Danmarks største guide til a-kasser

A-kasse udbetaling

Som ledig og dagpengeberettiget får du hver måned udbetalt dagpenge til din NemKonto. Se datoerne for 2022 her.

Compriso

Når du er ledig og medlem af en a-kasse, vil du typisk være berettiget til at modtage arbejdsløshedsdagpenge. Dagpengene er en forsikring af din indtægt i den periode, du er ledig. Du kan få op til 90% af din tidligere gennemsnitsløn; dog maksimalt 19.083 kroner om måneden i 2022. Dagpengene er bagudbetalt for en måned ad gangen.

Dagpenge udbetaling

Dagpenge udbetales den sidste hverdag i måneden. Datoerne for udbetaling af dagpenge i 2022 er som følger:

Perioden 01.01.2020 – 31.01.2020: den 31. januar 2020
Perioden 01.02.2020 – 29.02.2020: den 28. februar 2020
Perioden 01.03.2020 – 31.03.2020: den 31. marts 2020
Perioden 01.04.2020 – 30.04.2020: den 30. april 2020
Perioden 01.05.2020 – 31.05.2020: den 29. maj 2020
Perioden 01.06.2020 – 30.06.2020: den 30. juni 2020
Perioden 01.07.2020 – 31.07.2020: den 31. juli 2020
Perioden 01.08.2020 – 31.08.2020: den 31. august 2020
Perioden 01.09.2020 – 30.09.2020: den 30. september 2020
Perioden 01.10.2020 – 31.10.2020: den 30. oktober 2020
Perioden 01.11.2020 – 30.11.2020: den 30. november 2020
Perioden 01.12.2020 – 31.12.2020: den 30. december 2020

Ydelseskortet skal være a-kassen i hænde senest 3 hverdage inden udbetaling. Vær opmærksom på, at nogle a-kasser forlanger en endnu tidligere indsendelse. Indsend dermed gerne ydelseskortet minimum én uge inden udbetalingsdatoen for at være på den sikre side.

Sådan beregnes din dagpengesats

Ovenstående er datoerne for, hvornår du har dine dagpenge til rådighed på din konto. Når du bliver ledig, vil din a-kasse lave en udregning for at finde frem til din personlige dagpengesats. Metoden til udregning er bestemt af staten, og din personlige dagpengesats vil dermed være den samme, uanset hvilken a-kasse du er medlem af.

Ved udregningen kigger a-kassen på de seneste 24 måneder før ledighed. I perioden udvælges de 12 måneder, hvor du havde den højeste indkomst. På baggrund af din løn i denne periode, udregnes en gennemsnitlig månedsløn. Den gennemsnitlige månedsløn vil blive brugt til den endelige udregning af din dagpengesats. Du får 90% af din gennemsnitlige månedsløn; dog maksimalt 19.083 kroner om måneden før skat, da dette er højeste dagpengesats i 2022.

For at få højeste dagpengesats, skal din gennemsnitlige månedsløn være på minimum 23.336 kroner.

Er du dagpengeberettiget?

For at få dagpenge, skal du være dagpengeberettiget. Det bliver du først og fremmest ved at være medlem af en a-kasse. Du skal have været medlem i minimum 1 år, inden du er berettiget til dagpenge.

Derudover skal du leve op til indkomst- eller beskæftigelseskravet er et krav til en indkomst. Du kan ikke modtage dagpenge, hvis ikke du har haft en indkomst inden for de seneste 3 år.

Har du ikke tidligere modtaget dagpenge, eller er det mere end 3 år siden sidst, skal du opfylde indkomstkravet, som betyder, at du inden for de seneste 3 år skal have haft en samlet indkomst på minimum 238.512 kroner, heraf medregnes en maksimal månedsindkomst på 19.876 kroner (2022-satser).

Har du modtaget dagpenge inden for de seneste 3 år, men er din dagpengeret udløbet, skal du genoptjene din dagpengeret via beskæftigelseskravet, som betyder, at du sammenlagt inden for de seneste 3 år skal have arbejdet minimum 1.924 timer, hvilket svarer til 1 års fuldtidsarbejde.