Barselsdagpengesatser

Hvis du har tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du højst sandsynligt få barselsdagpenge, når du går på barselsorlov. Se 2019-satserne her.

Som lønmodtager, selvstændig eller jobsøgende på dagpenge, kan du få barselsdagpenge, når du går på barselsorlov i forbindelse med fødsel eller adoption. Hvor meget, du kan få, afhænger af din indtægt, inden din barselsorlov startede.

Barselsdagpenge udregning

Det er Udbetaling Danmark, der står for udregningen og udbetalingen af dine barselsdagpenge. Der gælder forskellige regler for lønmodtagere, selvstændige og jobsøgende, men fællesnævneren er, at der kigges på din indtægt, inden du gik på barsel.

Højeste barselsdagpengesats udgør 4.355 kroner om ugen i 2019. Barselsdagpenge beregnes nemlig per uge, hvor arbejdsløshedsdagpenge beregnes per måned. Tjente du mere end 18.871,67 kroner månedligt før skat som lønmodtager (eller inden du blev jobsøgende), har du som udgangspunkt ret til højeste barselsdagpengesats.

Tjente du mindre end 18.871,67 kroner månedligt – hvilket svarer til en timeløn på 117,70 kroner – vil der blive taget udgangspunkt i din respektive timeløn. Var du ikke timelønnet, eller har du haft varierende lønninger, udregnes der et gennemsnit.

Udbetaling Danmark kigger på de seneste 3 måneder op til din barselsorlov, når de laver udregningen, medmindre du ikke har været fastansat; i så fald kigges der kun på de seneste 4 uger inden orlovens start, medmindre du ønsker andet.

Selvstændige på barsel

Som selvstændig er satserne de samme, men der kigges her på virksomhedens overskud frem for en lønindtægt. Du kan også få barselsdagpenge, selvom du kun har haft et mindre overskud, eller sågar et underskud, i så fald kan du dog tegne en barselsdagpengeforsikring, der hører under sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende. Du skal tegne forsikringen senest 6 måneder inden orlovens start, og du skal arbejde i virksomheden minimum 18,5 timer om ugen i gennemsnit. Forsikringen giver ret til 2/3 af højeste barselsdagpengesats, uanset virksomhedens resultat.

Hvor længe kan jeg få barselsdagpenge?

Alle forældre har ret til barselsorlov, og de fleste kan også få barselsdagpenge under orloven. Nogle er så heldige, at deres arbejdsplads betaler fuld løn under hele eller dele af barslen, mens andre ikke er dækket af en overenskomst, og derfor får barselsdagpenge fra første orlovsdag.

Barselsorloven er inddelt i 4 grupper:

  • Graviditetsorlov: 4 uger før termin for moren (medmindre overenskomst tillader mere)
  • Barselsorlov: 14 uger til moren efter fødslen
  • Fædreorlov: 2 uger til faren inden for de første 14 uger efter fødslen
  • Forældreorlov: 32 uger, som kan fordeles mellem moren og faren

Du kan få barselsdagpenge under hele orloven. Nogle arbejdspladser tilbyder en længere graviditetsorlov. Mange offentligt ansatte går for eksempel på orlov allerede 8 uger inden forventet fødsel. Ovenstående er det lovgivningsmæssige minimum.

Husk at søge om barselsdagpenge

Det er dit ansvar at søge om barselsdagpenge. Du skal give din arbejdsgiver besked, om at de skal indberette, at du går på barsel til Udbetaling Danmark. Det kan din arbejdsgiver gøre på virk.dk/barselsdagpenge. Hvis du er selvstændig, står du selv for indberetningen, og hvis du er jobsøgende, giver du din a-kasse besked.

Herefter får du et brev i din e-boks, hvor du skal søge om barselsdagpenge. Det kan du først gøre, når din barsel starter. Hvis du skal have barselsdagpenge fra dag 1, skal du søge senest 8 uger efter, at din barsel starter, eller 8 uger efter, at din arbejdsgiver stopper med at udbetale fuld løn under barsel, hvis du er så heldig at få det i en del af din barselsperiode.

Barselsdagpengene udbetales den sidste torsdag i måneden, og beløbet varierer, da der er tale om en ugesats, og der er forskellige antal uger i månederne. I de fleste måneder får du udbetalt 4 uger, mens du i januar, maj, august og oktober får udbetalt for 5 uger. Pengene bliver altid indsat på din Nem-konto.

Læs også guiden til barselsdagpenge efter skat.