Danmarks største guide til a-kasser

A-kasse uden fagforening?

Du bestemmer selv, om du vil være medlem af en a-kasse og en fagforening. Medlemskab af a-kassen kræver ikke medlemskab af fagforening.

Frederik

Det er i Danmark valgfrit, om du vil have en arbejdsløshedsforsikring i form af at være medlem af en a-kasse. Som medlem af a-kassen er du berettiget til at modtage dagpenge, hvis du bliver ledig. Du bestemmer selv, om du også vil være medlem af en fagforening.

Hvad er en A-kasse uden fagforening?

En A-kasse (arbejdsløshedskasse) er en forsikring, der sikrer dig dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs. I Danmark er det valgfrit, om du vil være medlem af en A-kasse, og det kræver ikke medlemskab af en fagforening.

Medlemskab af a-kasse uden fagforening

Mange a-kasser er tilknyttet en fagforening eller samarbejder med forskellige faglige organisationer. Du kan frit melde dig ind i a-kassen uden at blive medlem af fagforeningen – det er helt op til dig. Der kan være fordele ved at være medlem af den tilknyttede fagforening i form af rabatter eller mulighed for lønsikring, men der er intet krav, om at du skal være medlem af fagforeningen for at blive medlem af a-kassen.

Omvendt er det typisk et krav, at du skal være medlem af a-kassen for at blive medlem af fagforeningen. Derfor kan det være svært selv at vælge fagforening og a-kasse forskellige steder. Der er dog undtagelser. Ønsker du at blive medlem af en specifik fagforening, der kræver medlemskab af samme a-kasse, kan du frit skifte a-kasse. Når du skifter a-kasse, følger din anciennitet med, så du har de samme rettigheder i den nye a-kasse.

Fordele ved medlemskab af en A-kasse uden fagforening

Mange A-kasser samarbejder med fagforeninger, men det er ikke nødvendigt at være medlem af begge. Her er nogle af fordelene ved kun at være medlem af en A-kasse:

  • Fleksibilitet: Du kan vælge en A-kasse, der passer til dine behov, uden at blive bundet til en bestemt fagforening.
  • Økonomi: Spar penge ved kun at betale kontingent til A-kassen.
  • Frihed: Du har frihed til at vælge forskellige fagforeninger eller helt undgå dem.

Vil du være medlem af en fagforening?

Det kan være fristende at spare kontingentet til fagforeningen. De fleste mennesker betaler til en a-kasse, da der er en helt reel grund til at gøre det: dagpenge. Umiddelbart kan det dog være svært at gennemskue, hvad pengene til fagforeningen går til. De ”gule” fagforeninger er typisk billige, og medlemskabet fås helt ned til 69 kroner om måneden, mens det typisk koster 550 – 650 kroner månedligt at være medlem af en traditionel fagforening.

Fagforeningen hjælper dig mens du er i arbejde

Som medlem af en fagforening har du ret til hjælp, mens du er i arbejde. Her dækker a-kassen ikke, da a-kassen er for ledige. Fagforeningen kan rådgive dig i forhold til din ansættelse, vejlede dig om dine rettigheder og hjælpe dig i eventuelle retssager imod din arbejdsplads. Der kan være mange penge at hente ved at være medlem af en fagforening. Får du for lidt i løn, får du ikke feriepenge, eller bliver du chikaneret af din chef, er der ikke nogen til at hjælpe dig, hvis du ikke er medlem af en fagforening.

Traditionelle fagforeninger forhandler overenskomster

Ved strejker og lockouts har du mulighed for indkomst i form af lån gennem fagforeningen. Det er dog kun medlemmer af traditionelle fagforeninger, der strejker og lockoutes, da det kun er de fagforeninger, der forhandler overenskomster, og derfor er disse fagforeninger også dyrere.

Hvilke A-kasser kan du vælge uden fagforening?

Mange a-kasser har ikke tilknyttet en fagforening, og de tilbyder derfor udelukkende medlemskab af a-kassen. Du kan her se en liste over de selvstændige a-kasser:

Du kan frit tilmelde dig én af ovenstående a-kasser uden at spekulere på at blive medlem af en fagforening samtidig. De øvrige a-kasser med tilknyttet fagforening kan dog også sagtens tilmeldes uden medlemskab af fagforeningen; du skal bare huske at gøre opmærksom på det i din tilmelding.

Hvad koster medlemskab af en a-kasse uden fagforening?

Prisen på medlemskab af a-kassen med og uden fagforening er det samme. Nogle steder kan du spare på fagforeningskontingentet, hvis du samtidig er medlem af a-kassen, men ikke omvendt. De billigste a-kasser koster mellem 480 og 530 kroner månedligt i kontingent. Du får det samme i dagpenge, uanset hvilken a-kasse du er medlem af.