Danmarks største guide til a-kasser

Arbejde ved siden af dagpenge: Så meget må du tjene

Når du er ledig, må du gerne sige ja til et midlertidigt deltidsarbejde med supplerende dagpenge ved siden af. Se her, hvor meget du må tjene.

Compriso

Du må gerne arbejde, når du er ledig og på dagpenge, så længe du husker at indberette det til din a-kasse. Når du arbejder, får du ikke fuld dagpengesats, men supplerende dagpenge. Du skal desuden stadig søge fuldtidsarbejde.

Kan jeg få supplerende dagpenge?

Som ledig kan du typisk uden problemer takke ja til et deltidsarbejde og modtage supplerende dagpenge. Det er dog et krav, at du stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet, søger fuldtidsarbejde og har mulighed for at tage et fuldtidsarbejde med dags varsel. Derfor skal din arbejdsgiver udfylde en frigørelsesattest, der frigør dig fra eventuelle opsigelsesvarsler.

Det betyder, at arbejdsgiveren er indforstået med, at du fortsat er jobsøgende. Du skal indsende den underskrevne frigørelsesattest til din a-kasse senest 5 uger efter, at du er startet på dit deltidsarbejde. Du bør dog ikke påbegynde arbejdet, førend frigørelsesattesten er underskrevet for at sikre, at du ikke pludselig er underlagt et opsigelsesvarsel. I så fald vil du nemlig ikke have ret til supplerende dagpenge, da du ikke står fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet.

For hver time, du arbejder, bliver du trukket det, der svarer til en time, i dine dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge, så længe du arbejder under 145,53 timer på en måned (for deltidsforsikrede er det under 118 timer månedligt). Du kan altså minimum få udbetalt, hvad der svarer til 14,8 timers dagpenge om måneden (12 timer for deltidsforsikrede). Mindre end det vil bortfalde jævnfør mindsteudbetalingsreglen.

Hvor meget får jeg i supplerende dagpenge?

Hvad, du reelt får i supplerende dagpenge, afhænger dels af din dagpengesats og dels af, hvor meget du har arbejdet den pågældende måned. Det er vigtigt, at du altid indberetter dine timer på dit dagpengekort/ydelseskort, som hver måned indsendes til a-kassen. Indberetter du ikke dine arbejdstimer, vil a-kassen senere få besked om det fra skat via den lønudbetaling, der har fundet sted, og du bliver pålagt at tilbagebetale de dagpenge, du har fået udbetalt for meget. Det er derfor vigtigt, at du hver måned indsender dit dagpengekort, og at du eftersender ændringer, såfremt der kommer nogen (for eksempel tilkaldevagter eller ændring i timetal).

Hvor længe kan jeg få supplerende dagpenge?

Når du går fra at være ledig på fuld dagpengesats til at arbejde deltid eller drive virksomhed med supplerende dagpenge, ændres reglerne. Du kan modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Er du lønmodtager, tæller kun de uger med, hvor du rent faktisk har en indtægt. Er du for eksempel vikaransat, så du kun arbejder i nogle uger, tæller kun de uger med i de 30 sammenlagte uger. Driver du derimod selvstændig virksomhed, tæller alle uger med; også selvom du ikke arbejder.

Optjening af ny ret til supplerende dagpenge

Efter at have opbrugt de 30 ugers supplerende dagpenge, skal du optjene ny ret til supplerende dagpenge, førend du igen kan gøre brug af dem. Det gør du ved at have minimum 6 måneders lønmodtagerarbejde inden for en periode på 12 måneder. Der skal i gennemsnit være indberettet 146 timers arbejde i hver af de 6 måneder (118 timer for deltidsforsikrede).

Såfremt du driver selvstændig virksomhed, skal du opfylde et indkomstkrav på minimum 228.348 kroner i virksomhedsoverskud inden for et indkomstår.

Når dine supplerende dagpenge udløber

Hvis du har opbrugt dine supplerende dagpenge, har du to muligheder:

  • Du kan beholde din ansættelse uden supplerende dagpenge
  • Du kan opsige dit deltidsarbejde, så du igen er fuldtidsledig og på dagpenge

Hvis du opsiger dit arbejde i en sådan situation, vil du ikke komme i karantæne, men dit oprindelige opsigelsesvarsel gælder.