Ansættelseskontrakt – derfor er den vigtig

Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er en kontrakt mellem en medarbejder og en arbejdsgiver. Kontrakten indgås for at sikre, at begge er enige om vilkårene for ansættelsesforholdet og for at undgå misforståelser mellem parterne. Din arbejdsgiver vil typisk præsentere dig for en fysisk ansættelseskontrakt på den dag, I aftaler arbejdsforholdet, men kontrakten kan også blive tilsendt digitalt.

Hvad skal en ansættelseskontrakt indeholde?

For at en ansættelseskontrakt er gældende, skal den indeholde en række informationer om arbejdsgiveren og medarbejderen.

  • Navn og adresse på medarbejder og arbejdsgiver
  • Titel og arbejdets art – hvad du skal lave for virksomheden
  • Aflønning og information om, hvornår lønnen udbetales
  • Dato på første arbejdsdag og eventuelt ansættelsesforholdets forventede varighed
  • Hvor meget medarbejderen skal arbejde
  • Om ansættelsesforholdet er underlagt en overenskomst
  • Regler for ferie – om ferien er betalt, eller om du får feriepenge
  • Opsigelse – hvornår du og din arbejdsgiver kan opsige ansættelsesforholdet

Hvad skal jeg være særlig opmærksom på?

Det er meget vigtigt, at man får en ansættelseskontrakt af sin arbejdsgiver, når ansættelsesforholdet påbegyndes. Der kan nemlig opstå en masse problemer, hvis man som medarbejder ikke har en gyldig kontrakt.

Arbejder du et sted, hvor der er mulighed for, at du kommer til at arbejde over dine normale arbejdstider, skal dette skrives ind i kontrakten. Er overarbejde ikke er nævnt i kontrakten, vil du nemlig som udgangspunkt ikke modtage betaling for det. Det er nemlig altid vigtigt at have styr på sin løn skriftligt. Nogle har også udlændinge ansat, som måske er vant til en anden valuta og måde at gøre tingene på. Her kan en valutaomregner være behjælpelig.

Jeg har ikke fået min ansættelseskontrakt

Hvis du er ansat i en virksomhed mere end otte timer ugentligt, har du krav på at få en ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten er lovpligtig, og kan i princippet indgås mundtligt, men det vil være sværere at bevise dit ansættelsesforhold i tilfælde af en tvist, hvis du ikke har den fysisk.

Hvis din arbejdsgiver glemmer, nægter eller ignorerer dine forespørgsler om at få en ansættelseskontrakt, er det i strid med ansættelsesbevisloven. Har du ikke fået en fysisk ansættelseskontrakt senest én måned efter, du blev ansat, har du krav på godtgørelse. Godtgørelsen er som udgangspunkt op til 5.000 kroner. Der er dog en undtagelse i tilfælde af, at dit ansættelsesforhold er kortere end én måned. I så fald er en ansættelseskontrakt ikke lovpligtig.

Min ansættelseskontrakt er mangelfuld – hvad har jeg krav på?

Opdager du, at din kontrakt ikke indeholder de vigtige oplysninger, som er beskrevet ovenfor, har du også krav på godtgørelse. Vurderes det, at manglerne i din ansættelseskontrakt har haft betydning for dit arbejdsforhold, bliver du typisk godtgjort for tre måneders løn. Dette kan dog være helt op til fem måneder i særligt grove tilfælde af en mangelfuld ansættelseskontrakt.

Hvis dit navn er stavet forkert i ansættelseskontrakten, firmaets adresse mangler, eller der er en anden mindre fejl, er du ikke berettiget til at få godtgørelse i form af løn. Du kan dog i henhold til ansættelsesbevisloven kræve op til 1.000 kroner fra virksomheden som en undskyldning for fejlen.

Under alle omstændigheder er det en god ide at være medlem af en a-kasse. Med en a-kasse har du som lønmodtager mulighed for rådgivning, som gør, at du træffer de bedste valg for dig selv og dine omgivelser i fremtiden.

Sådan gør du krav mod din arbejdsgiver for en mangelfuld ansættelseskontrakt

Overholder din arbejdsgiver ikke ansættelsesbevisloven, kan du indsende din klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du skal dog være opmærksom på, at det er en længerevarende proces med en behandlingstid op til fem måneder. Derfor anbefales det, at du tager dialogen med din arbejdsgiver, før du påbegynder anken.

Fortæl den pågældende arbejdsgiver, at du har krav på den lovpligtige ansættelseskontrakt, og at du agter at gå til Ankestyrelsen, hvis du ikke får den. Det vil typisk betyde, at arbejdsgiveren forstår alvoren af situationen og får tilsendt din kontrakt. Kan der stadig ikke opnås enighed med arbejdsgiveren, kan sagen ende i retten. Her vil en dommer og nævninge være med til at bestemme, hvem der har ret, og om du har krav på godtgørelse. Det er derfor vigtigt at holde sig opdateret, og vide hvordan en a-kasse kan hjælpe. PÅ den måde kender du dine rettigheder, og hvordan du kan stå stærkest.