til Energimuseet
  • Tilbud på forsikringer igennem Alka
  • Gratis rådgivning omkring og oprettelse af testamente
  • Gratis deltagelse i webinarer

El-faget på Trustpilot

På Trustpilot hører El-faget a-kasse under Dansk El-Forbund, som er fagforeningsdelen. Samlet set har de under 10 anmeldelser, hvilket er et meget beskedent antal, og det kan være svært med en reel vurdering derudfra. Anmeldelserne giver Dansk El-Forbund en samlet Trustscore på 4.8 ud af 10, hvilket er karakteriseret som værende ”Under middel”.