• Score

  Optager

  Alle

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  488

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  74

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  527

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  55

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  528

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Alle

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  506

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  487

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  537

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  69

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  497

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Komunalt ansatte

  Fagforening

  405

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  519

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  139

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  514

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Alle

  Fagforening

  150

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  523

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Komm./sprog

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  481

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Akademiker

  Fagforening

  INGEN

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  484

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Pædagoger

  Fagforening

  511

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  483

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  SALG/MARKETING

  Fagforening

  167

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  506

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  elektrikere/VVS’ere/malere/artister/fiskere

  Fagforening

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  553

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Industri/transport

  Fagforening

  601

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  535

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Sundhedsudd.

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  470

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Handel/kontor

  Fagforening

  474

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  530

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Lærere

  Fagforening

  Ingen

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  488

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  220

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  499

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  alle

  Fagforening

  INGEN

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  529

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Fødevareansatte

  Fagforening

  409

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  548

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Teknikere

  Fagforening

  427

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  536

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem
 • Score

  Optager

  Socialpædagoger

  Fagforening

  552

  KR PR
  MÅNED

  A-kasse

  490

  KR PR
  MÅNED

  Bliv medlem

Hvad er arbejdsløshedsunderstøttelse?

Er du blevet ledig, kan det væres svært at navigere rundt i de forskellige termer og satser. Her kan du læse mere om arbejdsløshedsunderstøttelse – også kaldet dagpenge.

Frederik

I Danmark kan du, hvis du er medlem af en a-kasse og har været det i minimum 1 år, modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, såfremt du bliver arbejdsløs. Understøttelsen sikrer, at du ikke behøver at gå fra hus og hjem, hvis du mister dit arbejde. Det er staten, der yder understøttelsen, og a-kassen, der står for udbetalingen af understøttelsen, som i daglig tale kaldes dagpenge.

Kan jeg få arbejdsløshedsunderstøttelse?

Først og fremmest skal du have været medlem af en a-kasse i minimum 1 år, inden du er berettiget til dagpenge. Du må gerne have skiftet a-kasse i perioden, da din anciennitet følger med. Du må også godt have været gratis studiemedlem eller haft nedsat kontingent på grund af orlov. Det afgørende er, at du har været medlem.

Udover at være medlem af en a-kasse, skal du også have haft en indtægt. Har du ikke modtaget dagpenge før, skal du leve op til indkomstkravet for at være berettiget. Har du modtaget dagpenge før og har skullet optjene en ny dagpengeperiode, skal du leve op til beskæftigelseskravet.

Indkomstkravet

Hvis ikke du tidligere har modtaget dagpenge, kigger a-kassen på de seneste 3 år, når de skal udregne, hvor meget du kan få i arbejdsløshedsunderstøttelse. Udregningen bestemmer din personlige dagpengesats. Du skal have indberettet minimum 263.232 kroner som fuldtidsforsikret medlem og 175.488 kroner som deltidsforsikret medlem.

Beskæftigelseskravet

Har du tidligere modtaget dagpenge, vil du ved ledighed inden for 3 år inden første dagpengeudbetaling blot fortsætte på den dagpengeperiode, du tidligere er begyndt på. Er perioden udløbet, skal du optjene en ny ved at opfylde et beskæftigelseskrav. Det betyder, at du inden for en periode på 3 år skal have arbejdet, hvad der svarer til 1 år fuld tid, hvilket er 1.924 timer som fuldtidsforsikret medlem og 1.258 timer som deltidsforsikret medlem.

Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsunderstøttelse?

Som ledig tænker du måske meget over, hvad du kan få udbetalt i dagpenge. Udgangspunktet er, at du kan få 90% af din tidligere løn, hvis den ligger under højeste dagpengesats, som i 2024 er 20.359 kr. som fuldtidsforsikret medlem og 13.573 kr. som deltidsforsikret medlem.

Det vil sige, at uanset om du har fået 21.000, 32.000 eller 43.000 kr. i løn tidligere, vil du få højeste dagpengesats, som er 20.359 kr. Hvis du har fået 18.000 kr. i løn, får du 90% heraf, hvilket er 16.200 kr.

Når a-kassen skal beregne, hvor meget du kan få i arbejdsløshedsunderstøttelse, kigger de på de seneste 24 måneder og udvælger de 12 måneder, hvor du har haft den højeste indtjening.

Dagpenge som nyuddannet

Som nyuddannet vil du få dagpenge efter en særlig dimittendsats, der afhænger af, om du er forsørger eller ej. Har du forsørgelsespligt ligger dimittendsatsen på 82% af højeste dagpengesats. Som fuldtidsforsikret medlem er det 16.694 kroner, og som deltidsforsikret medlem er det 11.130 kroner. Har du ikke forsørgelsespligt ligger dimittendsatsen på 71,5% af højeste dagpengesats, hvilket som fuldtidsforsikret medlem er 14.557 kroner og som deltidsforsikret medlem 9.705 kroner.

Regler for arbejdsløshedsunderstøttelse

Når du modtager dagpenge, er det en understøttelse, staten betaler. Det hjælper dig med at betale din husleje og holde dig oven vande, indtil du igen kommer i arbejde. Det er selvfølgelig i statens interesse, at du skal få et job hurtigst muligt, og derfor er der en række regler, du skal overholde for at kunne modtage dagpenge.

Du skal eksempelvis stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge fuldtidsjob. Det gør du blandt andet ved at opdatere dit cv, tjekke jobforslag, møde til relevante kurser, med videre.