Sammenlign 2019-priser på arbejdsløshedsforsikring

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

485,-

Vælg

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

476,-

Vælg

Optager

Alle

Fagforening

167,-

A-kasse

470,-

Vælg

Optager

Alle

Fagforening

67,-

A-kasse

493,-

Vælg

Optager

Alle

Fagforening

65,-

A-kasse

479,-

Vælg

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

440,-

Vælg

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

470,-

Vælg

Optager

Alle

CA Advokathjælp

50,-

A-kasse

489,-

Vælg

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

489,-

Vælg

Trustpilot // Alle priser er per måned. Der kan i nogle tilfælde opnås prisrabat ved indmeldelse i både a-kasse og fagforening.

Om arbejdsløshedsforsikring

En arbejdsløshedsforsikring sikrer dig økonomisk hvis du mister dit arbejde. Du har en arbejdsløshedsforsikring hvis du er medlem af en a-kasse. Den sikrer at du kan få dagpenge hvis du bliver arbejdsløs. Reglerne for arbejdsløshedsforsikring og dagpenge ligger helt fast. De bliver nemlig fastsat i loven om arbejdsløshedsforsikring.

Du kan også tegne en lønsikring. En lønsikring er en helt almindelig privatforsikring, som du enten tegner gennem din a-kasse, din bank eller dit forsikringsselskab. Lønsikringen dækker ligeledes hvis du mister dit job, men der er en væsentlig forskel. Reglerne for lønsikring er ikke fastsat per lov. Det er hvert enkelt selskab som selv bestemmer deres vilkår og betingelser.

I denne guide gennemgår vi reglerne for både arbejdsløshedsforsikring og lønsikring.

Sådan dækker en arbejdsløshedsforsikring

En arbejdsløshedsforsikring giver dig ret til dagpenge hvis du bliver ledig. Du har automatisk en arbejdsløshedsforsikring hvis du har et arbejde og betaler kontingent til en a-kasse hver måned. 340 kroner af dit månedlige kontingent går nemlig til et medlemsbidrag til staten. Det er de penge som sikrer du kan få dagpenge hvis du mister dit job. Der er dog en række krav du skal leve op til, som lønmodtager, for at være dagpengeberettiget.

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i minimum 12 måneder
 • Du skal opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet (se næste afsnit)
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Mens du modtager dagpenge kan der være yderligere krav du skal leve op til. Der er eksempelvis mødepligt til samtaler med a-kassen og jobcentret, og du skal sende jobansøgninger hver uge.

Bemærk at der gælder særlige regler for optjening af dagpengeret hvis du er studerende. Læs mere om a-kasser for studerende.

Indkomstkrav eller beskæftigelseskrav

Du skal enten opfylde indkomstkravet eller beskæftigelseskravet for at være dagpengeberettiget. Hvilket krav der gælder dig, afhænger af om du har modtaget dagpenge før eller ej.

Har du ikke modtaget dagpenge før, skal du opfylde indkomstkravet. Det indebærer at du inden for de sidste tre år skal have optjent:

 • 223.428 kroner (2017-takst) / 228.348 kroner (2018-takst) i løn som fuldtidsforsikret
 • 148.956 kroner (2017-takst) / 152.232 kroner (2018-takst) i løn som deltidsforsikret

*Bemærk at der kun kan optjenes 18.619 (2017) / 19.029 (2018) kroner per måned for fuldtidsforsikrede, og 12.413 (2017) / 12.686 (2018) kroner per måned for deltidsforsikrede. Det tager derfor minimum 12 måneder at opfylde kravet.

Har du modtaget dagpenge før, skal du opfylde beskæftigelseskravet. Beskæftigelseskravet opererer med løntimer i stedet for indkomst. Du skal inden for de sidste tre år have indberettet:

 • 1.924 løntimer som fuldtidsforsikret
 • 1.258 løntimer som deltidsforsikret

Dagpengeregler

Som udgangspunkt kan du modtage dagpenge i maksimalt to år, inden for en treårig periode. Når du har brugt dine to års dagpenge, skal du optjene retten til at få dagpenge på ny. Det gør du ved at opfylde beskæftigelseskravet igen.

Det vil sige du skal have arbejdet 1.924 timer inden for tre år (som fuldtidsforsikret), eller 1.258 timer inden for tre år (som deltidsforsikret). Det svarer til 12 måneders arbejde. Det er kun ustøttet lønarbejde der tæller med i regnskabet.

