Barselsdagpenge efter skat

Satsen for barselsdagpenge er opgivet før skat. Se her, hvordan du udregner, hvor meget du får udbetalt i barselsdagpenge efter skat.

Barselsdagpenge udregnes ud fra en ugentlige sats, der afhænger af den indkomst, du havde, inden du gik på barselsorlov. I 2019 er højeste barselsdagpengesats 4.355 kroner om ugen før skat. Afhængigt af den pågældende måned, vil du få barselsdagpenge for enten 4 eller 5 uger. Det beløb, du får udbetalt til din lønkonto, er dog væsentligt lavere, da der her er tale om barselsdagpenge efter skat.

Hvor meget kan jeg få i barselsdagpenge?

Hvor meget, du kan få i barselsdagpenge, afhænger af den indkomst, du havde, inden du gik på graviditetsorlov. Tjente du mere end 20.359 kroner månedligt i gennemsnit, vil du have ret til den højeste barselsdagpengesats på 4.695 kroner om ugen.

Beløbet på 20.359 kroner svarer til et fuldtidsarbejde med 37 ugentlige arbejdstimer og en timeløn på 126,89 kroner. Arbejder du mindre end det, eller får du i gennemsnit en lavere timeløn end 126,89 kroner, vil din barselsdagpengesats blive udregnet ud fra dit gennemsnitlige timetal og din gennemsnitlige timeløn. Dine barselsdagpenge vil dermed afspejle din almindelige løn.

Eksempel:
Du har en timeløn på 113 kroner, og du arbejder 30 timer ugentligt:

113 kroner x 30 timer = 3.390 kroner ugentligt

I eksemplet vil du almindeligvis have en ugentlig løn på 3.390 kroner før skat, og det beløb vil du tilsvarende have ret til i barselsdagpenge. Vær dog opmærksom på, at beløbet er før skat – det er dermed ikke det beløb, du får udbetalt til din konto.

Hvor meget får jeg i barselsdagpenge efter skat?

Der er flere faktorer, der spiller ind, når du skal regne på, hvor meget du får udbetalt i barselsdagpenge efter skat. Du skal dels kende din barselsdagpengesats, jævnfør udregningen ovenfor, derudover skal du kende til din skatteprocent og dine fradrag.

Skatteprocenten afhænger af den kommune, du bor i. I realiteten udgør selve kommuneskatten kun en del af det, du samlet set betaler i skat, men da det netop er den del, der varierer, bruges begrebet ”kommuneskat” ofte. De fleste betaler mellem 38% og 41% i skat, medmindre der betales topskat.

Udover skatteprocenten, skal du kende dine fradrag. Alle har et personfradrag på 49.700 kroner i 2024, men du kan have en lang række øvrige fradrag, der afhænger af din indkomst, om du har gæld, om du ejer et hus, om du betaler til a-kasse og fagforening, og så videre. Du kan se dine fradrag på din forskudsopgørelse.

Eksempel:
Du er berettiget til højeste barselsdagpengesats på 4.695 kroner om ugen. Du betaler 39% i skat. Du har et personfradrag på 49.700 kroner, fradrag for a-kasse på 5.820 kroner og fradrag for fagforening på 828 kroner.

Beløbet for barselsdagpenge er opgivet per uge, mens dine fradrag er årlige. Derfor handler det i første omgang om at omregne fradragene til ugentlige fradrag.

Fradrag i alt: 49.700 + 5.820 + 828 = 56.348 kroner per år

56.348 kroner / 52 uger = 1.083,61 kroner ugentligt

Ud af de 4.695 kroner, du er berettiget til i barselsdagpenge, slipper du for at betale skat af de 1.083,61 kroner.

4.695 kroner – 1.016,3 kroner = 3.338,7 kroner

Det efterlader 3.551,4 kroner, som du skal betale 39% i skat af.

3.551,4 kroner x 0,39 = 1.385 kroner

Ud af din samlede barselsdagpengesats på 4.695 kroner, skal du betale 1.385 kroner i skat.

4.695 kroner – 1.385 kroner = 3.310 kroner

Efter skat vil du få 3.310 kroner i barselsdagpenge om ugen. Da barselsdagpenge udbetales månedligt, vil du få udbetalt for 4 eller 5 uger ad gangen:

Barselsdagpenge efter skat for 4 uger (3.046,9 x 4) = 13.240 kroner

Barselsdagpenge efter skat for 5 uger (3.046,9 x 5) = 16.550 kroner