Sammenlign 2019-priser på a-kasser for funktionærer

Mest populære

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

485,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

476,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

167,-

A-kasse

470,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

65,-

A-kasse

479,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

448,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

470,-

Bliv medlem

Trustpilot // *Alle priser er per måned. Der kan i nogle tilfælde opnås prisrabat ved indmeldelse i både a-kasse og fagforening.


Sammenlign flere a-kasser

Om a-kasser for funktionærer

Er du ansat som funktionær, har du en række fordele som f.eks. fast månedsløn, ferie med løn og et fastlagt opsigelsesvarsel. Du kan desuden ikke opsiges uden en saglig grund. Ved at vælge en a-kasse – og en fagforening – der har speciale i funktionærer, er du sikret den bedste rådgivning, hvis du bliver ledig, hvis der opstår konflikter på arbejdspladsen, eller hvis du blot søger nye græsgange.

Som funktionær kan du vælge mellem følgende typer af a-kasser:

 • En tværfaglig a-kasse for alle
 • En a-kasse med speciale i din branche
 • En a-kasse med speciale i funktionærer

Det ene er ikke nødvendigvis bedre end det andet. Hvad, du bør vælge, afhænger helt af dine personlige behov. Regner du ikke med at få behov for hjælp og rådgivning, kan du udmærket vælge en tværfaglig a-kasse, der primært sikrer din udbetaling af dagpenge. Vil du gerne have muligheden for faglig sparring, bør du vælge en a-kasse, der henvender sig til din specifikke branche eller din stilling som funktionær.

Du skal være medlem af en a-kasse for at få dagpenge

Mange tror fejlagtigt, at de automatisk er berettiget til dagpenge. Det kræver dog, at du er medlem af en arbejdsløshedskasse – en a-kasse – for at være berettiget til at modtage dagpenge, hvis du skulle blive ledig. Du betaler et månedligt beløb til a-kassen i kontingent, og ved at være medlem optjener du ret til dagpenge. Du skal have været betalende medlem i minimum 1 år, før du er berettiget til dagpenge ved afskedigelse.

Dagpengeberettiget

Du skal opfylde en række krav – udover at være medlem af en a-kasse – for at kunne få dagpenge. Kravene er som følger:

 • Du skal have været indmeldt i en a-kasse i mindst 1 år.
 • Du er blevet afskediget uden, at det er selvforskyldt.
 • Du skal melde dig ledig på jobnet.dk på din første ledige dag.
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Opfylder du ovenstående, kan du få dagpenge i en periode på op til 2 år inden for en 3-årig periode. Bliver du selvforskyldt ledig, enten fordi du selv siger op, eller du bliver opsagt af en årsag, der overvejende er dit ansvar, får du tre ugers karantæne, inden du kan modtage dagpenge.

Så meget kan du få i dagpenge

Uanset, hvilken a-kasse du er medlem af, får du det samme beløb udbetalt i dagpenge. A-kassen har intet med beløbet at gøre, men står blot for udbetalingen. Hvad satsen ligger på for dit vedkommende, afhænger af dit kontingent, samt dit timetal og din timeløn i din tidligere stilling.

 • Som fuldtidsforsikret kan du højst få en timeløn på 116,22 kroner i dagpenge.
 • Som deltidsforsikret kan du højst få en timeløn på 95,55 kroner i dagpenge.

Er din timeløn lavere end 116,22 kroner, får du et beløb svarende til din timeløn. Du får desuden dagpenge det antal timer, der svarer til din tidligere stilling, dog maksimum 37 timer ugentligt.

 • Som fuldtidsforsikret kan du opnå et timetal på op til 160,33 timer månedligt svarende til 18.866 kroner.
 • Som deltidsforsikret kan du opnå et timetal på op til 130 timer månedligt svarende til 12.577 kroner.

Dagpengene betales månedsvis bagud.

Kan jeg blive medlem af en a-kasse for funktionærer?

Som lønmodtager eller studerende over 18 år, kan du altid blive medlem af en a-kasse for funktionærer. Ønsker du en a-kasse med speciale i funktionærstillinger, kan du vælge Frie (tidligere Frie Funktionærer). Ønsker du i stedet en tværfaglig a-kasse for alle, kan du blandt andet vælge Det Faglige Hus eller Min A-kasse. Alternativt kan du vælge en a-kasse med speciale i netop din branche.

