Dagpengekort (2024)

Frederik

Guide til udfyldelse af dagpengekort i 2024. Er du ledig, har du formentlig ret til at modtage dagpenge. Det er dit eget ansvar at søge om dagpengene hver måsdned ved at indsende et dagpengekort. Læs her, hvordan du gør.

De seneste reformer har skærpet kravene til at modtage dagpenge. Som ledig skal du hver måned udfylde og indsende et dagpengekort, der danner baggrund for netop dén måneds dagpengeudbetaling. Dagpengekortet indeholder blandt andet oplysninger omkring ferie, sygdom og eventuelt deltidsarbejde.

Sådan udfylder du dit dagpengekort

Det er vigtigt, at du udfylder dit dagpengekort korrekt, så din udbetaling af dagpenge stemmer overens. Ellers risikerer du enten at få for lidt udbetalt, eller at få for meget udbetalt, som du efterfølgende skal betale tilbage. Indsender du dit dagpengekort for sent, bliver udbetalingen forsinket, og glemmer du helt at indsende det, får du ikke dine dagpenge.

På selve dagpengekortet finder du en præcis vejledning til, hvordan du skal udfylde det. De fleste a-kasser har også en vejledning på deres hjemmeside enten i form af en skriftlig vejledning, en billedlig vejledning eller en video, der viser, hvor og hvordan du skal udfylde.

Angivelse af løntimer
Når du skal angive de timer, du har arbejdet, skal du gøre det med decimaltal. Se følgende eksempler:

 • Har du arbejdet 6 timer og 15 minutter, udfylder du det som 6,25 timer.
 • Har du arbejdet 6 timer og 30 minutter, udfylder du det som 6,50 timer.
 • Har du arbejdet 6 timer og 45 minutter, udfylder du det som 6,75 timer.

Benyt desuden følgende omregning fra minutter til decimaler:

 • 1 min. = 0,02
 • 5 min. = 0,08
 • 10 min. = 0,16
 • 20 min. = 0,33
 • 25 min. = 0,41
 • 35 min. = 0,58
 • 40 min. = 0,66
 • 50 min. = 0,83
 • 55 min. = 0,91

Angiv korrekt arbejdsgiver
Udover at angive det korrekte time- og minuttal, når det kommer til dit deltidsarbejde, er det også afgørende, at du angiver den korrekte arbejdsgiver. Find din arbejdsgiver på listen eller vælg ”Ukendt arbejdsgiver” og indtast navnet i ”Evt. arbejdsgiver fritekst”.

Indsendelse af dagpengekort
Dagpengekortet udfyldes og sendes elektronisk. Du kan finde det på din profil, når du er logget ind på din a-kasses hjemmeside. Det er også en mulighed at udskrive dagpengekortet, hvis du foretrækker at udfylde det i hånden. I så fald skal du indsende det til din a-kasse med posten. Det må du senest gøre den 6. sidste hverdag i måneden.

Frister for dagpengekort

Fristerne for, hvornår dagpengekortet skal være indsendt til din a-kasse, kan variere en smule fra a-kasse til a-kasse. Udgangspunktet er, at der åbnes for indtastning cirka seks dage hverdage inden udbetaling, som er den sidste bankdag i måneden. Alle a-kasser har et skema over, hvornår der åbnes for indtastning, og hvornår fristen for indsendelse af dagpengekortet er.

At du skal indtaste og indsende oplysningerne en uge inden udbetaling betyder også, at den sidste uge bliver et skøn. Får du eksempelvis vikartimer eller bliver syg, har du ikke mulighed indberette det, men det reguleres i din efterfølgende udbetaling.

Dine oplysninger sammenkøres med SKATs oplysninger
Oplysningerne samkøres med SKATs indkomstregister, og beløbet reguleres over de næste tre måneder, hvis der er udbetalt for meget eller for lidt i dagpenge. I første omgang vil du modtage et reguleringsbrev fra din a-kasse, hvor du bliver gjort opmærksom på forskellen, såfremt din arbejdsgiver har indberettet andre oplysninger end dig (i forhold til supplerende dagpenge). Du bliver bedt om at forholde dig til forskellen og eventuelt gøre indsigelse. Reagerer du ikke på brevet, vil din a-kasse tage din arbejdsgivers indberetning for korrekt og regulere herefter.

