Danmarks største guide til a-kasser

Dagpenge som nyuddannet

Som nyuddannet har du ret til dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. Du får dagpenge efter en særlig dimittendsats.

Frederik

Er du ved at være færdig med din uddannelse, kan du sandsynligvis få dagpenge, hvis du ikke er så heldig at komme direkte i arbejde i forlængelse af din studieafslutning. Nyuddannede får dagpenge efter en særlig dimittendsats, som er lavere end den almindelige sats. Til gengæld behøver du ikke tidligere at have været medlem af en a-kasse.

Dimittendsatsen

Nyuddannede får dagpenge efter en særlig dimittendsats. Det skyldes, at det ikke kræver længerevarende medlemskab af en a-kasse at få ret til dagpenge som nyuddannet. Dimittendsatsen udgør 71,5% af den højeste dagpengesats, hvilket giver 13.644 kroner månedligt (2022-sats). Er du forsøger, får du en særlig forhøjet forsørgersats på 82% af den højeste dagpengesats, hvilket giver 15.648 kroner månedligt (2022-sats).

Få dagpenge i forlængelse af din SU

Melder du dig ind i en a-kasse senest 1 år, inden din uddannelse er færdig, har du ret til dagpenge efter dimittendsatsen med det samme. De fleste a-kasser tilbyder gratis medlemskab til studerende, så det koster dig ikke andet end en aktiv indsats at være berettiget til dagpenge med det samme. Mange fagforeninger tilbyder også studerende gratis medlemskab, hvilket er praktisk, hvis du eksempelvis har studiejob.

Karantæne efter din SU

Har du ikke været medlem af en a-kasse i minimum 1 år, har du stadig ret til dagpenge efter din uddannelsens afslutning. Du får dog én måneds karantæne først. Faktisk kan du melde dig ind i en a-kasse helt op til 14 dage efter endt uddannelse og stadig have ret til dagpenge efter karantænen.

Kan jeg få dagpenge efter dimittendsatsen?

Der er nogle regler, som du og din uddannelse skal opfylde, før du som nyuddannet er berettiget til at modtage dagpenge efter dimittendsatsen:

 • Din uddannelse skal vare mindst 18 måneder
 • Uddannelsen skal være offentligt anerkendt

Følgende uddannelser er typisk adgangsgivende til dagpenge:

 • SU-berettigede uddannelser
 • SVU-berettigede uddannelser
 • EUX-uddannelser
 • Erhvervsgrunduddannelsen
 • Erhvervsuddannelser
 • Integrationsuddannelsen

Derudover er det et krav, at du har boet i Danmark umiddelbart forud for uddannelsens påbegyndelse og minimum 2 uger efter uddannelsen afslutning. Du behøver dog ikke at have boet i Danmark under selve uddannelsen.

Du skal selv søge om dagpenge

Som gratis studiemedlem af en a-kasse er det dit ansvar at ændre status hos din a-kasse fra studerende til nyuddannet. Det sikrer dig dagpengeretten, men bevirker også, at du bliver betalende medlem hos a-kassen. Ændrer du ikke din status, kan du risikere at miste din dagpengeret som nyuddannet og derfor skulle optjene ny dagpengeret, inden du kan modtage dagpenge efter almindelig sats.

Udover at ændre status, skal du melde dig ledig på Jobnet.dk senest 14 dage efter uddannelsens afslutning, og du skal udfylde og indsende en ledighedserklæring til din a-kasse.

Din dagpengeret gælder i 2 år

Selvom du allerede har et job på hånden, når din uddannelse er slut, er det en god idé at melde dig ind i en a-kasse. Det sikrer dig nemlig ikke kun dagpenge nu, men i op til 2 år. Hvis du mister dit arbejde inden for 2 år, har du dermed ret til dagpenge, såfremt du har meldt dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning.

Din 2-årige dagpengeret gælder også, hvis du har færdiggjort en bacheloruddannelse og starter på en kandidatuddannelse. Skulle du vælge at droppe ud af kandidaten, har du ret til dagpenge, hvis du er tilmeldt en a-kasse og registreret som dimittend. Selvom du er registreret som dimittend, kan du fortsat være gratis studiemedlem i de fleste a-kasser. Du skal blot oplyse, at du fortsætter på en overbygning. Som udgangspunkt kan du være gratis studiemedlem i op til 5 år.

Hvor meget kan jeg få i dagpenge som nyuddannet?

Dagpenge er normalt indkomstbetinget, men som nyuddannet er du undtaget denne regel. I stedet får du dagpenge efter en helt særlig dimittendsats, som ikke afhænger af indkomst. Satsen afhænger udelukkende af, om du er forsørger eller ej, og om du er fuldtids- eller deltidsforsikret (2022-satser).

 • Dagpenge efter dimittendsatsen for forsørgere (fuldtidsmedlem): 15.648 kroner
 • Dagpenge efter dimittendsatsen for forsørgere (deltidsmedlem): 10.432 kroner
 • Dagpenge efter dimittendsatsen for ikke-forsørgere (fuldtidsmedlem): 13.644 kroner
 • Dagpenge efter dimittendsatsen for ikke-forsørgere (deltidsmedlem): 9.096 kroner

Satserne svarer til henholdsvis 82% af højeste dagpengesats for forsørgere og 71,5% af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere.

Gratis studiemedlem hos a-kassen

Mange studerende dropper tanken om a-kasse (og fagforening), da det umiddelbart kan virke som en stor post i et lille studiebudget, men faktisk kan du hos alle a-kasser blive gratis studiemedlem, så længe du er under 30 år og går på en uddannelse, der varer minimum 18 måneder.

Hos mange fagforeninger kan du også blive gratis studiemedlem, mens du hos andre skal betale fuldt eller nedsat kontingent. Du kan dog sagtens vælge én af de gratis fagforeninger, mens du er studerende, og så eventuelt skifte til en anden fagforening, når du er færdiguddannet og skal begynde at betale kontingent.

Mange a-kasser og fagforeninger har endda helt særlige tilbud til dig som studerende, selvom du ikke betaler en krone i medlemskab. Det kan være tilbud på privatforsikringer, kurser til at håndtere eksamensstress eller hjælp til jobsøgning som nyuddannet.

Få beregnet ny dagpengesats efter 6 måneder

Dimittendsatsen er en del lavere end højeste dagpengesats, og derfor kan det være en fordel at få beregnet en ny sats, hvis du har været i arbejde i en periode efter uddannelsens afslutning; det kan for eksempel være i en tidsbegrænset stilling eller vikararbejde.

Efter minimum 6 måneder med dagpenge efter dimittendsatsen, kan du søge om at få beregnet en ny dagpengesats, hvis det er relevant for dig. For at få lavet en ny beregning på baggrund af din indkomst, skal du have været i et ansættelsesforhold i minimum tre måneder, og du skal minimum have indberettet 320 løntimer.

Du vil som udgangspunkt kunne få 90% af din gennemsnitlige månedsløn i dagpenge; dog maksimalt 19.083 kroner om måneden før skat i 2022. Højeste dagpengesats kræver en månedsløn på minimum 23.336 kroner. Du søger om beregning af ny dagpengesats hos din a-kasse, og du kan kun få beregnet ny dagpengesats én gang.