Danmarks største guide til a-kasser

Arbejdsløs uden a-kasse: Her er dine muligheder

Er du blevet ledig uden at være medlem af en a-kasse, er du ikke berettiget til dagpenge. Læs her om dine muligheder.

Compriso

Som udgangspunkt skal du forsørge dig selv, hvis du bliver ledig uden at være medlem af en a-kasse. Du har fravalgt arbejdsløshedsforsikringen, og det antages derfor, at du økonomisk har mulighed for at klare dig selv.

Er dette ikke tilfældet, kan du søge om offentlig forsørgelse i form af:

 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Ledighedsydelse

Kontanthjælp

Kan du ikke forsørge dig selv, kan du søge om kontanthjælp. For at blive berettiget til kontanthjælp, skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal (lovligt) opholde dig i Danmark
 • Du skal være over 18 år
 • Du må ikke have en formue
 • Du har ikke en ægtefælle, der kan forsørge dig

Derudover bliver du tilknyttet Jobcentret, som vil forsøge at hjælpe dig i arbejde igen. Det er også i Jobcentret, du skal søge om kontanthjælp ved personligt fremmøde.

Satser for kontanthjælp (2022)
Satsen på kontanthjælp afhænger af din alder, og om du er forsørger.

 • Over 30 år og forsørger: 15.355 kroner
 • Over 30 år uden forsørgerpligt: 11.554 kroner
 • Under 30 år med forsørgerpligt: 10.268 kroner
 • 18-29 år, udeboende: 7.448 kroner
 • 18-29 år, hjemmeboende: 3.594 kroner

Derudover er der særlige satser ved psykisk sygdom, forsørgere uden ret til ekstra forsørgertilskud, gravide under 30, samt folk over 30 år med bidragspligt. Der findes også aktivitets- og barselstillæg.

Uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse, men vurderes at være uddannelsesparat, vil Jobcentret forlange, at du tager en uddannelse frem for at søge arbejde. Derfor får du uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Ved første møde vil kommunen vurdere, om du er åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat.

 • Er du åbenlyst uddannelsesparat, kan du starte på en uddannelse med det samme
 • Er du uddannelsesparat, kan du starte på en uddannelse inden for 1 år
 • Er du aktivitetsparat, kan du ikke starte på en uddannelse inden for 1 år

Bliver du vurderet som aktivitetsparat er formålet stadig at gøre dig uddannelsesparat, og du vil stadig modtage uddannelseshjælp. Vurderingen er dog, at det vil tage længere end 1 år, før du kan starte på din uddannelse. Det kan for eksempel være grundet psykisk sygdom.

Uddannelseshjælp satser (2020)
Satsen på uddannelseshjælp afhænger af din alder, og om du er forsørger:

 • Under 25 år, hjemmeboende: 2.691 kroner
 • Under 25 år, udeboende: 6.243 kroner
 • 25-29 år, hjemmeboende: 2.664 kroner
 • 25-29 år, udeboende: 6.243 kroner
 • Enlig forsørger: 12.486 kroner

Kontanthjælpsloftet

I 2016 blev der indført et loft for offentlige tilskud og ydelser, herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, boligstøtte og særlig støtte. I praksis betyder det, at der for gifte og samlevende er et loft for de samlede offentlige ydelser. I 2020 er loftet som følger per person:

Folk over 30 år på kontanthjælp:

 • Gifte og samlevende med børn: 14.575 kroner
 • Gifte og samlevende uden børn: 10.968 kroner

Folk under 30 år på kontanthjælp:

 • Gifte og samlevende med 1 barn: 12.444 kroner
 • Gifte og samlevende med minimum 2 børn: 12.321 kroner
 • Gifte og samlevende uden børn: 9.452 kroner

Modtagere af uddannelseshjælp:

 • Gifte og samlevende med 1 barn: 11.867 kroner
 • Gifte og samlevende med minimum 2 børn: 11.707 kroner
 • Gifte og samlevende uden børn: 9.057 kroner

Arbejder du delvist, mens du modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp, kan du i nogle tilfælde få mere udbetalt i særlig støtte og boligstøtte. Regeringen har vedtaget denne lov, for at der skal være en gevinst ved at arbejde.

Ledighedsydelse

Er du visiteret til et fleksjob, vil du ikke få kontanthjælp efter de almindelige satser. I stedet får du en såkaldt ledighedsydelse, der svarer til enten 89%, 80% eller 60%. De to sidstnævnte satser svarer til henholdsvis kontanthjælpssatsen for voksne over 30 år med eller uden forsørgertillæg.