Du kan altid melde dig ind i en a-kasse, men du skal have været indmeldt i minimum 1 år for at være berettiget til dagpenge ved afskedigelse.

Hvilken a-kasse skal jeg vælge som funktionær?

Hvilken a-kasse, du skal vælge som funktionær, afhænger først og fremmest af, om du ønsker en fag- eller branchespecifik a-kasse, en a-kasse med speciale i funktionærer eller en a-kasse for alle. Derudover skal du overveje, om du har behov for andre ydelser end udbetaling af dagpenge, som alle a-kasser i princippet kan stå for. De forskellige a-kasser skiller sig hver især ud med specielle tilbud og services til deres medlemmer. Nogle steder får du mulighed for kurser og efteruddannelser, andre steder for sparringssamtaler eller hjælp til jobsøgning.

Det kan også være en god idé at kigge på mere praktiske aspekter, for eksempel hvor de forskellige a-kasser har afdelinger henne. Bliver du ledig, skal du muligvis deltage i samtaler eller kurser, og så kan det være rart med en a-kasse, der har en lokal afdeling. Et sidste parameter er prisen på kontingent. Du får det samme udbetalt i dagpenge, uanset hvilken a-kasse du er medlem af, men det månedlige kontingent varierer, hvilket selvfølgelig skyldes, at a-kasserne tilbyder forskellige ydelser.

Ønsker du at se en sammenligning af de forskellige a-kassers priser og ydelser, kan du gøre det her: Sammenlign a-kasser.

Husk også fagforeningen

Vil du melde dig ind i en a-kasse eller skifte til en anden a-kasse, bør du i samme ombæring overveje at melde dig ind i en fagforening. Mange a-kasser og fagforeninger er at finde under samme tag. Det gælder for eksempel for Frie. Hvor a-kassen først hjælper dig, når du bliver arbejdsløs, hjælper fagforeningen dig, inden du bliver arbejdsløs. Det er fagforeningen, der blandt andet kan hjælpe med konflikter på arbejdspladsen, svare på spørgsmål i forhold til ferie og løn, tilbyde rådgivning og sparring ved ønske om job- eller karriereskifte, med videre.

Få mere udbetalt med lønsikring

Du får typisk en noget højere løn som funktionær, end du har mulighed for at få udbetalt i dagpenge. Derfor bør du overveje at supplere dit medlemskab i a-kassen med en lønsikring. Du kan også vælge en fuld lønsikring og helt undgå at være en del af dagpengesystemet. Med lønsikring har du mulighed for at få udbetalt op til 80% af din almindelige løn, og det får derved ikke lige så stor økonomisk betydning for dig, hvis du skulle være uheldig at blive afskediget. En lønsikring sikrer dig samtidig, at du allerede i opsigelsesperioden kan få hjælp til at søge nyt job. Det betyder, at risikoen for at blive ledig er meget lavere. Hos Frie oplever halvdelen af deres medlemmer med lønsikring aldrig at blive ufrivilligt ledige, fordi de får hjælp til at finde nyt job, inden deres opsigelsesperiode slutter.

Nyheder

Kan jeg få lønsikring uden a-kasse?

|Comments are Off
Ønsker du af én eller anden grund ikke at være medlem af en a-kasse, har du i...

3 billige alternativer til FOA’s a-kasse (i 2019)

|Comments are Off
Overvejer du at melde dig ind i FOA’s a-kasse? Så bør du se nærmere på disse tre...

Akademikeres A-kasse: De 5 største fordele (i 2019)

|Comments are Off
Se de fem største fordele ved at vælge Akademikernes A-kasse som din nye a-kasse...

3 billige alternativer til DANA’s a-kasse (i 2019)

|Comments are Off
Overvejer du at melde dig ind i DANA’s a-kasse? Så bør du se nærmere på disse...

De 3 bedste alternativer til Ledernes a-kasse (i 2019)

|Comments are Off
Overvejer du at melde dig ind i Ledernes a-kasse, bør du se nærmere på disse tre...