Du kan dog også forlænge din dagpengeperiode, mens du er på dagpenge, ved eksempelvis at tage småjob i kortere perioder. For hver time du arbejder, optjener du to timers ekstra dagpenge.

Det betyder du har mulighed for at bruge dine opsparede arbejdstimer på to måder. Du kan anvende dem til genoptjening af en ny dagpengeperiode, eller til en forlængelse af din eksisterende dagpengeperiode. Du vælger selv om du vil bruge dine arbejdstimer på genoptjening eller forlængelse. Husk blot på, når du har brugt dine opsparede timer på en forlængelse, kan de ikke længere bruges til genoptjening. De samme arbejdstimer kan ikke bruges til begge løsninger.

Dagpengesatser 2019

 • Fuldtidsforsikrede: 18.866 kroner om måneden før skat
 • Deltidsforsikrede: 12.577 kroner om måneden før skat

*Bemærk at dine dagpenge maksimalt kan udgøre 90 procent af din tidligere løn, dog aldrig mere end det angivne beløb ovenover.

Sådan dækker en lønsikring

Det maksimale du kan modtage i dagpenge er 18.866 kroner om måneden før skat. Ønsker du et højere beløb udbetalt skal du tegne en lønsikring. En lønsikring er en privat forsikring du tegner gennem din a-kasse eller forsikringsselskab. Lønsikringen erstatter en procentdel af din løn hvis du bliver arbejdsløs. Mange steder kan du få dækket helt op til 90 procent af din tidligere indtægt.

Fordi lønsikringer ikke er fastsat per lov, gælder der forskellige vilkår fra selskab til selskab. Du kan som regel selv fastsætte nogle af vilkårene, blandt andet længden på din karensperiode, og antal måneder du ønsker udbetaling ved arbejdsløshed. Jo større dækning du vælger, jo mere betaler du i forsikringspræmie. Der er dog nogle gennemgående regler som gælder for de fleste lønsikringer. Bemærk at de nævnte betingelser kun er vejledende.

 • Du skal være mellem 18 og 60 år
 • Du skal have dansk CPR-nummer og bopæl i Danmark
 • Du skal være lønmodtager og arbejde minimum 16 timer om ugen
 • Du skal have været ansat i 12 måneder
 • Du må ikke have kendskab til kommende arbejdsløshed
 • Du skal være medlem af en a-kasse*

*Ofte fungerer lønsikringen som et supplement til dine dagpenge. Det vil sige at du modtager dine dagpenge fra det offentlige, og så betaler din private lønsikring det resterende beløb du er forsikret for. Derfor stiller de fleste selskaber krav til at du er medlem af en a-kasse. Det er dog ikke alle selskaber der gør det.

Lønsikring hos Frie kræver ikke nødvendigvis a-kasse

Hos Frie kan du både tegne en fri lønsikring (som ikke kræver medlemskab af en a-kasse), og en supplerende lønsikring (som kræver medlemskab af en a-kasse). Lønsikringen uden a-kasse er dyrere i præmie, fordi forsikringen dækker alle omkostninger hvis du bliver arbejdsløs. Til forskel fra mange andre selskaber, så dækker Fries lønsikring også hvis du selv siger dit job op. Der kan være andre lønsikringer på markedet med lignende vilkår og betingelser.

Nyheder

3 billige alternativer til FOA’s a-kasse (i 2019)

|Comments are Off
Overvejer du at melde dig ind i FOA’s a-kasse? Så bør du se nærmere på disse tre...

Akademikeres A-kasse: De 5 største fordele (i 2019)

|Comments are Off
Se de fem største fordele ved at vælge Akademikernes A-kasse som din nye a-kasse...

3 billige alternativer til DANA’s a-kasse (i 2019)

|Comments are Off
Overvejer du at melde dig ind i DANA’s a-kasse? Så bør du se nærmere på disse...

ASE A-kasse: De 5 største fordele (i 2019)

|Comments are Off
Se de fem største fordele ved at vælge ASE som din nye a-kasse i 2019. ASE er én...

De 3 bedste alternativer til Ledernes a-kasse (i 2019)

|Comments are Off
Overvejer du at melde dig ind i Ledernes a-kasse, bør du se nærmere på disse tre...