Sammenlign 2022-priser på arbejdsløshedsforsikring

Optager

Sundhedsudd.

Fagforening

Ingen

A-kasse

451,-

Bliv medlem
Gratis fagforening i 3 måneder

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

487,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

71,-

A-kasse

514,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

167,-

A-kasse

490,-

Bliv medlem

Optager

Ledere

Fagforening

197,-

A-kasse

480,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

498,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

444,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

457,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

476,-

Bliv medlem

Optager

Alle

CA Advokathjælp

50,-

A-kasse

505,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

493,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

150,-

A-kasse

492,-

Bliv medlem

Optager

Byggefag/industri

Fagforening

468,-

A-kasse

524,-

Bliv medlem
 • Se også: Fagspecifikke a-kasser

  Fagspecifikke a-kasser

  Optager

  Pædagoger

  Fagforening

  504,-

  A-kasse

  449,-

  Bliv medlem

  Optager

  Komm./sprog

  Fagforening

  Ingen

  A-kasse

  459,-

  Bliv medlem

  Optager

  Socialpædagoger

  Fagforening

  526,-

  A-kasse

  463,-

  Bliv medlem

  Optager

  Lærere

  Fagforening

  Ingen

  A-kasse

  466,-

  Bliv medlem

  Optager

  Ledere

  Fagforening

  197,-

  A-kasse

  480,-

  Bliv medlem

  Optager

  Selvstændige

  Fagforening

  195,-

  A-kasse

  469,-

  Bliv medlem

  Optager

  Teknikere

  Fagforening

  393,-

  A-kasse

  497,-

  Bliv medlem

  Optager

  Handel/kontor

  Fagforening

  442,-

  A-kasse

  499,-

  Bliv medlem

  Optager

  Fødevareansatte

  Fagforening

  397,-

  A-kasse

  508,-

  Bliv medlem

  Optager

  Komunalt ansatte

  Fagforening

  439,-

  A-kasse

  510,-

  Bliv medlem

  Optager

  Byggefag/fiskeri

  Fagforening

  Ingen

  A-kasse

  511,-

  Bliv medlem

  Optager

  Industri/transport

  Fagforening

  479,-

  A-kasse

  513,-

  Bliv medlem

  Optager

  Elektrikere

  Fagforening

  483,-

  A-kasse

  514,-

  Bliv medlem

  Trustpilot // Alle priser er per måned. Der kan i nogle tilfælde opnås prisrabat ved indmeldelse i både a-kasse og fagforening.

Guide til arbejdsløshedsforsikring

Hvad er arbejdsløshedsforsikring?

I Danmark skal du være medlem af en a-kasse, for at være dækket af den statslige arbejdsløshedsforsikring. Forsikringen sikrer dig, hvis du mister dit arbejde.

Det er valgfrit, om du vil være medlem af en a-kasse i Danmark, men det er den, der forsikrer dig, hvis du skulle miste dit arbejde. I så fald vil du være berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge - også bare kaldet dagpenge. Arbejdsløshedsforsikringen er altså en forsikring af din indtægt.

En arbejdsløshedsforsikring sikrer dig økonomisk hvis du mister dit arbejde. Du har en arbejdsløshedsforsikring hvis du er medlem af en a-kasse. Reglerne for arbejdsløshedsforsikring og dagpenge ligger helt fast. De bliver nemlig fastsat i loven om arbejdsløshedsforsikring.

Ret til dagpenge

En arbejdsløshedsforsikring giver dig ret til dagpenge hvis du bliver ledig. Der er dog en række krav, du skal leve op til for at være dagpengeberettiget.

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i minimum 12 måneder
 • Du skal opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet (se næste afsnit)
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Mens du modtager dagpenge kan der være yderligere krav du skal leve op til. Der er eksempelvis mødepligt til samtaler med a-kassen og jobcentret, og du skal sende jobansøgninger hver uge.

Hvor meget kan du i arbejdsløshedsforsikring?

Der er grænser, for hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, så forsikringen vil ikke dække hele din indtægt. Den er ment som et grundlag, der sikrer dine levevilkår. I 2022 kan du maksimalt få 19.083 kroner månedligt – dog maksimalt 90% af din tidligere indkomst.

A-kassen laver en beregning af din personlige dagpengesats, og det er det beløb, du er berettiget til. Beløbet er det samme i alle a-kasser, da det er staten og ikke a-kassen, der lovgiver omkring dagpenge og satser.

