Dagpengeregler

Er du blevet ledig, har du muligvis ret til dagpenge. Om du kan få dagpenge, og hvor meget du kan få, afhænger af en række faktorer. Få et overblik over de mange dagpenge regler her.

Frederik

Dagpengereglerne bliver med jævne mellemrum lavet om i forbindelse med nye reformer.

I udgangspunktet kan du få dagpenge, hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst 1 år, og hvis du har opfyldt indkomstkravet eller beskæftigelseskravet.

Der er dog en masse andre regler også, og du skal desuden opfylde en række krav som ledig for fortsat at kunne modtage dagpenge.

Sådan får du ret til dagpenge

For at blive dagpengeberettiget skal du have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år. Det er underordnet, om du har skiftet a-kasse undervejs, da din anciennitet følger med. Som studerende er reglerne en smule anderledes, da du som studerende er omfattet af dimittendreglen.

Afhængigt af din situation skal du desuden opfylde enten et indkomstkrav eller et beskæftigelseskrav.

Hvis du har ikke modtaget dagpenge før

Hvis du ikke har modtaget dagpenge før, skal du leve op til indkomstkravet. Det vil sige, at du minimum skal have tjent 263.232 kroner inden for de seneste 3 år som fuldtidsforsikret og 175.488 kroner som deltidsforsikret.

Hvis du har modtaget dagpenge før

Hvis du tidligere har modtaget dagpenge og har opbrugt din dagpengeret, kan du optjene en ny 2-årig dagpengeperiode, hvis du inden for en periode på 3 år har haft 1.924 løntimer, hvilket svarer til 1 års fuldtidsarbejde. Som deltidsforsikret er antallet af løntimer 1.258.

Dagpengesatser

Satsen for, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, afhænger af din indkomst, imens du var lønmodtager.

Højeste dagpengesats

Den højeste dagpengesats for fuldtidsforsikrede er 20.359 kroner. Det vil sige, at uanset hvor meget højere din løn var, da du var i arbejde, kan du maksimalt få udbetalt dette beløb månedligt.

Beløbet for deltidsforsikrede er 13.573 kroner.

Din personlige dagpengesats udregnes altid af din a-kasse, når du bliver ledig.

A-kassen kigger på de sidste 24 måneder og udvælger de 12 måneder, hvor din indkomst var højest. Du får udbetalt 90% af dette beløb, fratrukket arbejdsmarkedsbidraget, dog maksimalt de 19.083 kroner, som er højeste dagpengesats.

Har du været selvstændig, afhænger satsen af, hvor længe du har haft din virksomhed, og hvor stort et overskud, du har haft. Læs mere om dagpengesatser for selvstændige her: A-kasser for selvstændige.

Regler for dagpenge

Når du modtager dagpenge, er der en række regler, du skal efterleve for at bibeholde din dagpengeret.

Overordnet set skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kaldes også for rådighedskravet. Det indebærer, at du skal:

  • Bo og opholde dig i Danmark
  • Have et opdateret og fyldestgørende cv på Jobnet.dk
  • Tjekke jobforslag minimum hver 7. dag
  • Være i stand til at tage et job med én dags varsel
  • Aktivt søge fuldtidsarbejde
  • Møde til samtaler med én dags varsel
  • Deltage i kurser og andre tilbud

Hvis din a-kasse vurderer, at du ikke lever op til dagpengereglerne, kan de fratage dig retten til at modtage dagpenge.

I værste fald kan det føre til, at du falder ud af dagpengesystemet. Det betyder, at du udelukkende vil have mulighed for at modtage kontanthjælp, som har en væsentligt lavere sats – og stiller langt striksere krav til din jobsøgning.

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

De mange reformer har gennem tiden skærpet reglerne for både dagpengesatser og varighed. Det betyder, at du i dag kan få dagpenge i 2 år.

For fuldtidsforsikrede svarer til 3.848 timer og for deltidsforsikrede 3.120 timer. De 2 års dagpenge kan bruges inden for en periode på 3 år.

Som dagpengemodtager får du udbetalt dine dagpenge for én måned ad gangen.

En fuld måneds dagpenge svarer til 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede. Får du deltidsarbejde eller vikararbejde, modregnes timetallet i dine dagpenge, som du kan lægge til i den anden ende.

Forlæng din dagpengeperiode

Udløber dine dagpenge, skal du optjene en ny periode.

Bliver du ledig igen, inden du har optjent en fuld dagpengeperiode, fortsætter du med at bruge af den periode, du var i gang med, inden du blev ledig.

Er den allerede opbrugt, eller når at du at opbruge den efter en periode uden, at du er kommet i arbejde igen, kan du forlænge din dagpengeperiode med op til 1 år ud fra de timer, du har nået at arbejde i dit lønmodtagerjob.

Du kan ”veksle” timerne i forholdet 1:2, så én lønmodtagertime bliver vekslet til to dagpengetimer. Vælger du at veksle timerne til dagpengetimer, tæller de ikke længere med i din optjening til en ny dagpengeperiode, og du starter dermed forfra, når du kommer i job igen.