Guide til a-kasser og fagforeninger

Billigste fagforening og a-kasse for unge

Som ung under 25 år eller som studerende under 30 år kan du typisk spare penge på dit kontingent til fagforening og a-kasse. Find den billigste fagforening og a-kasse i 2022 her.

Frederik

Afhængigt af fag og branche kan det være svært at få job som nyuddannet direkte efter endt uddannelse. Det er de færreste unge, der tænker så langt frem i tiden, men det kan betyde, at du i en periode vil stå uden indkomst, og det kan have store konsekvenser for din hverdag og din livskvalitet; især hvis du har en husleje at betale.

Meld dig i stedet ind i en a-kasse med det samme, så du har ret til dagpenge, når du en dag er færdig med studierne. Som studerende kan du gratis blive medlem, og som ung under 25 år, der ikke studerer, vil du hos mange a-kasser kunne få et nedsat kontingent.

Læs mere om a-kasser for studerende.

Gratis a-kasse for unge

Alle studerende under 30 år, der går på en godkendt uddannelse af minimum 18 måneders varighed, vil blive anset som studerende i a-kasse-regi. Det betyder, at du kan få gratis medlemskab, som giver dig ret til dagpenge efter dimittendsatsen, når du er færdig med studierne.

Du skal melde dig ind i en a-kasse senest 1 år inden, du afslutter din uddannelse for at få dagpenge med det samme, du er færdig. Du kan dog melde dig ind helt op til 14 dage efter endt uddannelse. I så fald vil du have en måneds karens, inden du kan begynde at få dagpenge efter dimittendsatsen.

  • Dimittendsats for forsørgere: 15.648 kroner
  • Dimittendsats for ikke-forsørgere: 13.644 kroner

Er du ikke studerende, men har du valgt at holde sabbatår eller at arbejde efter endt studie, kan du i nogle tilfælde stadig få nedsat kontingent.

Nedsat kontingent for unge under 25

Uanset, om du arbejder fuldtid eller deltid, kan du som ung få nedsat dit kontingent til a-kassen, hvis du er under 25 år og ikke har en uddannelse. Det giver en tilsvarende lavere dagpengesats. Har du heller aldrig haft et arbejde, har du ret til din individuelle dagpengesats de første 26 uger, hvorefter du overgår til satsen for unge, som udgør 50% af højeste dagpengesats.

Har du tidligere haft et arbejde, har du ligeledes ret til din individuelle dagpengesats de første 26 uger, men herefter kan du fortsat have ret til din individuelle sats, uanset om du er almindeligt ledig eller deltager i et tilbud.

For at blive vurderet i gruppen ”har tidligere haft et arbejde”, skal du som ung under 25 år minimum have indberettet 3.848 timer som fuldtidsforsikret og 2.565 timer som deltidsforsikret inden for de sidste 3 år. Det svarer til 2 års arbejde.

Billigste fagforening for unge

Mange steder kan du også blive gratis medlem af en fagforening som studerende under 30 år. Det er dog ikke alle steder, og derfor kan det være værd at se sig lidt for. Du kan blandt andet blive gratis medlem hos Krifa og Det Faglige Hus. Begge steder har du mulighed for at få både gratis a-kasse og gratis fagforening som studerende.
Som ung uden uddannelse vil du typisk skulle betale fuld pris for kontingentet til fagforeningen.

Derfor er det værd at kigge på prisen, inden du melder dig ind, da der kan være mange tusinde kroner at spare årligt. De billigste fagforeninger koster cirka 60-70 kroner. Så billige medlemskaber kan du blandt andet få hos Krifa, Det Faglige Hus, ASE og Frie.