Sammenlign 2019-priser på a-kasser for akademikere

Mest populære

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

485,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

69,-

A-kasse

476,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

448,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

67,-

A-kasse

493,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

470,-

Bliv medlem

Optager

Alle

Fagforening

Ingen

A-kasse

440,-

Bliv medlem

Trustpilot // *Alle priser er per måned. Der kan i nogle tilfælde opnås prisrabat ved indmeldelse i både a-kasse og fagforening.


Sammenlign flere a-kasser

Om a-kasser for akademikere

Som højtuddannet med minimum en universitetsgrad eller tilsvarende, kan du have særlige behov, når det kommer til medlemskab af en a-kasse. Det skyldes, at flere af de tværfaglige a-kasser eller branchespecifikke a-kasser ikke har erfaring med eller tilstrækkelig viden om dit område og din type ansættelse. For at sikre, at du hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet ved ledighed, bør du derfor finde den a-kasse, der passer dine behov bedst og giver dig de muligheder, du har brug for, til at komme hurtigt i arbejde igen eller helt undgå ledighed.

Hvilken a-kasse skal jeg vælge som akademiker?

Som akademiker er du højtuddannet, og du har formentlig været i en stilling som eksempelvis forsker, professor eller læge. En sådan stilling betyder en forholdsvis høj løn, og det vil derfor være af stor økonomisk betydning, hvis du skal til at modtage dagpenge. For at undgå dette, vil det være en fordel at finde en a-kasse, der har erfaring med og speciale i din type ansættelse. Det kan for eksempelvis være CA A-kasse for højtuddannede i erhvervslivet eller MA A-kasse for humanister og scient.er. Du kan også vælge AKA, som er en a-kasse for akademikere i alle brancher.

Pris på a-kasser

Det månedlige kontingent på a-kasser varierer en smule afhængigt af deres særskilte ydelser og servicer. Som oftest tilbyder a-kasserne en række forskellige kurser, efteruddannelser og møder, der alle har til formål at hjælpe dig i arbejde igen. Der kan dog også være tilbud, der ikke direkte relaterer sig til arbejdsmarkedet. Priserne ligger typisk på mellem 400 og 500 kroner om måneden i kontingent. Når du skal vælge a-kasse, kan du, udover prisen, kigge på a-kassernes primære branche- og ansættelsesområder.

Se prissammenligning af de forskellige a-kasser her: Sammenlign a-kasser.

Alle a-kasser kan udbetale dagpenge

Uanset din uddannelsesgrad, din branche eller din specifikke ansættelse, kan du i princippet være medlem af en hvilken som helst a-kasse. A-kassens primære formål er at udbetale dagpenge, og det kan alle a-kasser gøre. Din ret til dagpenge, satser og regler er de samme for alle arbejdsløshedskasser.

For at være dagpengeberettiget skal du:

  • Have været indmeldt i en a-kasse i minimum 1 år.
  • Være opsagt uden, at det er selvforskyldt.
  • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Have meldt dig ledig på jobnet.dk den første dag efter, du er blevet ledig.

Så meget kan du få i dagpenge

Dagpengesatsen afhænger af løn og timetal i den stilling, du er blevet opsagt fra. Som akademiker vil du formodentlig være berettiget til den højeste timesats, der udgør 116,22 kr. før skat. Har du været fuldtidsansat, vil du dermed få 18.866 kroner før skat i dagpenge. Som deltidsansat vil din dagpengesats blive udregnet ud fra timetallet i din tidligere stilling.

  • Som fuldtidsforsikret med ret til højeste sats vil du få 116,22 kr. i timen i op til 160,33 timer om måneden, hvilket svarer til 18.866 kroner.
  • Dagpengene udbetales månedligt bagud, og du er dagpengeberettiget fra første dag, du er ledig.

Lønsikring sikrer 80% af din løn ved afskedigelse

Får du almindeligvis en høj månedsløn, kan det have stor økonomisk betydning for dig at gå ned på dagpengesatsen. Har du faste månedlige ydelser som afbetaling på huslån, kan det være fornuftigt eller ligefrem nødvendigt at tilvælge en lønsikring, der sikrer dig op til 80% af din løn ved afskedigelse. Du kan vælge fuld lønsikring, hvor du helt undgå at modtage dagpenge og i stedet udelukkende modtager lønsikring, eller du kan vælge delvis lønsikring, hvor du supplerer dine dagpenge med lønsikring. Uanset dit valg, opnår du en væsentlig højere månedlig udbetaling, end hvis du udelukkende modtager højeste dagpengesats.

