Dagpengeregler for dimittender

Der gælder helt særlige regler for din dagpengesats, hvis du er dimittend.

Dimittender – nyuddannede fra en SU-berettiget uddannelse normeret til min. 18 måneder – har ret til at modtage dagpenge fra deres første ledighedsdag, hvis de har været medlemmer af en a-kasse i mindst ét år.

Som nyuddannet kan reglerne for a-kasser og dimittender dog være svære at finde hoved og hale i. I denne artikel forsøger vi derfor at besvare de mest udbredte spørgsmål, heriblandt:

  1. Hvad er en dimittend?
  2. Hvad er dagpengesatsen for dimittender?
  3. Hvordan fungerer virksomhedspraktik for dimittender?
  4. Hvordan fungerer løntilskud?
  5. Hvornår stopper man med at være dimittend?

Hvad er en dimittend?

En dimittend er en person, der er nyligt færdiguddannet fra en offentlig anerkendt SU-berettigede eller elev-/lærlingeuddannelser, der er normeret til mere end 18 måneder. Du er altså dimittend, hvis du kan tage et faglært job, når du er færdig med din uddannelse.

Er du lige blevet færdiguddannet fra en af de følgende uddannelser, er du dimittend:

  • Alle SU-berettigede uddannelser
  • SVU-berettigede uddannelser
  • Erhvervsuddannelser (EUD, EUV & EUX)
  • FGU på højeste niveau (niveau 3)
  • IGU (Integrationsgrunduddannelse)

Dagpengesats for dimittender

Alle færdiguddannede dimittender får dimittendssatsen.

I 2024 er dagpengesatsen for dimittender 16.694 kr. (med forsørgelsespligt). Er du deltidsforsikret får du 11.130 kr. (med forsørgelsespligt). For dimittende uden forsørgelsespligt ligger satsen for fuldtidssikrede dimittender på 14.557 kr. og for deltidssikrede ligger den på 9.705 kr.

Få en ny dagpengesats efter lønarbejde i 3 måneder

Du kan få en ny sats, hvis du får længerevarende arbejde efter dit studie. Der skal gå min. 6 måneder fra du afslutter din uddannelse til, du kan få beregnet en ny dagpengesats. Det kræver desuden, at du har et job, hvor der indberettes løn i mindst 3 måneder.

Hvis du får en projektansættelse eller anden midlertidig ansættelse, kan du altså også anmode om at få beregnet en ny dagpengesats efter en beregningsperiode på tre måneder. Din nye sats er baseret på din lønindkomst over 320 timers arbejde i de tre måneder. Det svarer til en arbejdsuge på 24,67 timer.

Virksomhedspraktik og løntilskud tæller ikke, da du i de tilfælde stadig modtager dagpenge. Det skal være almindeligt lønarbejde.

Får du mere end 24.588 , kan du den maksimale dagpengesats20.359 kr.

Du kan læse mere om dagpengesatserne her.

Virksomhedspraktik for dimittender

Dimittender (og andre ledige) kan på dagpenge komme i virksomhedspraktik.

En virksomhedspraktik varer i 2-4 uger og giver dig mulighed for at afklaret og afprøvet dine kompetencer hos en arbejdsgiver. Det er muligt hos både offentlige og private arbejdsgivere, heriblandt enkeltmandsvirksomheder. Du kan dog ikke gå i virksomhedspraktik, hvis du tidligere har været ansat i samme virksomhed eller organisation.

Under praktikken vil du modtage den samme dagpengeydelse, som hvis du var ledig. Du bruger af din dagpengeperiode (2 år), og skal stadig søge job samt på anden vis leve op til rådighedskravet.

Som nyuddannet kan det ofte være en god idé med virksomhedspraktik, fordi det pynter på dit CV, udvider dit netværk og lader dig prøve en stilling eller branche af, uden at du låser dig fast i jobbet. For arbejdsgiverne er det en fordel, fordi de får relevant arbejdskraft – uden selv at skulle betale medarbejderens løn og forsikring.

For at komme i virksomhedspraktik, skal arbejdsgiveren sende en ansøgning til dit jobcenter, som skal godkende planen for forløbet.

Du kan læse mere om virksomhedspraktikker her.

Kan jeg komme i løntilskud som dimittend?

Dimittender har også mulighed for løntilskud.

Løntilskud har lignende forhold for den ledige som virksomhedspraktik, men varer i stedet 4 måneder (offentlige arbejdsgivere) eller 6 måneder (private arbejdsgivere.) Du kan typisk først komme i løntilskud, når du har været ledig i et halvt år (26 uger).

Ved løntilskud bruger du stadig af dine 2-års dagpenge – men kommer forhåbentlig nærmere et fast job.

Hvornår er man ikke længere dimittend?

Du er ikke længere dimittend, når du får job eller ændrer din dagpengesats.

Helt konkret, betyder det, at du har har haft et lønnet arbejde i tre måneder – mere end seks måneder efter din første ledighedsdag. Hvis du bliver færdiguddannet d. 1. januar, får en stilling på tre måneder i marts, og bliver ledig igen i juni, kan du få beregnet en ny dagpengesats.