• Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  479

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  524

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  74

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  514

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  55

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  505

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Gratis fagforening i 3 måneder

  Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  69

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  485

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Sundhedsudd.

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  451

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Komunalt ansatte

  Fagforening

  439

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  510

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  139

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  498

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Alle

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  457

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Alle

  Fagforening

  150

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  492

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  INGEN

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  502

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Alle

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  476

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Selvstændige

  Fagforening

  211

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  482

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Komm./sprog

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  459

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  INGEN

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  467

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Byggefag/fiskeri

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  511

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Pædagoger

  Fagforening

  504

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  449

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  167

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  493

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Elektrikere

  Fagforening

  483

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  514

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Industri/transport

  Fagforening

  479

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  513

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Handel/kontor

  Fagforening

  442

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  499

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Lærere

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  466

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  211

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  482

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Fødevareansatte

  Fagforening

  397

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  508

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Socialpædagoger

  Fagforening

  526

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  463

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Teknikere

  Fagforening

  393

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  497

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem

Hvad er arbejdsløshedsunderstøttelse?

Er du blevet ledig, kan det væres svært at navigere rundt i de forskellige termer og satser. Her kan du læse mere om arbejdsløshedsunderstøttelse – også kaldet dagpenge.

I Danmark kan du, hvis du er medlem af en a-kasse og har været det i minimum 1 år, modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, såfremt du bliver arbejdsløs. Understøttelsen sikrer, at du ikke behøver at gå fra hus og hjem, hvis du mister dit arbejde. Det er staten, der yder understøttelsen, og a-kassen, der står for udbetalingen af understøttelsen, som i daglig tale kaldes dagpenge.

Kan jeg få arbejdsløshedsunderstøttelse?

Først og fremmest skal du have været medlem af en a-kasse i minimum 1 år, inden du er berettiget til dagpenge. Du må gerne have skiftet a-kasse i perioden, da din anciennitet følger med. Du må også godt have været gratis studiemedlem eller haft nedsat kontingent på grund af orlov. Det afgørende er, at du har været medlem.

Udover at være medlem af en a-kasse, skal du også have haft en indtægt. Har du ikke modtaget dagpenge før, skal du leve op til indkomstkravet for at være berettiget. Har du modtaget dagpenge før og har skullet optjene en ny dagpengeperiode, skal du leve op til beskæftigelseskravet.

Indkomstkravet

Hvis ikke du tidligere har modtaget dagpenge, kigger a-kassen på de seneste 3 år, når de skal udregne, hvor meget du kan få i arbejdsløshedsunderstøttelse. Udregningen bestemmer din personlige dagpengesats. Du skal have indberettet minimum 238.512 kroner som fuldtidsforsikret medlem og 159.012 kroner som deltidsforsikret medlem.

Beskæftigelseskravet

Har du tidligere modtaget dagpenge, vil du ved ledighed inden for 3 år inden første dagpengeudbetaling blot fortsætte på den dagpengeperiode, du tidligere er begyndt på. Er perioden udløbet, skal du optjene en ny ved at opfylde et beskæftigelseskrav. Det betyder, at du inden for en periode på 3 år skal have arbejdet, hvad der svarer til 1 år fuld tid, hvilket er 1.924 timer som fuldtidsforsikret medlem og 1.258 timer som deltidsforsikret medlem.

Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsunderstøttelse?

Som ledig tænker du måske meget over, hvad du kan få udbetalt i dagpenge. Udgangspunktet er, at du kan få 90% af din tidligere løn, hvis den ligger under højeste dagpengesats, som i 2022 er 19.083 kroner som fuldtidsforsikret medlem og 12.722 kroner som deltidsforsikret medlem.

Det vil sige, at uanset om du har fået 21.000, 32.000 eller 43.000 kroner i løn tidligere, vil du få højeste dagpengesats, som er 19.083 kroner. Hvis du har fået 18.000 kroner i løn, får du 90% heraf, hvilket er 16.200 kroner.

Når a-kassen skal beregne, hvor meget du kan få i arbejdsløshedsunderstøttelse, kigger de på de seneste 24 måneder og udvælger de 12 måneder, hvor du har haft den højeste indtjening.

Dagpenge som nyuddannet

Som nyuddannet vil du få dagpenge efter en særlig dimittendsats, der afhænger af, om du er forsørger eller ej. Har du forsørgelsespligt ligger dimittendsatsen på 82% af højeste dagpengesats. Som fuldtidsforsikret medlem er det 15.648 kroner, og som deltidsforsikret medlem er det 10.432 kroner. Har du ikke forsørgelsespligt ligger dimittendsatsen på 71,5% af højeste dagpengesats, hvilket som fuldtidsforsikret medlem er 13.644 kroner og som deltidsforsikret medlem 9.096 kroner.

Regler for arbejdsløshedsunderstøttelse

Når du modtager dagpenge, er det en understøttelse, staten betaler. Det hjælper dig med at betale din husleje og holde dig oven vande, indtil du igen kommer i arbejde. Det er selvfølgelig i statens interesse, at du skal få et job hurtigst muligt, og derfor er der en række regler, du skal overholde for at kunne modtage dagpenge.

Du skal eksempelvis stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge fuldtidsjob. Det gør du blandt andet ved at opdatere dit cv, tjekke jobforslag, møde til relevante kurser, med videre.