Danmarks største guide til a-kasser

Dagpenge hvis man selv siger op?

Opsiger du selv dit arbejde, får du karantæne, inden du kan modtage dagpenge. Læs reglerne her.

Frederik

Når du selv siger dit arbejde op, eller når din arbejdsgiver opsiger dig på et gyldigt grundlag, er du selvforskyldt ledig. Inden du kan modtage dagpenge, får du 3 ugers karantæne. Du slipper dog for karantænen, hvis du har en gyldig grund til at sige op.

Du opsiger dit arbejde

Opsiger du dit arbejde, fordi du ikke ønsker at arbejde der mere, vil du blive betragtet som selvforskyldt ledig.

Du har ret til at opsige dit arbejde til enhver tid, men du kan ikke få dagpenge med det samme. De første 3 uger vil være såkaldt karantæne, hvor du stadig skal være tilmeldt Jobcentret, søge arbejde og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Karantænen er blot uden udbetaling af dagpenge, men det giver ret til dagpenge efterfølgende. Det betyder, at du ikke kan nægte karantæne, hvis du vil modtage dagpenge.

Har din arbejdsgiver overtrådt loven eksempelvis ved ikke at overholde overenskomster, ikke at have udbetalt løn, med videre, er du ikke selvforskyldt ledig.

Din arbejdsgiver opsiger dig

Opsiger din arbejdsgiver dig, vil du typisk ikke blive betragtet som selvforskyldt ledig. Du vil derfor få ret til at modtage dagpenge med det samme. Er du selv skyld i din opsigelse, og har arbejdsgiveren god grund til at opsige dig, vil du dog alligevel blive betragtet som selvforskyldt ledig. Det kan for eksempel være, hvis du udebliver fra arbejde.

Fra a-kassens side bliver der skelnet imellem at mangle kvalifikationer eller at mangle vilje, når din arbejdsgiver opsiger dig. Opsiges du på grund af manglende kvalifikationer, er du ikke selvforskyldt ledig. Opsiges du derimod på grund af manglende vilje, vil du blive betragtet som selvforskyldt ledig på samme måde, som hvis du selv opsagde din stilling.

Selvforskyldt ledig ved kontraopsigelse?

Foretager du en kontraopsigelse, vil du blive betragtet som selvforskyldt ledig, selvom din arbejdsgivers opsigelse af dig ikke var selvforskyldt.

En kontraopsigelse betyder, at du bliver opsagt fra dit arbejde per en given dato, og at du vælger at opsige din stilling tidligere som svar på din arbejdsgivers opsigelse. I praksis betyder det, at du stopper dit arbejde tidligere, og derfor stopper med at modtage løn tidligere. Det giver karantæne hos a-kassen. Samme regler gælder, hvis du er ansat i en tidsbegrænset stilling, som du opsiger før tid.

Hvad er en gyldig grund?

Du får ikke karantæne, hvis du opsiger dit arbejde på baggrund af en gyldig grund. Det betyder ikke noget, om du selv synes, at grunden er gyldig. Det er a-kassernes regler for gyldige grunde, der gælder. I a-kasseverden er en gyldig grund én af følgende:

 • Helbredsmæssige problemer
 • Ændringer i transport (f.eks. omlagt eller nedlagt busrute)
 • Manglende mulighed for pasning af familie
 • Din stilling ændres fra deltid til fuldtid uden dit samtykke
 • Dine supplerende dagpenge udløber
 • Frigørelse nægtes eller tilbagekaldes
 • Ønske om pasning af alvorligt sygt eller handicappet barn
 • Ønske om pasning af døende familiemedlem
 • Problemer på arbejdspladsen (f.eks. manglende udbetaling af løn)
 • Uddannelsesstart, hvor uddannelsen varer mindst 1 år
 • Opstart af selvstændig virksomhed
 • Aftjening af værnepligt

Ovenstående er gyldige grunde overordnet set. Der findes dog detaljerede regler for alle punkter, så du kan ikke gå ud fra automatisk at være dækket. Der er for eksempel krav til, hvor store tidsmæssige konsekvenser ændringer i transporten medfører. Kontakt din a-kasse, inden du siger op, så du er sikker på, at du er dækket af den gyldige grund og dermed har ret til dagpenge med det samme.

Selvforskyldt ledig som ledig

Selvom du er ledig, kan du stadig blive betragtet som selvforskyldt ledig og få karantæne. Det sker, hvis du uden en gyldig grund afviser et arbejde, som Jobcentret eller a-kassen henviser dig til, hvis du udebliver fra en jobsamtale, eller hvis du nægter at udarbejde eller revidere din jobplan.