Din dagpengesats udregnes ud fra de 12 af de sidste 24 måneder, hvor du har tjent mest, og den præcise sats laves som et gennemsnit heraf, medmindre du har tjent så meget, at du er berettiget til den højeste dagpengesats. Se alle dagpengesatser for 2022.

Sådan får du en arbejdsløshedsforsikring

For at få en arbejdsløshedsforsikring, skal du melde dig ind i en a-kasse. Det kan du gøre, uanset om du er studerende, ledig eller i arbejde. Du skal dog have været medlem i minimum 1 år, før du kan begynde at modtage dagpenge. Det betyder, at du ikke bare kan melde dig ind, hvis du bliver opsagt, og så have ret til dagpenge. Du skal have betalt til arbejdsløshedsforsikringen via a-kassen i mindst 1 år for at kunne gavne af den.

Det er også muligt at vælge en privat arbejdsløshedsforsikring, der fungerer som en helt almindelig forsikring. Forsikringen kan være en supplerende lønsikring til dagpengene, hvis du eksempelvis tjener meget mere end højeste sats. Denne type lønsikring kan du typisk få gennem din a-kasse. Det kan også være en fuld lønsikring, der afløser medlemskab af en a-kasse. Vær dog opmærksom på, at der gælder andre betingelser for sådanne forsikringer.

Arbejdsløshedsforsikring for studerende

Mange studerende har udsigter til at få et hul mellem studie og fuldtidsjob, hvor de er ledige jobsøgende. Ikke alle er så heldige, at der står et job klar til at overlappe studiet. Derfor er det en rigtig god idé at melde dig ind i en a-kasse, allerede mens du studerer.

Som studerende er satsen en anden. Der er tale om en såkaldt dimittendsats. Det skyldes, at du typisk kan være gratis medlem af a-kassen som studerende, og derfor ikke indbetaler til arbejdsløshedsforsikringen som alle andre. Satsen afhænger af, om du har børn eller ej.

Dimittendsats – ikke forsørger: 13.323 kroner Dimittendsats – forsørger: 15.279 kroner

For at få ret til satsen direkte i forlængelse af din SU, skal du melde dig ind i a-kassen senest 1 år inden, din uddannelse slutter.

Du kan også melde dig ind senere, men i så fald vil du have én måneds karens, inden du kan begynde at modtage dagpenge efter dimittendsatsen. Faktisk kan du melde dig ind i en a-kasse helt op til 14 dage efter, at din uddannelse er slut.

Hvad koster en arbejdsløshedsforsikring?

Hvad, forsikringen koster, afhænger af en række forskellige faktorer, blandt andet om du vil være deltids- eller fuldtidsmedlem, om du indbetaler til efterløn, og om du er studerende. Du kan vælge en såkaldt tværfaglig a-kasse, der optager alle medlemmer, eller du kan vælge en a-kasse, der kun optager medlemmer inden for din branche eller dit fag. Sidstnævnte er typisk en anelse dyrere.

Derudover afhænger prisen af, hvad medlemskabet inkluderer af services og medlemsfordele. Et medlemskab af en tværfaglig a-kasse vil typisk koste mellem 450 og 550 kroner.

Se også: prisoversigt på a-kasser.

Lov om arbejdsløshedsforsikring

Inden du bliver ledig, skal du berettige dig til dagpenge for at få retten til dem. Dagpenge er den sum penge, du kan få i stedet for din løn, hvis du skulle være så uheldig at miste dit arbejde. Retten hertil kræver først og fremmest, at du tegner en arbejdsløshedsforsikring. I Danmark tegner du en arbejdsløshedsforsikring ved at melde dig ind i en a-kasse. Det er valgfrit, hvor det i andre lande er obligatorisk og for eksempel betales over skatten.

Medmindre du er studerende, skal du melde dig ind i en a-kasse et år inden, du kan begynde at modtage dagpenge. Det kræver altså et års medlemskab, før du er berettiget til dagpenge ved ledighed. Som studerende bør du også melde dig ind minimum et år inden studiets afslutning, da du så slipper for en måneds karens, men i princippet kan du melde dig ind i en a-kasse helt op til 14 dage efter endt studie og stadig være berettiget til dagpenge efter en særlig dimittendsats (dog efter en måneds karens).

Udover at være medlem af en a-kasse og have været det i minimum et år, skal du opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet.

