Hvad er beskæftigelseskrav og indkomstkrav for dagpenge?

|Comments are Off
For at modtage dagpenge i , skal du enten opfylde indkomstkravet eller beskæftigelseskravet. Læs mere om reglerne her og se, om du er dagpengeberettiget. Hvis du bliver ledig, har du som udgangspunkt ret til at modtage dagpenge, såfremt du er medlem af en a-kasse. Du skal do...

Hvornår skal jeg melde mig ind i en a kasse?

|Comments are Off
Som nyuddannet har du ret til dagpenge efter en særlig dimittendsats, såfremt du er medlem af en a-kasse. Du kan melde dig ind op til 14 dage efter uddannelsens afslutning. Som studerende har du ikke umiddelbart behov for en a-kasse, og derfor kan det være fristende at spar...