Dagpengekortet er dit ansvar

Som dagpengemodtager er det dit ansvar at udfylde og indsende dagpengekortet til din a-kasse rettidigt hver måned, og det er dit ansvar, at oplysningerne er korrekte. Indsender du dit dagpengekort for sent i henhold til din a-kasses retningslinjer, vil din udbetaling ligeledes blive forsinket. Glemmer du helt at indsende eller indsender du det meget for sent, kan du helt miste retten til ydelsen. Ifølge den nyeste reform, har du en frist på 1 måned og 10 dage til at indsende dit dagpengekort. Derefter bortfalder retten.

Ændringer i dagpengekortet

Har du ændringer til dit dagpengekort, er det vigtigt, at du indberetter dem hurtigst muligt, så dine udbetalinger kan reguleres. Forekommer ændringerne inden fristen, eller har du opdaget en fejl, skal du blot lave et nyt dagpengekort for samme periode og indsende. Har du ændringer til perioden efter fristens udløb, skal du ændre det i dit gamle dagpengekort. Hvordan, du gør det, kan være forskelligt fra a-kasse til a-kasse. Forsøg eventuelt under ”Sendt post” eller kontakt din a-kasses kundeservice.

Frist for indsendelse af dagpengekort

Et dagpengekort bliver til en vis grad et skøn, da det skal indsendes cirka 1 uge inden den 1. i måneden. Fristen sikrer, at du får udbetalt dine dagpenge rettidigt. Årsagen til, at der står ”cirka en uge” er, at det kan variere en smule fra a-kasse til a-kasse, men med en uge er du sikker på at have indsendt det rettidigt. Det betyder også, at du ved udfyldelse skal vurdere den sidste uge i måneden.

Det skal du udfylde

På dit ydelseskort vil du til en start kunne se de oplysninger, din a-kasse allerede har om dig. Her kan blandt andet være informationer om lønsikring, ferie, barsel, sygdom bestyrelses- eller lønarbejde. Er du enig i oplysningerne, kan du blot godkende og indsende ydelseskortet.

Har du ændringer til de oplysninger, a-kassen allerede har fået – måske fordi det er nylige ændringer – skal du rette det i dit ydelseskort, inden du godkender og indsender.

Udfyld altid for hele måneden

Det er vigtigt, at du altid udfylder dit dagpengekort for hele måneden; også for den periode, hvor du ikke har været tilknyttet Jobcentret. Er du for eksempel blevet ledig den 20. i en måned, skal du stadig udfylde for den første del af måneden med antal arbejdstimer. Har du arbejdet sporadisk, skal du kun udfylde de dage, hvor du reelt har arbejdet.

Kommer du i arbejde midt i måneden, skal du ligeledes udfylde dagpengekortet for hele måneden; også den sidste del af måneden, hvor du udfylder med antal arbejdstimer.

 • Din indtægt skal altid udfyldes som bruttoindtægt per dag
 • Alle dage med indtægt skal udfyldes

OBS: Dine oplysninger sammenkøres med oplysninger fra SKAT.

Du har ikke arbejdet, holdt ferie eller været syg

Hvis du hele måneden har været til rådighed for arbejdsmarkedet; det vil sige, at du ikke har arbejdet, holdt ferie, været syg, på barsel eller noget andet, der har medvirket, at du ikke har haft ret til udbetaling af dagpenge, kan du nøjes med at krydse ”nej” i ydelseskortets første spørgsmål, der handler om begrænsninger i forhold til din dagpengeret.

Kan jeg rette i ydelseskortet efter at have indsendt det?

Dit ydelseskort skal indsendes, inden måneden er omme, og det kan derfor godt ske, at der kommer ændringer hertil. Du kan for eksempel ikke forudsige, om du bliver syg, eller om du pludselig får tilbudt arbejde. Har du ændringer, skal du rette i selvbetjeningen under ”Post” og herefter ”Sendt post”.

Du har fået for meget/for lidt i dagpenge

Da ydelseskortet er et skøn for resten af måneden, kan du indimellem få for meget eller for lidt i dagpenge. Så snart du kender til ændringerne i din indtægt eller status i forhold til sygdom, skal du rette dit ydelseskort. Dine dagpenge reguleres dermed inden for de næste måneder.

Du indsender ydelseskortet for sent

Som nævnt tidligere, skal du udfylde og indsende dit ydelseskort senest 1 uge før den 1. i måneden. Indsender du dit ydelseskort for sent, vil din dagpengeudbetaling blive forsinket. Du har en frist på 1 måned og 10 dage til at indsende dit ydelseskort (læg mærke til, at denne frist er forkortet i forbindelse med dagpengereformen). Indsender du senere end denne frist, risikerer du at miste din ret til dagpengeydelsen.