Indkomst- eller beskæftigelseskravet

Du skal arbejde og dermed have en indtægt for at berettige dig til dagpenge. Det betyder, at du ikke for eksempel kan gå selvvalgt hjemme i fem år, for derefter at melde dig ledig og være berettiget til at modtage dagpenge.

Om du skal efterleve indkomst- eller beskæftigelseskravet afhænger af, om du tidligere har modtaget dagpenge – og hvor lang tid siden det eventuelt er sidst. Har du ikke tidligere modtaget dagpenge, eller er et mere end tre år siden sidst, skal du efterleve indkomstkravet. Har du modtaget dagpenge inden for de seneste tre år, skal du efterleve beskæftigelseskravet.

 • Indkomstkravet er i 2019 på 233.376 kroner, som du skal have tjent inden for de seneste tre år. Der kan maksimalt medregnes 19.448 kroner om måneden.
 • Beskæftigelseskravet er i 2019 på 1.924 timer, som du skal have arbejdet inden for de seneste tre år. Det svarer til ét års fuldtidsarbejde.

Vær opmærksom på, at ovenstående krav er for fuldtidsmedlemmer af a-kassen, og at der gælder andre krav for deltidsmedlemmer.

Dagpengeregler

Som udgangspunkt kan du modtage dagpenge i maksimalt to år, inden for en treårig periode. Når du har brugt dine to års dagpenge, skal du optjene retten til at få dagpenge på ny. Det gør du ved at opfylde beskæftigelseskravet igen.

Det vil sige du skal have arbejdet 1.924 timer inden for tre år (som fuldtidsforsikret), eller 1.258 timer inden for tre år (som deltidsforsikret). Det svarer til 12 måneders arbejde. Det er kun ustøttet lønarbejde der tæller med i regnskabet.

Du kan dog også forlænge din dagpengeperiode, mens du er på dagpenge, ved eksempelvis at tage småjob i kortere perioder. For hver time du arbejder, optjener du to timers ekstra dagpenge.

Det betyder du har mulighed for at bruge dine opsparede arbejdstimer på to måder. Du kan anvende dem til genoptjening af en ny dagpengeperiode, eller til en forlængelse af din eksisterende dagpengeperiode. Du vælger selv om du vil bruge dine arbejdstimer på genoptjening eller forlængelse. Husk blot på, når du har brugt dine opsparede timer på en forlængelse, kan de ikke længere bruges til genoptjening. De samme arbejdstimer kan ikke bruges til begge løsninger.

Dagpengesatser 2022

 • Fuldtidsforsikrede: 19.083 kroner om måneden før skat
 • Deltidsforsikrede: 12.722 kroner om måneden før skat

*Bemærk at dine dagpenge maksimalt kan udgøre 90 procent af din tidligere løn, dog aldrig mere end det angivne beløb ovenover.

Lønsikring - et supplement

Det maksimale du kan modtage i dagpenge er 19.083 kroner om måneden før skat. Ønsker du et højere beløb udbetalt skal du tegne en lønsikring. En lønsikring er en privat forsikring du tegner gennem din a-kasse eller forsikringsselskab. Lønsikringen erstatter en procentdel af din løn hvis du bliver arbejdsløs. Mange steder kan du få dækket helt op til 90 procent af din tidligere indtægt.

Fordi lønsikringer ikke er fastsat per lov, gælder der forskellige vilkår fra selskab til selskab. Du kan som regel selv fastsætte nogle af vilkårene, blandt andet længden på din karensperiode, og antal måneder du ønsker udbetaling ved arbejdsløshed. Jo større dækning du vælger, jo mere betaler du i forsikringspræmie. Der er dog nogle gennemgående regler som gælder for de fleste lønsikringer. Bemærk at de nævnte betingelser kun er vejledende.

 • Du skal være mellem 18 og 60 år
 • Du skal have dansk CPR-nummer og bopæl i Danmark
 • Du skal være lønmodtager og arbejde minimum 16 timer om ugen
 • Du skal have været ansat i 12 måneder
 • Du må ikke have kendskab til kommende arbejdsløshed
 • Du skal være medlem af en a-kasse*

*Ofte fungerer lønsikringen som et supplement til dine dagpenge. Det vil sige at du modtager dine dagpenge fra det offentlige, og så betaler din private lønsikring det resterende beløb du er forsikret for. Derfor stiller de fleste selskaber krav til at du er medlem af en a-kasse. Det er dog ikke alle selskaber der gør det.