Gratis a-kasse for studerende akademikere

Alle studerende har mulighed for gratis at blive medlem af en a-kasse. Langt de fleste a-kasser tilbyder nedsat eller helt gratis medlemskab i din studietid, også når du tager en universitetsuddannelse eller en ph.d. Du skal blot være under 30 år. Selvom medlemskabet er gratis, kan det betale sig at undersøge de enkelte a-kasser nærmere allerede nu. Ved endt uddannelse risikerer du, at der vil være en kortere eller længere periode, hvor du er ledig, inden du finder et arbejde. Den rigtige a-kasse med erfaring inden for din branche og din uddannelsesgrad vil være bedre rustet til at hjælpe dig ind på arbejdsmarkedet som nyuddannet.

Dimittendsats som nyuddannet akademiker

Hvis du har været medlem af en a-kasse i minimum 1 år, inden du afslutter din uddannelse, også selvom du har været gratis medlem, har du ret til dagpenge, når du er færdiguddannet. Dagpengesatsen for dimittender udgør en lavere sats end lønmodtagersatsen og afhænger af, om du er forsørger eller ej, og om du er fuldtids- eller deltidsforsikret.

  • Dimittendsats for fuldtidsforsikrede forsørgere: 15.470 kroner.
  • Dimittendsats for fuldtidsforsikrerede ikke-forsørgere: 13.489 kroner.
  • Dimittendsats for deltidsforsikrede forsørgere: 10.313 kroner.
  • Dimittendsats for deltidsforsikrede ikke-forsørgere: 8.993 kroner.

Du har mulighed for at indmelde dig i en a-kasse senest 2 uger efter afsluttet uddannelse. Melder du dig ind under 1 år inden din uddannelses afslutning, vil du have en måneds karens, inden du kan begynde at modtage dagpenge.

Fagforening for akademikere

Som akademiker bør du både være tilmeldt en a-kasse og en fagforening. Det skyldes, at de har to forskellige formål. Fagforeningen hjælper dig, imens du er arbejde, og a-kassen hjælper dig, hvis du bliver ledig. I bund og grund supplerer de hinanden, så du er sikret uanset, om du er lønmodtager eller ledig. Hvor a-kassens formål er at udbetale dagpenge og at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet, er fagforeningen din støtte over for din arbejdsgiver. Fagforeningen kan du spørge til råds, de kan lave løntjek og råde ved ferie, sygdom eller barsel, og de hjælper ved konflikter eller uoverensstemmelser på arbejdspladsen.

Kontingent til a-kasse og fagforening er fradragsberettiget

Priserne på a-kasser og fagforeninger varierer afhængigt af, hvad der tilbydes af ekstra ydelser og servicer udover udbetalingen af dagpenge. Begge dele er dog fradragsberettiget, uanset prisen. Du kan få op til 6.000 kroner i fradrag om året for henholdsvis a-kasse og fagforening. Du får automatisk fradrag for dine kontingenter, og du skal derved ikke selv indberette noget til SKAT.

Nyheder

Kan jeg få lønsikring uden a-kasse?

|Comments are Off
Ønsker du af én eller anden grund ikke at være medlem af en a-kasse, har du i...

3 billige alternativer til FOA’s a-kasse (i 2019)

|Comments are Off
Overvejer du at melde dig ind i FOA’s a-kasse? Så bør du se nærmere på disse tre...

Akademikeres A-kasse: De 5 største fordele (i 2019)

|Comments are Off
Se de fem største fordele ved at vælge Akademikernes A-kasse som din nye a-kasse...

3 billige alternativer til DANA’s a-kasse (i 2019)

|Comments are Off
Overvejer du at melde dig ind i DANA’s a-kasse? Så bør du se nærmere på disse...

De 3 bedste alternativer til Ledernes a-kasse (i 2019)

|Comments are Off
Overvejer du at melde dig ind i Ledernes a-kasse, bør du se nærmere på disse tre...